Popis verzí R2S

UPOZORNĚNÍ!
Verze 7.0.0 a vyšší pracuje jen na Windows 7 a novějších, Windows XP ani Windows Vista nejsou již vzhledem k technologické zastaralosti podporovány.
Verzi 4.5.0 rel. 4500 a vyšší instalujte jen v případě, že máte databázový server PostgreSQL ve verzi 9.0 a vyšší
!
Verzi 8.3.0 rel. 8300 a vyšší instalujte jen v případě, že máte databázový server PostgreSQL ve verzi 9.3 a vyšší!
Nejste-li si jisti, spojte se před stažením a instalací aktualizace s dodavatelem systému R2S pro ověření a případnou aktualizaci PostgreSQL -
http://www.r2s.cz/kontakty

9.0.0, rel. 9000 - 7.8.2019

 1. Byla doplněna možnost aktivace zkušební verze na 30 dní po první instalaci R2S bez aktivačního souboru. (87000101)
 2. Byl vytvořen instalátor R2S s připravenými typickými konfiguracemi pro solární studia, fitness studia a sportovní centra s kurty. Pomocí této instalace lze vytvořit zkušební verzi R2S na 30 dní bez aktivačního souboru.
 3. Byla upravena aktivace R2S tak, aby bylo možné zkušební verze s číslem instalace "000000" aktivovat pomocí obdrženého aktivačního souboru s jiným číslem instalace. (87000103)
 4. Do Nastavení - Prodejní položky byly na záložku Pokročilé přidány volby:
 5. Zároveň byla vložena poznámka k volbě text upozornění před vyúčtováním - §§ - vložení textu poznámky při prodeji do upozornění. (88000402)
  Pomocí těchto voleb lze realizovat například záznam zapůjčených čísel klíčku od skříněk, kdy při účtování položky za zapůjčení klíčku si obsluha poznamená číslo a před vyúčtování na to bude upozorněna i s uvedením zadaného čísla...
 6. Do Nastavení - Prodejní položky byly na záložku Pokročilé přidána volba "maximálně do výše částky ostatních položek vyúčtování" vázaná na volbu "refundovat účtovanou položku při vyúčtování". Touto novou volbou lze podmínit výši refundace položky aktuální částkou vyúčtování, která musí být vyšší než cena položky.
  Volbu lze použít například v případě refundace částky za vstup v případě, že konzumace přesáhne cenu vstupu.
  (88000501)
 7. Do Nastavení - Skupiny rezervačních atrakcí bylo doplněno nastavení "limit storna rezervace na webu" (min. hodin napřed). Pomocí něj lze uživatelsky nastavit dříve globální parametr webových  rezervací (MIN_CANCEL_PERIOD). (88000510)
 8. Do Nastavení - Rezervační atrakce byla doplněna volba "upozornění na pozdní storno rezervace". Pomocí ní lze nastavit upozornění v R2S, je-li prováděno storno po nastavené minimální době před začátkem rezervace - viz též předchozí bod. (88000509)
 9. Byl doplněn tisk "VÝPIS DPH čerpání klientského účtu" - naleznete ho v nabídce R2S. (87000301)
 10. Do Nastavení - Přístupové profily byly doplněny volby:
  • tisknout lístek s kódem pro vstup
  • tisknout lístek s kódem pro odchod
  Volby umožňují tisk lístků pro přístupový systém a to buď před vstupem, nebo po vyúčtování účtu pro odchod. Lístky mají čárový kód EAN13 nebo Code39 (též volitelně nastavitelné) pro čtečku na turniketech (dveřích). (88000502)
 11. Do Nastavení - Možnosti - Tisk byly přidány volby pro zarovnání záhlaví a zápatí (vlevo, střed, vpravo). (88000502)
 12. Do Nastavení - Možnosti - Tisk bylo přidáno nastavení zápatí lístků. (88000502)
 13. Do Nastavení - Možnosti - Tisk bylo přidáno nastavení "počet kopií objednávek". (88000504)
 14. Do Nastavení - Práva skupin uživatelů bylo přidáno nové právo Účty - "povolit potvrzení prodeje na klientský účet manuálním zadáním kódu". Ve výchozím stavu není volba povolena, a tudíž obsluha nemůže bez přítomnosti el. klíče (karty) prodeje manuálně potvrzovat. (88000602)
 15. Do tisku objednávky byl doplněn údaj o pokladně, na které byla objednávka vytvořena, a byl přidán čárový kód (Code39) s číslem elektronického klíče účtu.
  Načtením kódu na pokladně je tak možné rychle identifikovat účet, ke kterému objednávka patří. (88000505)
 16. V detailu adresy se nyní z důvodu ochrany osobních údajů již nezobrazuje heslo pro přihlášení v R2SWeb. Zobrazují se jen hvězdičky. Heslo je ale možno přepsat na tím ho nastavit.
  U nově zakládaných adres se výchozí vygenerované heslo zobrazí, aby bylo možné ho klientovi sdělit. (88000506)
 17. V rezervacích se nyní při vytváření nové rezervace ukládá číslo pevné telefonní linky v případě, že není u klienta vyplněno číslo mobilního telefonu. (88000507)
 18. Byl vylepšen výpočet data "platnosti od" při prodeji klientského předplatného s omezením doby platnosti v případě, že klient má ještě platné a zatím nevyčerpané předplatné stejného druhu. V tom případě bude vypočteno datum "platnosti od" nového předplatného až po datu ukončení stávajícího předplatného. (88000508)
 19. Do nabídky R2S - Servisní operace byla přidána volba "Smazání provozních dat". Tuto volbu používejte jen v případě, že chcete smazat data nasbíraná provozem systému a zachovat konfiguraci (nastavení), například před zahájením běžného provozu po zkušebním období. (87000302)
 20. Byla vylepšena obsluha čteček čárového kódu - podpora čteček s pamětí, které umožňují prodej více položek najednou v dávce. (88000601)
 21. Do databáze byla doplněna tabulka pro ukládání klientských košíků v aplikaci R2SWeb. (88000403)
 22. Ve formuláři fixních klíčů v přístupovém systému byla doplněna kontrola, zda nový fixní klíč není aktuálně aktivní v přístupovém systému. Je-li aktivní, je vložení do fixních klíčů odmítnuto. (88000701)
 23. Byla upravena chybová hláška naskladnění prodejních položek v případě, že neexistuje prodejní položka se sejmutým kódem. Původní hlášení bylo "Chyba naskladnění položky čárovým kódem! Existuje více než jedna prodejní položka s tímto kódem.", nová verze je "Nebyla nalezena prodejní položka s tímto čárovým kódem! (kód)". (87000303)
 24. Byla opravena chyba v detailu adresy, kdy při aktivaci rubriky "přihlašovací jméno web" vyskakovalo falešné upozornění "Toto uživatelské jméno pro webové rezervace ("...") již existuje!" i když tomu tak nebylo. (87000102)
 25. Byla opravena chybná registrace čárového kódu po načtení kódu existující prodejní položky v okamžiku, kdy nebyl aktivní žádný účet a byla zapnuta automatická registrace elektronických klíčů. (75080301)
 26. Byla opravena chyba, kdy se po potvrzení dialogu Nastavení - Možnosti nepřekreslily v prodejním panelu správně zobrazené dlaždice prodejních položek. (88000401)
 27. Byla opravena ošetřená výjimka mazání žurnálu R2S v případě databáze pod PostgreSQL 11. (88000401)
 28. Byla opravena chyba vykreslování dlaždic prodejních položek v prodejním panelu v případě, že položky měly prázdná pole kód, název, jednotka nebo poznámka. (88000503)
 29. Byla opravena chyba, kdy se po úpravě adresy v detailu klientského účtu (webové registrace) neuložily provedené změny v případě použití kláves PageUp a PageDn pro přechod na předchozí/následující účet v seznamu. (88000506)

8.7.0, rel. 8700 - 8.4.2019

 1. V rezervacích byla doplněna možnost úpravy opakované rezervace do vypsané rezervační události. Řadu opakování lze zkracovat i prodlužovat, avšak jen v rámci řady opakování vypsané rezervační události. (87000401)
 2. Byla přidána možnost upravit jednorázový přístupový kód v rezervacích. (87000401)
 3. Do panelu webových registrací bylo přidáno tlačítko "Nová" pro založení webové registrace přímo z R2S. (87000402)
 4. Do Nastavení - Přístupové profily byla doplněna volba "Doba navíc [min.]", která umožňuje definovat čas navíc k základnímu vypočtenému času vstupu. Volbu je vhodné použít tam, kde je potřeba ještě po ukončení akce (rezervace) umožnit vstup, např. do šaten. (87000403)

8.6.1, rel. 8601 - 19.3.2019

 1. Byla opravena chyba ověření práv na storno akce po zapnutí. (86010301)
 2. Byla opravena chyba prodeje prodejní položky (solárium, kurt) na vrub klientského předplatného při nedostatečném zůstatku předplatného s dotazem na doplatek. Chyba se projevovala jen v případě, že v profilu účtu nebylo nastaveno, že se prodejní položka smí čerpat z depozita. (86010302)

8.6.0, rel. 8600 - 9.1.2019

 1. Byla vyvinuta nová řídicí jednotka QDM WiFiSwitch. Jedná se o WiFi bezdrátovou jednotku s jedním vstupem a výstupem pro bezdrátové řízení jednoho zařízení, např. solária. Je samozřejmé, že R2SSwitcher může komunikovat s neomezeným počtem takových jednotek.
 2. V řídicím programu R2SSwitcher byla přidána podpora pro ethernetové jednotky QDM komunikující UDP protokolem. Tato úprava byla potřebná pro podporu nové bezdrátové jednotky miOm QDM WiFiSwitch. (86001201)
 3. Byla aktualizována vzdálená podpora miOm. Nová verze přináší rychlejší připojování a vyšší bezpečnost. (26001202)

8.5.0, rel. 8500 - 5.12.2018

 1. Do Nastavení - Možnosti - Uživatelské rozhraní (pokr.) byla přidána volba "zobrazovat odměnu instruktora v rezervačním panelu". Ve výchozí stavu je vypnutá. (84011102)
 2. V programu R2SSwitcher bylo doplněno nastavení "spínat sestupnou hranou na vstupu". (85001202)
 3. V Nastavení - Prodejní položky byla provedena změna tak, aby bylo možné zvolit "prodej položky podmínit uplatněním poukazu" bez zadání série poukazu. Pak budou zadaná čísla poukazů automaticky vložena při uplatnění poukazu. (85001202)
 4. Byla doplněna detekce neaktuálních DPH čerpání klientských účtů po změně nastavení v profilu účtu "zahrnout čerpání do sestav DPH". (8401104)
 5. Byla opravena chyba vložení nového druhu zpracování dat GDPR projevující se od verze 8300. (84011101)
 6. Byla opravena chyba prodeje položky, která připisuje depozitní bonus při přímém prodeji a zapnutém EET. (84011103)
 7. Byla opravena chyba ověření poukazu při prodeji položky s ověřením poukazu poukazem bez série. (85001201)

8.4.0, rel. 8400 - 13.11.2018

 1. Nově byla doplněna agenda odměn instruktorů. V Nastavení - Odměny instruktorů je možné definovat seznam odměn instruktorů a jednotlivé pak nastavovat u rezervačních událostí. Odměnu instruktora lze počítat ze složek jednak jako absolutní částku za rezervační událost, jednak jako poměrnou (procentuální) část z tržeb účastníků rezervační události. U každého druhu odměny lze definovat neomezený počet odměn různých typů a složit tak celkovou odměnu lektorovi. Vypočtenou dílčí odměnu lze omezit na určitý počet platících účastníků. (84001102)
 2. Sestavy rezervací a instruktorů, které byly dosud začleněny do Sestavy - Různé, jsou nyní ve vlastní kategorii Sestavy - Rezervace. (84001103)
 3. Byla doplněna sestava Sestavy - Rezervace - Odměny instruktorů.
 4. V panelu rezervací se nyní nově zobrazuje v detailu vybrané rezervační události i odměna instruktora, je-li nenulová.
 5. V panelu rezervací je nyní nově možno tažením rozdělovníku měnit šířku oblasti s detailem rezervační události na úkor oblasti se seznamem rezervací do vypisovaných událostí. (84001104)
 6. Do profilů účtů byla doplněna možnost definovat depozitní bonus procentem ze skládaného depozita. Bonusy definované v jednom profilu absolutně i relativně (procentuálně) se sčítají. (84001101)
 7. Do patiček zákaznicky orientovaných stvrzenkových sestav byla přidána reference na web R2S. Tisk této patičky R2S se dá vypnout v Nastavení - Možnosti - Tisk jako volba "netisknout patičku R2S". (84001105)
 8. Byla opravena neošetřená výjimka při hromadném rychlém účtování rezervací ve vypsané rezervační události. (84001102)

8.3.0, rel. 8300 - 31.10.2018

 1. Do Nastavení - Přístupové profily byla doplněna volba "nekontrolovat počet vstupů".
 2. Do Nastavení - Rezervační atrakce byla doplněna volba "při rezervaci generovat automaticky číselný přístupový klíč".
 3. Do Nastavení - Možnosti - Elektronické klíče byla doplněna volba "délka automaticky generovaných číselných klíčů".
 4. Do Nastavení - Rezervační atrakce byla přidána rubrika pro nastavení blokovaných atrakcí. Pomocí tohoto nastavení je možné nastavit závislosti mezi rezervačními atrakcemi tak, aby rezervace na jedné atrakci automaticky zablokovala jinou atrakci k rezervacím. Používá se tam, kde se na jednom místě realizuje více různých aktivit. Například na squashovém kurtu lze hrát i stolní tenis atp. (83001001)
 5. V návaznosti na předchozí bod bylo upraveno vykreslování rezervačních událostí v rezervačním panelu. Nyní se nově vykreslují i blokované časy a znemožňují vytvářet rezervace v blokované době. (83001001)
 6. V Nastavení - Uživatelské rozhraní byla přidána volba "v prodejním panelu zobrazovat kategorii Vše". Je-li v prodejním panelu vybrána tato kategorie, zobrazují se všechny prodejní položky, které nejsou řízenými objekty - normální prodej, bez ohledu na prodejní kategorii, ve které jsou zařazeny. (83001002)
 7. V prodejním panelu lze nyní rychle přepínat mezi tabulkovým a dlaždicovým zobrazením prodejních položek u kategorií pro normální prodej. Stačí na vybrané kategorii klepnout pravým tlačítkem myši a zobrazení se přepne. Volba "dlaždicové zobrazení v prodejním panelu" v nastavení prodejních kategorií nyní slouží již jen jako výchozí volba a bylo tudíž přejmenováno na "dlaždicové zobrazení v prodejním panelu jako výchozí". (83001003)
 8. Do nastavení řízených objektů byly přidány další dva parametry pro sledování provozních hodin. Nyní je tedy možno sledovat až 6 různých parametrů provozních hodin. (83001005)
 9. Do nastavení řízených objektů bylo doplněno tlačítko "Servis", které zobrazí formulář se servisními záznamy. Záznamy lze libovolně přidávat a mazat, datum záznamu se eviduje automaticky. Servisní záznamy jsou textové. (83001006)
 10. Do Nastavení - Druhy zpracování dat GDPR byla přidána rubrika "omezit platnost souhlasu na". Volbou lze nastavit výchozí počet měsíců doby platnosti nově uděleného souhlasu dle GDPR. (83001008)
 11. V Nastavení - Druhy zpracování dat GDPR byl ošetřen stav, kdy volbu "vazba na GDPR souhlas v adresáři" smí mít aktivní jen jeden druh zpracování dat GDPR.
 12. V Nastavení - Druhy zpracování dat GDPR byl ošetřen stav, kdy volbu "vazba na rubriku nezasílat zprávy v adresáři" smí mít aktivní jen jeden druh zpracování dat GDPR.
 13. U řízených objektů typu solárium je nyní možné provést reaktivaci akce pravým tlačítkem myši na symbolu pro zapnutí. Pokud tedy použijete pravé tlačítko myši na symbolu pro zapnutí v indikátoru solária (žárovka vlevo), je možné po kontrolním dotazu provést reaktivaci cyklu opalování od začátku - začne se čekací doba na zapnutí počítat znovu. Levým tlačítkem myši na tomto symbolu se objekt zapíná, jako doposud. (83001010)
 14. Bylo upraveno chování automatických aktualizací v případě zastaralé aplikace na pokladně (vzhledem k verzi databáze) tak, že se nyní automaticky nabízí aktualizace na nejvyšší možnou verzi  aplikace R2S pro danou verzi databáze. (83001004)
 15. Byla opravena chyba R2SSync, kdy se při prvním spuštění po instalaci objevila chyba ověření hesla do dialogu nastavení programu. (83000801)
 16. Byla opravena chyba Bilančních sestav klientských předplatných, kdy se nezobrazovala předplatná, u kterých byl nastaven jen jeden datum platnosti od nebo do. To v případě, že byla vybrána volba zobrazit jen nepropadlá předplatná. (83000901)
 17. Byla opravena chyba kopírování cen z jedné prodejní položky na jinou položku v případě, že byla definována alespoň jedna doplňková cena. (83000902)
 18. Byla opravena neošetřená výjimka v případě filtrování prodejních položek v prodejním panelu v okamžiku, kdy je aktivní prodejní kategorie, ve které nejsou žádné prodejní položky.
 19. Byla opravena neošetřená výjimka při zrychleném účtování rezervací do vypisovaných událostí. (83001007)
 20. Byla opravena chyba, kdy se při založení nové adresy nevygenerovaly přihlašovací údaje pro R2SWeb. (83001009)

8.2.3, rel. 8203 - 26.9.2018

 1. Byla opravena chyba sestav stavů skladu, která nastala v případě, že bylo prodáváno (resp. komponenta vyskladňována) z prodejní kategorie, která není na dané pokladně viditelná k prodeji. (82030901)

8.2.2, rel. 8202 - 17.9.2018

 1. Byla opravena chyba výpočtu ceny účtované položky v případě prodeje na klientský účet s vynucením prodeje položky na přímý prodej. (82020901)

8.2.1, rel. 8201 - 16.8.2018

 1. Byla opravena chyba instalátoru - doplněna chybějící knihovna System.ValueTuple.dll. (82010801)
 2. Byla opravena chyba sazby DPH při nastavení zůstatku účtu po nezaplaceném složení depozita přes platební bránu GoPay v rezervačním systému R2SWeb. (82010801)

8.2.0, rel. 8200 - 24.7.2018

 1. Byla přidána agenda Instruktoři, která umožňuje vést v rezervacích evidenci instruktorů, zaskakujících instruktorů a zobrazovat jejich statistiky. Agenda je vázána na rezervační modul, odkud čerpá informace do statistik. (82000605)
 2. V návaznosti na předchozí bod byla do nabídky Nastavení přidána nabídka Instruktoři, která umožňuje spravovat instruktory. Nabídka je viditelná jen v případě aktivovaného modulu rezervace. (82000605)
 3. V rezervacích byly do formulářů detailu rezervace a detailu rezervační události doplněny rubriky "instruktor" a "zaskakující instruktor". Jména zadaných instruktorů se též zobrazují v detailu rezervace vedle kalendáře v rezervačním panelu. (82000605)
 4. Byly doplněny sestavy:
  • Různé - Lekce instruktorů - vypsané
  • Různé - Lekce instruktorů - normální
  které zobrazují seznam lekcí lektorů se zobrazením počtu rezervovaných, prezentovaných či platících účastníků. Zohledněny jsou též záskoky lektorů. (82000605)
 5. V Nastavení - Možnosti, záložka Řízení  byla doplněna sekce "Omezit celkový současný příkon". Volby v tomto nastavení slouží k omezení celkového proudového příkonu řízených objektů typu solárium. Jakmile by měla být překročena proudová spotřeba "maximální současný fázový proud řízených objektů", nebude povolena aktivace akce na řízeném objektu do té doby, než se některý řízený objekt nevypne a nevznikne tak dostatečná volná proudová kapacita. (82000602)
  Poznámka: příkony jednotlivých řízených objektů v kilowattech je možné pomocí vestavěné kalkulačky přepočítat na proudový odběr a vypočítat tak nutnost omezení v souladu s osazeným hlavním jističem.
 6. Do Nastavení řízeného objektu typu solárium byly doplněny volby(82000602)
  • zahrnout do výpočtu celkové proudové zátěže (příkonu)
  • fázový proudový příkon [A]
 7. V Nastavení - Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní  byla doplněna volba "v prodejním panelu zobrazovat symbol blížícího se konce platnosti účtu". (82000601)
 8. V Nastavení - Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní pokr.  byla doplněna volba "nezobrazovat upozornění na přečerpání depozita klientského účtu". (82000701)
 9. Do sestavy "Nastavení zůstatků bonusových bodů klientských účtů po měsících" byl doplněn sloupec "změna o", který zobrazuje o kolik byl absolutně změněn bodový zůstatek nastavením zůstatku. (82000608)
  Poznámka: údaje v tomto sloupci se budou správně zobrazovat jen pro nastavení zůstatku provedená v této a vyšších verzích R2S, ve starších verzích se tato informace do databáze neukládá.
 10. V Nastavení - Způsoby úhrad je nyní umožněno zaškrtnou volbu "nabízet v rezervacích jako rychlé vyúčtování" i pro úhrady přičítané do pokladny.
  Poznámka: Při rychlém vyúčtování rezervace s úhradou do pokladny se nezobrazuje pokladní dialog! Obsluha si musí být vědoma, že má vybrat hotovost. Je-li otvírána pokladní zásuvka, otevře se automaticky.
 11. V detailu klientského účtu byly doplněny některé tipy ozřejmující význam údajů ve sloupcích tabulek. (82000607)
 12. V záložce GDPR v detailu adresy bylo opraveno chování ovládacích prvků. (82000604)
 13. Byla opravena chyba ve filtrech tabulek, kde u rozbalovacích seznamů filtrů nefungovalo filtrování u položek, které měly v názvu znak %. (82000606)
 14. V rezervačním panelu byly ošetřeny různé stavy při klikání pravým a levým tlačítkem myši v rezervacích tak, aby zobrazené informace a nabídky byly vždy v souladu s místem kliknutí.

8.1.0, rel. 8100 - 1.6.2018

 1. V Nastavení - Možnosti, záložka Obecné (pokr.) byla doplněna globální volba "povolit vazbu GDPR na rubriku 'nezasílat zprávy' v adresáři". Tato volba úzce souvisí s úpravou dle bodu 3, odst.1. (81000501)
  Poznámka: zapnutím této volby se přepíší dosavadní hodnoty v rubrice "nezasílat zprávy" v adresáři!
 2. V Nastavení - Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní  byla doplněna volba "zobrazovat v prodejním panelu sloupec se souhlasem GDPR". (81000501)
 3. V Nastavení - Druhy zpracování dat GDPR byly doplněny volby(81000501)
  • vazba na rubriku "nezasílat zprávy" v adresáři
  • zobrazovat souhlas v aplikaci R2SWeb (webové rezervace)
  • R2SWeb souhlas nutný
  • text souhlasu v aplikaci R2SWeb
  • souhlas zobrazovat u účtu v prodejním panelu
 4. V nabídce R2S - Servisní operace byla doplněna volba "Aktualizace 'nezasílat zprávy' v adresáři dle evidence GDPR". Tato aktualizace se ale jinak provádí automaticky při měně nastavení programu nebo při změně údajů v evidenci GDPR. (81000501)
 5. V nabídce R2S - Servisní operace byla doplněna volba "Hromadné nastavení 'nezasílat zprávy' v adresáři". Příznak je možné buď hromadně nastavit, nebo vynulovat. (81000501)
 6. V detailu adresy, záložka GDPR byl, doplněn původ záznamu gdpr (R2S nebo R2SWeb). (81000501)
 7. Byla optimalizována rychlost zobrazení tabulek v adresáři, v panelech klientských účtů a registrací. (81000501)
 8. Při zakládání nové směny byla doplněna kontrola, zda mezitím nebyla směna založena na jiné pokladně se stejným číslem.
 9. V Nastavení - Otevírací hodiny se nyní při prvním otevření tohoto dialogu nastaví v databázi výchozí hodnoty 7.00 - 23.00 pro všechny dny v týdnu.
 10. Byl opraven zápis nastavení zůstatku bonusových bodů. Nyní se již pro nastavení zůstatku nezapisuje časová platnost "platí do", nastavení zůstatků jsou permanentní. (81000502)
 11. Byla opravena falešná chybová hláška při zakládání nové adresy bez jejího uložení. (81000501)

8.0.0, rel. 8000 - 16.5.2018

 1. Do programu R2S byla přidána agenda GDPR dle nařízení EU - viz web EU
  •  do nabídky Nastavení byla přidána položka "Druhy zpracování dat GDPR", kde se nastavují jednotlivé druhy důvodů pro zpracování osobních údajů
  • bylo přidáno právo na nabídku Nastavení - Druhy zpracování dat GDPR.
  • do detailu adresy byla doplněna záložka se seznamem dokumentů GDPR
  • bylo přidáno právo na úpravy GDPR ("povolit úpravy v evidenci GDPR")
  • do adresáře byl přidán sloupec "GDPR souhlas" - viz též následující odrážka
  • byla doplněna vazba mezi platnými dokumenty GDPR s příznakem "vazba na GDPR souhlas v adresáři" a adresářem
 2. Nastavení připojení na databázový server PostgreSQL bylo doplněno o možnost šifrovaného připojení pomocí SSL a ověření serverovým certifikátem. Důrazně doporučujeme SSL připojení nastavit pro instalace, kde se pomocí manažerských licencí připojujete na databázi R2S z Internetu! (80000501)
  Pro zabezpečené připojení je potřeba mít serverový certifikát (od důvěryhodné certifikační autority, nebo tzv. self-signed) a serverový šifrovací klíč. Následně je třeba změnit nastavení serveru (postgresql.conf) a klientských připojení (pg_hba.conf).
  Zabezpečené připojení je indikováno v titulku hlavního okna R2S vedle názvu připojené databáze doplněným textem "(SSL)".
 3. V Nastavení - Způsoby úhrad byla doplněna volba "nabízet v rezervacích jako rychlé vyúčtování". Volba umožňuje přidat do lokální nabídky v rezervačním panelu položku (položky), pomocí níž (nichž) lze zrychleně naúčtovat položku na účet přímého prodeje (případně jako položku na přímý prodej klientského účtu) a hned tento účet vyúčtovat daným způsobem úhrady. (80000406)
  Poznámky:
  - zrychleně účtovaná položka se neodečítá z depozita, byť by to bylo profilem účtu umožněno
  - volba je přístupná jen u způsobu úhrady, který se nepřičítá do pokladny nebo nemá aktivní volbu "zobrazovat doplňkové pole pro identifikaci úhrady"
 4. Do Nastavení - Možnosti - Uživatelské rozhraní (pokr.) byla doplněna volba "zadání číslice 1 - 9 v prodejním panelu mění účtované množství". Je-li aktivní, tak zadaná číslice v prodejním panelu nefiltruje prodejní položky, ale mění aktuálně prodávané množství následně účtované položky. (80000407)
 5. Do Nastavení - Klientská předplatná byla doplněna volba "prodej více jednotek předplatného - prodlužuje platnost" a "prodej více jednotek předplatného - násobí počet jednotek", které umožňují zvolit, jak se má chovat R2S při prodeji více jednotek předplatného. (80000408)
  - je-li jedna z těchto voleb aktivní, bude k účtu vytvořeno jen jedno předplatné, u kterého bude prodloužena doba platnosti či vynásoben celkový počet jednotek podle toho, která volba je aktivní. Toto nastavení je možné použít i pro předplatná s platností od prvního použití
  - není-li žádná volba aktivní, bude k účtu vytvořen prodaný počet předplatných, která, pokud jsou časově omezena, budou navíc časově poskládána za sebou (s výjimkou předplatných s platností od prvního použití)
  Tímto se mění chování R2S z verze 7500 - viz popis, bod 2!
  Poznámka: násobně nejdou prodávat předplatná, která mají množstevní omezení na jednotlivé položky či kategorie v definici předplatného. To proto, že tato omezení platí v R2S globálně a nikoliv individuálně pro každé zakoupené předplatné zvlášť.
 6. V rezervačním panelu byly doplněny lokální nabídky o volby pro zrychlené účtování rezervací. Viz bod 3. (80000406)
 7. V rezervačním panelu je nyní možné přidat novou rezervaci do vypsané rezervační události poklepáním myší v prázdné ploše, kde se zobrazují rezervace do této události. (80000407)
 8. V rezervačním panelu je nyní možné přidat novou rezervaci do vypsané rezervační události poklepáním myší přímo v indikátoru rezervační události.
 9. Při skládání depozita na účty, které mají v profilu definováno nastavení platnosti účtu při složení depozita, se nyní platnost účtu pouze prodlužuje. Pokud by se platnost účtu "do" měla zkrátit, tak se nezmění. Předchází se tak přepisu manuálního nastavení data platnosti účtu. (80000403)
 10. Při prodeji položky, která umožňuje vícenásobný vstup do zóny, na vrub předplatného v množství větším než jedna se nyní kontroluje, zda má předplatné nějaké množstevní omezení pro účtovanou položku. Není-li tomu tak, je násoben množstvím čas pro pobyt v zóně místo počtu vstupů do zóny. To z důvodu, aby na neomezené předplatné nebyl umožněn vstup více osobám. (80000503)
 11. Ve formuláři s nastavením klientského předplatného byl oddíl Info z důvodu úspory místa přesunut do nové záložky za časová omezení. (80000409)
 12. V sestavách nyní klávesa Esc zavírá nejdříve otevřené záložky (detaily) a teprve při zobrazení jen jedné (poslední) záložky uzavírá celou sestavu. (80000402)
 13. Byla upgradována java komponenta apgdiff pro aktualizaci struktury databáze na verzi 2.5 s podporou sekvencí v PostgreSQL 10. (80000502)
 14. Stažení aktualizace R2S nyní probíhá na pozadí tak, aby bylo možné po dobu stahování s programem stále pracovat. (80000506)
 15. Byl upraven program R2SSelector v souvislosti s bodem 2. pro možnost konfigurování zabezpečeného datového připojení.
 16. Bylo opraveno řazení depozita a bonusu v prodejním panelu a v detailu klientského účtu tak, aby bonus byl vždy až za příslušným depozitem.
 17. Byl doplněn signalizační mechanizmus při automatickém vyúčtování klientských účtů tak, aby se kontrola a uzavírání účtů prováděla jen na jedné ze stanic.
 18. Byla opravena chyba, kdy se při převodu položky účtu, která se eviduje skladem, nezměnilo číslo účtu na výdejce ze skladu.
 19. Byla opravena chyba synchronizací, kdy se chybně exportovaly částečné úhrady na klientské účty. (80000404)
 20. Byla opravena chyba, kdy se v některých sestavách DPH zobrazovala též neuhrazená depozita složená přes platební bránu GoPay webovou aplikací R2SWeb. (80000405)
 21. Byla opravena chyba, kdy správně nefungovalo vyhledávání následujícího účtu v prodejním panelu po stisku počátečního písmene čísla účtu - v případě, že je aktivní buď seznam účtů přímého prodeje, nebo seznam klientských účtů.
 22. Byla opravena chyba, kdy se při hromadné (pouze) úpravě rezervační události přepsala interní poznámka poznámkou veřejnou. (80000504)
 23. Byla opravena kosmetická chyba, kdy po dvojkliku na naúčtované rezervaci do rezervační události byla v prodejním panelu za určitých okolností nalistována jiná položka, než kterou byla rezervace účtována. (80000505)

7.5.5, rel. 7505 - 13.8.2018

 1. Byla opravena chyba v bilančních sestavách předplatných. Při volbě, že uživatel nechce zobrazit propadlá či vyčerpaná předplatná, byla tato přesto v některých případech v sestavě zobrazena.

7.5.4, rel. 7504 - 20.6.2018

 1. Byla opravena chyba prodeje předplatného bez časového omezení, která vyvolávala následně výjimku při zobrazení detailu předplatného.

7.5.3, rel. 7503 - 13.6.2018

 1. Bylo omezeno upozorňování na odstraněný účetní subjekt při registraci čerpání z depozita. Nyní se pro registraci čerpání jednoho účtu zobrazí jen jednou a nikoliv pro každou položku registrovanou na odstraněný účetní subjekt.
 2. V EET budou registrovány jen tržby za ty položky, které jsou účtovány na vrub účetního subjektu, který má vyplněné DIČ.
 3. Byla opravena výjimka po stisku NE v upozornění na odstraněný účetní subjekt při registraci čerpání z depozita.

7.5.2, rel. 7502 - 19.4.2018

 1. Do Nastavení - Možnosti - Obecné (pokr.) byla přidána volba "jen pro účty přímého prodeje", která se vztahuje k volbě "uzavřít klíče v přístupovém systému při vyúčtování účtu". V případě aktivní volby budou uzavírány v přístupovém systému jen klíče účtů pro přímý prodej, ale nebudou uzavírány klíče vázané k naúčtovaným položkám pro přímý prodej klientských účtů.
  Volba je vidět jen v případě aktivovaného přístupového modulu.

7.5.1, rel. 7501 - 17.4.2018

 1. Do Nastavení práv skupin uživatelů bylo přidáno právo na zadání libovolného čísla smlouvy v detailu předplatného. Oprávněný uživatel tedy smí zadat číslo smlouvy, které neodpovídá předepsané masce čísla smlouvy.
 2. Volba "uzavřít klíče v přístupovém systému při vyúčtování účtu" (Nastavení - Možnosti - Obecné - pokr.) nyní uzavírá i klíče od účtů přímého prodeje.

7.5.0, rel. 7500 - 29.3.2018

 1. Byla doplněna sestava Klientské účty - Bilanční sestava bonusových bodů na klientských účtech, která podává přehled o zůstatcích a pohybech bonusových bodů na klientských účtech za vybrané období. Sestava je vidět v R2S jen při aktivovaném modulu bonusových bodů.
 2. V R2S je nyní možné prodávat klientská předplatná v množství jiném než jedna jednotka. Prodá se sice jen jedno předplatné, ale účtovaným množstvím se vynásobí délka platnosti předplatného a množstevní omezení čerpání předplatného. Předplatná lze prodávat jen po celých jednotkách.
  Poznámka: násobně nejdou prodávat předplatná, která mají množstevní omezení na jednotlivé položky či kategorie v definici předplatného. To proto, že tato omezení platí v R2S globálně a nikoliv individuálně pro každé předplatné zvlášť.
 3. Do Nastavení  - Klientská předplatná byla doplněna volba "platnost od začátku následujícího" (rok, měsíc, týden), která umožňuje definovat datum počáteční platnosti předplatného od začátku následujícího období.
 4. Do Nastavení  - Klientská předplatná byla doplněna volba "vypočítat množství do začátku příštího" (rok , měsíc, týden), která umožňuje výpočíst účtované množství při prodeji předplatného tak, aby předplatné platilo až do začátku příštího období. Od účtovaného množství se odvíjí cena - viz bod 2.
 5. Při prodeji klientského předplatného s převodem nevyužitých jednotek z předchozích předplatných se nyní jako koncové datum platnosti prodávaného předplatného bere nejzazší datum ze všech uvažovaných předplatných - z převáděných i prodávaného. Toto chování je vynuceno úpravou z předchozího bodu.
 6. Do Nastavení - Možnosti - Uživatelské rozhraní byla doplněna volba "předvyplnit částku částečné úhrady saldem". Tato volba je aktivní jen je-li aktivní volba "povolit částečné úhrady na účtech". Při částečné úhradě se pak vypočte hotovostní saldo daného účtu a tato částka se s opačným znaménkem, je-li kladná, nabídne jako výchozí částka úhrady.
 7. Ve formuláři Přijatých úhrad a depozit byl změněn popis způsobu úhrady u depozit složených přes platební bránu GoPay z "převodem" na "GoPay". Taktéž byla u takových depozit zakázána změna způsobu úhrady a storno depozita.
 8. Do jména souboru se zálohou databáze byla za pomlčku přidána verze R2S. Jméno souboru je nyní tedy ve formátu "jméno databáze_RRMMDD_HHmmSS-verze.backup[.zip]".
 9. Byla opravena chyba interpretace zadaného data v detailu klientského účtu při editaci data a názvu položky čerpané z depozita.
 10. Byla opravena neošetřená výjimka při prodeji položky na vrub předplatného s doplatkem, která se ale vyskytovala jen zřídka za určitých specifických okolností.

7.4.2, rel. 7402 - 6.3.2018

 1. Do Nastavení - Možnosti - Rezervace byla k volbě "při rezervaci upozorňovat na nedostatečný zůstatek" přidána podvolba "i při účtování položek na přímý prodej".
 2. Do Nastavení - Možnosti - Obecné byla přidána možnost definovat "minimální zůstatek pro čerpání v původním profilu" jako parametr volby "zapamatovat profil depozita pro čerpání". Bude-li nastavena hodnota tohoto parametru jako nenulová, musí být v profilu složení depozita takovýto minimální zůstatek, aby byl prodej účtován dle profilu složení příslušného depozita. Bude-li zůstatek nižší a zároveň účtovaná částka větší než minimální zůstatek, bude prodej účtován podle profilu následujícího složení depozita, resp. dle aktuálního profilu.
 3. Do Nastavení - Prodejní položky byla přidána rubrika pro druhý čárový kód položky. Oba dva čárové kódy u prodejní položky jsou si funkčně rovnocenné.
 4. Byla přidána kontrola, zda nebyl účetní subjekt registrující tržby odstraněn. Kontrola se provádí vždy při startu programu.
 5. Při prodeji položky a zapnuté elektronické evidenci tržeb byla přidána kontrola, zda účetní subjekt definovaný u prodejní položky není aktuálně odstraněn.
  Poznámka: varovné hlášení není zobrazováno v případě registrace čerpání z depozita při automatickém vyúčtování klientských účtů.
 6. Ve formuláři účetních subjektů bylo znemožněno odstranit účetní subjekt, který je nastaven jako subjekt evidující tržby v EET.
 7. Do nastavení práv skupin uživatelů bylo přidáno právo "zakázat zobrazení provozních hodin a varování na řízených objektech".
 8. Byl změněn způsob účtování rezervace do vypsané rezervační události na klientský účet při použití tlačítka "prezentace a naúčtování" tak, že se nyní nezobrazí dialog pro volbu účtu, na který se má rezervace naúčtovat, ale provede se automatické zrychlené naúčtování na klientský účet. Toto chování je v souladu s chováním uvedeným v popisu změn k verzi 7.2.0 rel. 7200.
 9. Bylo doplněno upozornění na pokus o prodej čárovým kódem položky, která není viditelná pro prodej. Upozornění se zobrazují v informačním řádku.
 10. V Nastavení  - Možnosti - Uživatelské rozhraní (pokr.) byla přejmenována volba "profil účtu rychlého prodeje a klíčem aut. zakládaných účtů" na "profil automaticky zakládaných účtů rychlého prodeje" a zároveň byla odvázána od ostatních nastavení. To proto, že se tato volba užívá též pro nastavení profilu účtů přímého prodeje při zrychleném účtování rezervací.
 11. Byly ošetřeny další potenciální chybové stavy při elektronické evidenci tržeb.
 12. Byla opravena chyba, kdy se ve formuláři prodejních cen nenačítaly doplňkové ceny omezené jen a pouze na účty přímého prodeje či na klientské účty. Pokud měla doplňková cena definováno nějaké další omezení, tak se načítala správně.
 13. Byla opravena neošetřená výjimka při zobrazení Sestavy - Směny - Přehledovka směny pro neukončenou směnu.
 14. Byla opravena chyba, kdy se v prodejním panelu ignorovalo ručně zadané prodávané množství při prodeji čtečkou čárového kódu v případě, že byla stále aktivní rubrika pro zadání množství.

7.4.1, rel. 7401 - 2.2.2018

 1. V detailu rezervační události byla přidána rubrika interní poznámka. Interní poznámka není zobrazována v klientské aplikaci R2SWeb.
 2. V detailu rezervační události byla přejmenována rubrika popis rezervace na veřejný popis rezervace resp. veřejná poznámka.
 3. V panelu rezervací se nyní vyhledává i podle obsahu rubrik veřejný popis rezervace, veřejná poznámka a interní poznámka v rezervačních událostech. Doposud se z hlediska poznámek vyhledávalo jen v poznámce u vlastní rezervace.

7.4.0, rel. 7400 - 29.1.2018

 1. Byl doplněn anglický překlad textů pro uživatelské rozhraní. Nyní je tedy na výběr čeština, slovenština a angličtina.
 2. Byly doplněny sestavy:
  • Finance - Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (přehledně) - B
  • Finance - Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (jen rekapitulace) - B
  které přinášejí do sestav kompletních DPH trochu jiné pohledy - více rozčleněné, než původní sestavy těchto názvů. Ty původní jsou nyní označeny variantou A.
 3. Byla doplněna sestava Směny - Docházka obsluh, která podává přehled délek směn jednotlivých obsluh za vybrané období.
 4. Byla doplněna sestava Směny - Pokladní přehledovka směny B (na stvrzenkovou tiskárnu), která podává trochu jiný přehled o vybrané směně než varianta A.
 5. Byl modernizován a vylepšen indikátor průběhu akce na indikátoru solária v prodejním panelu. Nyní se přehledně zobrazuje celý proces opalování rozdělený na jednotlivé fáze.
 6. V profilech účtů je nyní možné pro prodejní kategorie i prodejní položky definovat záporné slevy (přirážky). Například sleva "-100%" znamená dvojnásobnou cenu oproti ceně ceníkové.
 7. R2S nyní není nutné na stanici aktualizovat v případě, že aktuální verze používá stejnou verzi databáze. Nicméně důrazně doporučujeme aktualizace provádět, neboť nové verze přinášejí rozšíření funkčnosti a případně též zejména opravy chyb.
 8. Byl změněn způsob účtování rezervace do vypsané rezervační události při použití lokální nabídky přes pravé tlačítko myši tak, že se nyní zobrazí dialog pro volbu účtu, na který se má rezervace naúčtovat. Toto chování je v souladu s chováním uvedeným v popisu změn k verzi 7.2.0 rel. 7200, kde bylo zavedeno zrychlené účtování pomocí mezerníku.
 9. Z důvodu vyššího zabezpečení byla upravena registrace tržby v EET tak, aby se podpisový certifikát neukládal dočasně jako soubor na disk.
 10. Byla zapnuta podpora ZIP64 při vytváření komprimovaných souborů se zálohami databáze tak, aby bylo možné v ZIP formátu pracovat i se zálohami databází většími než 4GB.
 11. Byl ošetřen chybový stav zálohování v tom smyslu, aby v pracovní složce Windows nezůstávaly dočasné pracovní soubory.
 12. Byl doplněn dopočet chybějících DPH čerpání z klientských účtů před zobrazením všech sestav, které tato čerpání zobrazují.
 13. Byla vylepšena registrace DPH v EET při opětovném otevření účtu přímého prodeje.
 14. Ve formuláři pro úpravu prodejních cen byla zapnuta možnost vložit základní cenu ze schránky Windows.
 15. Ve formuláři pro zadávání prodejních položek byla doplněna kontrola na duplicitu čárového kódu zadávaného ručně (ne přes čtečku čárového kódu).
 16. Byla opravena chyba, kdy nebylo nabídnuto čerpání bonusových bodů u položek účtovaných k přímému prodeji na klientský účet v případě, že profil čerpání položek k přímému prodeji se liší od profilu klientského účtu a profil klientského účtu neměl nastaveno "bonusové body aplikovat i na depozitní pohyby klienského účtu".
 17. Byla opravena chyba, kdy se v přihlašovacím dialogu neaktivoval předvolený jazyk uživatele po vyplnění uživatelského jména.
 18. Byla opravena chyba, kdy se při změně způsobu úhrady složeného depozita (ve formuláři Přijaté úhrady a depozita) nenabízely způsoby úhrady, které mají nastaveno "úhrada je určena k složení depozita".
 19. Byla opravena chyba, kdy se při změně způsobu úhrady částečné úhrady na klientském účtu (ve formuláři Přijaté úhrady a depozita) někdy nenabízely způsoby úhrady, které mají nastaveno "Úhrada spadá do Elektronické evidence tržeb (CZ)".
 20. Byla opravena chyba, kdy se nevypočetla celková cena za budoucí rezervace v případě, že u některé rezervační události nebyla nastavena prodejní položka.
 21. Byla opravena chyba, kdy se v "Bilančních sestavách klientských předplatných" zobrazovala jen předplatná založená v daném centru a ne předplatná ze všech center.
 22. Byla opravena chyba, kdy po změně identity již jednou použitého elektronického klíče na identitu náhradního klíče tento nefungoval jako náhradní klíč správně.
 23. Byla opravena chyba, kdy bylo možné při prodeji pomocí čárového kódu prodat i položku, která není viditelná pro prodej.

7.3.0, rel. 7300 - 9.10.2017

 1. V souladu se změnou zákona o DPH v ČR byla do R2S implementována možnost počítat DPH z čerpaných depozit jinak než doposud.
  Zákon č.170/2017 Sb. s platností od 1. 7. 2017 upravuje §20a čl.2 a 3:
  (2) Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.
  (3) Dodání zboží nebo poskytnutí služby je pro účely tohoto zákona známo dostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje:
      a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
      b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a
      c) místo plnění.

  Od 1. 7. 2017 je tedy možné v ČR u depozit, u kterých neumíme přesně určit co a kde bude čerpáno, přejít na danění čerpání a složená depozita z hlediska DPH nedanit. Aby bylo možné změnit způsob výpočtu DPH (např. byla daněna depozita, čerpání bez DPH), je nyní možné u složených depozit nastavit v příslušných profilech účtů sazbu "0% - DPH čerpání neurčitá". Tím aktivujete pro pohyby na depozitních účtech dynamický chronologický výpočet DPH pro čerpání. R2S automaticky vypočte, z kterého depozita (nebo depozit) bude účtovanou položkou čerpat a podle toho vypočte  DPH pro účtovanou položku.
  Je možné, že je účtovaná položka čerpána ze dvou depozit (jednoho zdaněného, druhého již ne), pak bude správně vypočtena DPH pro účtovanou položku pro každou část čerpání.
  Pro přechod na novou metodu si každý provozovatel musí určit tzv. mezní datum (nejdříve 1. 7. 2017), od kterého chce přejít na nový způsob výpočtu DPH, nastavit sazby DPH depozit v profilech účtů (i u aktuálně odstraněných profilů účtů!), jak bylo popsáno výše, a provést přepočet čerpání depozit v nabídce R2S - Servisní operace - Přepočet DPH čerpání depozit po mezním datu. Mezní datum se již později nedá jednoduše změnit! Operace přepočtu se spustí na pozadí a může trvat relativně dlouhou dobu, neboť je nutné každé čerpání v zadaném období po mezním datu chronologicky spárovat s příslušným depozitem (depozity). Pokud není přepočet spuštěn manuálně, je pro příslušné položky proveden automaticky před zobrazením dotčené sestavy.
  I tak ale doporučujeme bezprostředně před zobrazením sestav DPH provést přepočet DPH čerpání depozit za vybrané období, zejména došlo-li ke změně nastavení DPH z čerpaných depozit v profilech účtů!
 2. DPH nastavení zůstatku klientského účtu se nyní odvozuje od sazby DPH předchozího složeného depozita. DPH nastavení zůstatku může totiž nyní již být důležité pro stanovení DPH čerpání z depozita - viz předchozí bod 1.
 3. Do Nastavení - Možnosti - Uživatelské rozhraní byla přidána volba "nezobrazovat obrázky prodejních položek". Je užitečná při vzdáleném připojení, kdy vykreslování obrázků zbytečně zpomaluje práci s R2S.
 4. V okně s náhledem sestavy lze nyní použít následující klávesové zkratky:
  • Ctrl+P - pro tisk sestavy
  • Ctrl+E - pro export sestavy
  • Ctrl+F - pro vyhledávání v sestavě
  • Ctrl+Q - pro přiblížení zobrazení celé stránky
  • Ctrl+W - pro přiblížení zobrazení na celou šířku stránky
  • Ctrl+plus (klávesa Plus) - pro zvětšení zobrazení o 10%
  • Ctrl+minus (klávesa Mínus) - pro zmenšení zobrazení o 10%
 5. Byla doplněna finanční sestava "Tržby po obsluhách".
 6. V přehledovkových sestavách byly do sekce "Přijaté úhrady" začleněny i částečné úhrady (zálohy) na účty.
 7. V sestavě směn "Pokladní přehledovka na stvrzenkovou tiskárnu" byla doplněna sumarizace úhrad spadajících do pokladny.
 8. Byla upravena struktura databáze pro podporu skládání depozita přes platební bránu GoPay v programu R2SWeb.
 9. Byly provedeny interní změny v připojování na databázi v programu R2SSwitcher.
 10. Po smazání žurnálu se nyní provádí automaticky i komprimace tabulky žurnálu.
 11. Byl ošetřen stav, kdy při vyúčtování účtu není k dispozici žádný způsob úhrady. To může nastat při filtraci způsobů úhrad dle pokladny či zda způsob úhrady umožňuje záporná vyúčtování.
 12. Byla opravena chyba celkového součtu v sestavě "Elektronická evidence tržeb".
 13. V sestavě směn "Pokladní přehledovka na stvrzenkovou tiskárnu" byla opravena chyba, kdy se do seznamu úhrad nezahrnovaly úhrady určené ke složení depozita".

7.2.5, rel. 7205 - 14.7.2017

 1. V Nastavení - Možnosti - Rezervace byla přidána volba "při rezervaci upozorňovat na nedostatečný zůstatek".
 2. Do rezervací bylo doplněno upozornění na nedostatečný zůstatek depozita v případě rezervace, při aktivní volbě z předchozího bodu.
 3. Byl optimalizován R2SSync. Synchronizace fotek klientských účtů a webových rezervací byla oddělena od synchronizací adresáře. Nyní se synchronizují jen fotografie, které byly skutečně změněny bez ohledu na provedené změny v detailu adresy.
 4. Do Nastavení - Možnosti - uživatelské rozhraní byla doplněna volba "pípnout při načtení elektronického klíče".
 5. V Nastavení - Možnosti byla přejmenována záložka "Tisk stvrzenek" prostě na "Tisk".
 6. Do Nastavení - Možnosti - uživatelské rozhraní byla doplněna volba "automatický tisk objednávek po [s]:". Automaticky se vytisknou ty objednávky, které obsahují nevytištěné položky objednávek naúčtované během posledních deseti minut.
 7. Do převodu položky účtu na vrub klientského účtu byla
 8. Do Nastavení - Možnosti, tisk byla doplněna volba "netisknout DPH složených depozit". Tato volba reaguje na poslední legislativní úpravy DPH v ČR, kdy není známo dostatečně určitě plnění DPH - viz zákon č. 170/2017 Sb.
  Upozorňujeme přitom však na nutnost správného nastavení DPH pro depozita v nastavení jednotlivých profilů účtů!
 9. Byla opravena chyba předběžného výpočtu ceny v účtovacím dialogu rezervace v případě, že se neúčtuje jen jednotkové množství.
 10. Byla opravena chyba obsluhy čtečky čárového kódu nabídky automaticky účtovaných položek při aktivaci účtu.
 11. Byla opravena chyba změny způsobu přijaté úhrady v případě, že je aktivní EET, předchozí způsob úhrady spadal do EET, nový způsob úhrady nespadá do EET a účet neobsahoval položky, spadající do EET.

7.2.4, rel. 7204 - 22.6.2017

 1. Do Nastavení - Klientská předplatná byla doplněna zaškrtávací volba "vynucený počet klíčů k účtu" s možností nastavit minimální počet elektronických klíčů u klientského účtu v okamžiku naúčtování předplatného.
 2. Při prodeji klientského předplatného, které má nastaveno větší vynucený počet elektronických klíčů než je počet aktuálně přiřazených klíčů u cílového klientského účtu, se zobrazí upozornění a následně dialog pro načtení a přiřazení nutného počtu elektronických klíčů.
 3. Byl přepracován způsob zadávání upozornění ke klientskému účtu a to tak, že nyní vypadá jako zadání klasické poznámky k účtu. Je tedy možno k upozornění přiložit i snímek.
 4. Byl upraveni formulář s upozorněním ke klientskému účtu a to tak, že nyní zobrazuje i snímky pořízené k poznámkám.
 5. Do Nastavení - Možnosti byla přidána volba "uzavřít klíče v přístupovém systému při vyúčtování účtu". Volba je vidět jen v případě aktivovaného přístupového modulu.
 6. Byla doplněna obsluha čtečky čárového kódu do nabídky automaticky účtovaných položek při aktivaci účtu.

7.2.3, rel. 7203 - 5.6.2017

 1. V Nastavení - Prodejní položky byla zpět vrácena volba "účtovat pouze jednu jednotku" na volbu "účtovat pouze cenu za jednu jednotku", kterážto se prakticky jeví smysluplnější. Změna názvu volby odráží i změnu chování při prodeji takové položky.
 2. Byla upřesněna hromadná registrace čerpání z depozita v EET z hlediska DPH.
 3. Byla opravena chyba deregistrace částečné úhrady platební kartou v EET po opětovném otevření účtu a stornu částečné úhrady.
 4. Byla opravena chyba ukládání hodnoty Nastavení - Tisk stvrzenek - netisknout DPH.

7.2.2, rel. 7202 - 23.5.2017

 1. Byla upravena sestava "Elektronická evidence tržeb". Nyní se na konci sestavy zobrazuje rekapitulace evidovaných tržeb dle způsobu úhrady.
 2. Byla opravena chyba vykreslení obrázku řízeného objektu na indikátorech informačního panelu.
 3. Byla opravena chyba zbytkového dobití klientského předplatného.

7.2.1, rel. 7201 - 13.4.2017

 1. Byla opravena chyba "k uvolněnému objektu nelze přistupovat", která se za určitých okolností objevovala při ověření prodeje položky poukazem.
 2. Byla opravena výjimka při nastavení zůstatku klientského účtu v případě, že byl zůstatek účtu záporný.

7.2.0, rel. 7200 - 3.4.2017

 1. Byla přidána nová finanční sestava "Elektronická evidence tržeb", která se nabízí jen v případě, že je aktivní EET. V sestavě je kompletní přehled záznamů odeslaných (odesílaných) do EET a je možné si každý ze záznamů "rozkliknout" do detailu, ve které je pak veškerá informace o tom, jak je tržba v EET evidována.
 2. V rezervacích se nyní dá klávesou Mezerník rychle prezentovat a naúčtovat vybraná rezervace. To za předpokladu, že rezervace nebyla zatím naúčtována. V druhém případě se pak stiskem mezerníku nalistuje naúčtovaná položka v prodejním panelu. Účtování rezervací, které nejsou na klientský účet (webovou registraci) pomocí mezerníku je zrychlené a to tak, že se automaticky naúčtuje na účet přímého prodeje stejného čísla, jako je název rezervace. Přitom se použije profil účtu přímého prodeje pro rychlý prodej. Ta samá pravidla platí nyní i pro účtování rezervací pomocí poklepání myší (double click). Pokud má být rezervace naúčtována jinak, je třeba použít tlačítko "Naúčtovat" nebo lokální nabídku (pro rezervace do vypisovaných akcí).
  Mezerníkem lze tedy velmi efektivně z rezervací odbavit klienta, který se prokáže svým elektronickým klíčem - nalistuje se jeho nejbližší rezervace - a prostým stiskem mezerníku ho obsluha prezentuje a naúčtuje mu rezervaci. Je-li potřeba klientovi ještě naúčtovat další položku(y), stiskem mezerníku ho opět aktivuje v prodejním panelu a rovnou účtuje položku...
 3. V rezervacích bylo doplněno upozornění na účtování rezervace do vypisované události v případě, že událost není dnes.
 4. V rezervacích bylo sjednoceno účtování běžných rezervací klientských účtů s rezervacemi do vypsané události. Jakmile je to možné, je rezervace účtována na vrub klientského účtu bez ptaní. Pokud je přesto potřeba naúčtovat rezervaci na jiný účet, je to možné provést tlačítkem "Účtovat", které zobrazí dialog pro výběr účtu.
 5. Automatické účtování rezervací není nyní prováděno pro rezervace na řízené objekty, které mají nastaveno více prodejních položek, které je možno prodávat.
 6. Do Nastavení - Možnosti, záložka Rezervace byla doplněna volba "jen před začátkem" týkající se automatického účtování rezervací.
 7. Do Nastavení - Možnosti, záložka Tisk stvrzenek byla doplněna volba "velikost písma [%]", pomocí které lze plynule měnit velikost písem ve všech tiscích na stvrzenkové tiskárně v rozsahu 50 - 200%. Vhodné pro zmenšení písma na stvrzenkových tiskárnách s úzkým papírem.
 8. Byla provedena změna ve vyhodnocování časových omezení klientských předplatných!
  Dříve byla brána v potaz časová omezení definovaná definicí klientského předplatného i časová omezení ve vlastním klientském předplatném.
  Nyní se budou vyhodnocovat jen časová omezení ve vlastním klientském předplatném
  (propisují se z definice při prodeji předplatného), časová omezení definovaná v předpisu klientského předplatného se již vyhodnocovat nebudou. Tento způsob práce s časovými omezeními je dle našich úvah logičtější.
 9. Do Nastavení - Profily účtů byla přidána volba "registrovat čerpání v EET". Pomocí této volby lze vypnout registraci čerpání pro profily používané pro speciální účty, kde se nemají registrovat tržby v EET. U účtů tohoto profilu pak není možné ani skládání depozit způsobem úhrady, který má předepsanou registraci v EET. Jinými slovy, pro takové účty musí být všechny pohyby (skládání depozit, čerpání) mimo EET.
 10. Zbytkové složení depozita při prodeji položky, která není celá kryta zůstatkem, se nyní provede v aktuálním profilu účtu klienta a nikoliv v profilu podle pravidel skládání depozita.
 11. Byl potlačen dotaz na zbytkové složení depozita při prodeji položky, která není celá kryta zůstatkem, v případě, že zůstatek účtu je nižší než maximální zaokrouhlovací rozdíl při přijímání úhrady. To v ČR platí pro zůstatky nižší než 1 Kč.
 12. Vyskakovací okno s obrázkem (fotka klienta, obrázek prodejní položky aj.) se dá nyní rychle uzavřít klávesou Esc.
 13. Byla doplněna vazba volby "klientské účty zavírat manuálně" v Nastavení - Možnosti na volbu EET "následná čerpání registrovat okamžitě". Jakmile není aktivní volba "klientské účty zavírat manuálně", nelze nastavovat volbu "následná čerpání registrovat okamžitě" a čerpání se automaticky registrují okamžitě.
 14. Do databáze byly doplněny SQL funkce pro skládání depozit přes R2SWeb.
 15. Bylo eliminováno načítání hodnot z registrů Windows při pravidelných akcích kontrol a řízení.
 16. Bylo optimalizováno uvolňování operační paměti po uzavření formulářů.
 17. Byla opravena chyba, kde se v prodejním panelu zobrazoval počet návštěvníků v 1. přístupové zóně bez ohledu na nastavení zobrazovaných zón.
 18. Byla opravena chyba, kdy se u jednotlivých úhrad v seznamu přijatých úhrad nezobrazoval způsob úhrady, který je aktuálně odstraněn.
 19. Byla opravena chyba zadávání víceciferného a desetinného množství v prodejním panelu.
 20. Byla opravena chyba vyhodnoceni časového omezení u definice klientského předplatného pro případ, že bylo nastaveno omezení pro denní dobu "mimo".
 21. Byla ošetřena výjimka, která se zobrazila po spuštění aplikace se zobrazením solárií či kurtů v prodejním panelu a po pokusu filtrovat prodejní položky klávesou (od verze 7100).
 22. Byla opravena syntaktická chyba v databázovém dotazu při provádění datové uzávěrky.
 23. Byla opravena nepřesnost výpočtu ceny prodejní položky v případě čerpání v historickém profilu, který má definovaný jiný cenový tarif než aktuální profil účtu.

7.1.0, rel. 7100 - 10.2.2017

 1. Do Nastavení - Prodejní položky byla přidána záložka Obrázek, kde je možné ke každé prodejní položce přiřadit její obrázek. Velikost obrázku je možné v tomto dialogu měnit s tím, že při importu obrázku z kamery či ze souboru je tento automaticky převzorkován na zvolený rozměr. To kvůli omezení velikosti dat ukládaných do databáze. Je podporována průhlednost grafiky obrázku.
 2. Do Nastavení - Prodejní položky byla přidána volba "text upozornění před vyúčtováním". Zadáte-li k prodejní položce do této rubriky nějaký text, bude tento text výrazně zobrazen před vyúčtováním účtu s naúčtovanou touto položkou. Nastavení je užitečné například pro upozornění na vrácení naúčtovaných zápůjček.
 3. Do Nastavení - Prodejní kategorie byla přidána volba "dlaždicové zobrazení v prodejním panelu". Volba platí pro prodejní kategorie typu "normální prodej".
 4. Prodejní panel byl doplněn o zobrazování prodejních položek ve formě dlaždic, případně s obrázkem na pozadí - viz předchozí bod. Velikost dlaždic je možné měnit pro každou prodejní kategorii zvlášť a to přímo v prodejním panelu buď pomocí klávesy Ctrl a kolečka myši, nebo klávesy Ctrl + šipky nahoru či dolu. Poměr stran je možné též měnit buď pomocí klávesy Shift a kolečka myši, nebo klávesy Shift + šipky nahoru či dolu.
 5. Do Nastavení - Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní byla doplněna volba "zobrazovat obrázky prodejních položek v tabulkovém zobrazení".
 6. V prodejním panelu byl do tabulky prodejních položek doplněn sloupec s obrázkem, který je zobrazován podle nastavení popsaného v předchozím bodě.
 7. Definice způsobu úhrady byla doplněna o volbu "úhrada je určena ke složení depozita". Tento způsob úhrady se pak nabízí jen v dialogu pro složení depozita a nikoliv při skládání zálohy či vyúčtování.
 8. Definice způsobu úhrady byla doplněna o volbu "úhradu potvrdit poukazem ze sérií". Úhrada hrazená tímto způsobem musí být potvrzena platným poukazem z jedné z určených sérií. Při úhradě se kontroluje ekvivalentní hodnota poukazu (je-li definována jako nenulová), zda odpovídá hrazené částce! Tato volba, spolu s volbou z předchozího bodu, je užitečná například pro skládání depozita pomocí dárkového poukazu.
 9. Pro rychlé filtrování prodejních položek v prodejním panelu není nyní nutné aktivovat seznam prodejních položek, stačí rovnou psát počáteční písmena názvu nebo kódu prodejní položky. Pokud není aktivní seznam účtů přímého prodeje nebo seznam klientských účtů, je okamžitě filtrován seznam prodejních položek. Toto neplatí při zobrazení solárií či kurtů.
 10. V prodejním panelu bylo rozšířeno filtrování prodejních položek stiskem kláves i na shodu s kódem prodejní položky.
 11. V prodejním panelu bylo změněno chování stisku klávesy s číslicí tak, že číslice 1 až 9 nastavují implicitně počet účtovaných jednotek, zatímco ostatní klávesy (včetně číslice 0) slouží k filtrování prodejních položek.
 12. V prodejním panelu je nyní možné měnit šířku a výšku indikátorů kurtů či solárií pomocí kolečka myši. V případě, že jsou zobrazeny indikátory kurtů či solárií, stiskněte a držte klávesu CTRL a kolečkem myši upravujte šířku všech indikátorů. Pokud chcete upravit šířku je jednoho indikátoru, vyberte ho kliknutím a stiskněte a držte kombinaci CRTL+ALT a opět kolečkem myši upravujte šířku vybraného indikátoru. Výšky indikátorů (indikátoru) měníte analogicky tak, že místo klávesy CTRL použijte klávesu SHIFT.
 13. V prodejním panelu se nyní vykreslují názvy prodejních kategorií inteligentně tak, že se pro název prodejní kategorie zvolí barva písma dostatečně kontrastní vůči pozadí a je odvozena od nastavené barvy kategorie.
 14. V prodejním panelu se nyní prodejní položky v tabulkovém zobrazení vykreslují s barvou písma odvozenou od barvy prodejní kategorie, avšak inteligentně, aby bylo písmo dostatečně kontrastní vůči pozadí tabulky.
 15. Ve formuláři Přijaté úhrady (Zobrazit - Přijaté úhrady) byl optimalizován výpočet sloupce "registr. v EET". Nyní je výpočet částky registrované v EET výrazně rychlejší.
 16. Do formuláře Přijaté úhrady byl doplněn sloupec "poukaz", který indikuje, zda přijetí dané úhrady bylo podmíněno ověřením poukazem. Ve sloupci "identifikátor" je pak případně číslo poukazu.
 17. Do Nastavení - Prodejní položky byla na záložku Pokročilé přidána volba "prodej na vrub depozita není nutno potvrdit klíčem". Při účtování takové položky klientovi pak není vyžadováno potvrzení prodeje jeho elektronickým klíčem. Nastavení je vhodné pro "sankční" položky a pokuty.
 18. Byla doplněna možnost potvrdit prodej položky na vrub klientského účtu manuálně zadaným kódem (stiskem klávesy F11 v potvrzovacím dialogu prodeje).
 19. Byla doplněna kontrola běžící pokladny se stejným číslem pokladny v okamžiku pokusu o předání směny. Pokud aktuálně běží jiný počítač se stejným číslem pokladny, nelze směnu předat.
 20. V prodejním panelu nyní po prodeji položky zůstává aktivní seznam prodejních položek. Lze tak rychle pokračovat v prodeji šipkami na klávesnici bez nutnosti použít myš.
 21. Bylo kompletně přepracováno vykreslování indikátorů řízených objektů v informačním panelu.
 22. Indikátory řízených objektů v informačním panelu si nyní přebírají obrázek a barvu pozadí z nastavení prodejní položky a nikoliv ze souboru na disku či nastavení informačního panelu.
 23. V program R2SSwitcher byla implementována podpora jednoduchých a levných řídicích jednotek Modbus RTU. Tyto jednotky se hodí jen pro řízení objektů typu kurt, neboť nemají implementován vlastní časovač a vazbu mezi vstupy a výstupy, což jsou vlastnosti nutné pro bezpečné řízení solárií.
 24. Byly opraveny některé texty zobrazované na klientském displeji.
 25. Z databáze byly odstraněny sloupce, které sloužily k synchronizaci dat se systémem SWM - již se nikde nepoužívá.
 26. Bylo doplněno vložení předdefinovaných základních způsobů úhrad při zakládání nové databáze.
 27. Byla učiněna opatření, aby aplikace R2S v okamžiku, kdy je stažená nová verze a má být spuštěn proces aktualizace, nepřestala odpovídat. Proces aktualizace bude vždy spuštěn se zvýšenými právy, uživatel tedy musí potvdit dialog pro start aplikace R2SUpdater se zvýšenými právy.
 28. Byla opravena chyba zobrazení naúčtovaných prodejních položek klientských účtů zasynchronizovaných z jiného centra, kdy se nesprávně za určitých okolností v jiných centrech zobrazovalo, že jsou čerpáním předplatného.
 29. Byla opravena chyba výpočtu ceny v případě doplňkové ceny "jen na přímý prodej" pro vynucený přímý prodej (např. nedostatek depozita) na klientský účet v případě, že v profilu účtu je nastavený jiný profil pro přímé prodeje.
 30. Byla opravena chyba, kdy po stornu rychlého přímého prodeje se nevynulovala celková částka účtu.
 31. Byla opravena chyba, kdy se za určitých okolností nekorektně určil historický profil čerpání na klientský účet (chyba od verze 7000).
 32. Byla opravena chyba, kdy se k prodeji nabízely "stínové" prodejní položky řízených objektů i když neměly nastaveno "položka viditelné pro prodej".
 33. Byl upraven filtr v seznamu klientských účtů "Bez pohybu během posledních X dnů" tak, aby správně nezařazoval účty s čerpáním bonusových bodů během posledních X dnů synchronizovaným z jiného centra.
 34. Byla opravena chyba Nastavení - Skupiny rezervačních atrakcí, kde se správně nenačítala hodnota "rezervovat max. dnů předem" u rezervací registrovaných klientů.
 35. Byla opravena neošetřená výjimka "K uvolněnému objektu nelze přistupovat" při pokusu o opakované zobrazení žurnálu R2SWeb.
 36. Byla opravena chyba, kdy se při automatickém účtování položek správně za určitých okolností neaktualizoval stav skladem zobrazený v prodejním panelu.

7.0.5, rel. 7005 - 19.1.2017

 1. Byla opravena chyba tisku stvrzenek registrovaných v EET v případě, že registrace při uzavírání účtu neproběhla z důvodu chyby komunikace či jiné chyby. Pozdější doregistrace v EET však proběhla v pořádku a opakovaný tisk stvrzenky je potom též správně.

7.0.4, rel. 7004 - 10.1.2017

 1. Byla opravena neošetřená výjimka  "An operation is already in progress" automatického účtování rezervací.

7.0.3, rel. 7003 - 5.12.2016

 1. Byl ošetřen stav, kdy v průběhu doregistrace tržeb EET nebyl proces dokončen a zůstala v systému nedokončená transakce registrace jednou z pokladen. Dříve byl proces doregistrace pozastaven na všech pokladnách, nyní se po jedné hodině doregistrace opět rozběhnou bez ohledu na časové razítko nedokončené transakce.

7.0.2, rel. 7002 - 2.12.2016

 1. Do Nastavení - Možnosti - Elektronická evidence tržeb byla přidána volba "tisknout stvrzenky čerpání automaticky vyúčtovaných klientských účtů".

7.0.1, rel. 7001 - 1.12.2016

 1. Byla upravena registrace částečných úhrad a vyúčtování v EET v souladu s posledními metodickými pokyny MFČR.
 2. Do Nastavení - Profily účtů byla přidána volba "registrovat DPH čerpání v EET", která definuje, zda se čerpání z depozit v tomto profilu mají registrovat v EET s vyčísleným DPH. Pokud je v profilu nastaveno, že sazba DPH z přijatých depozit je nenulová, měla by být čerpání bez DPH.
 3. Na tisknuté objednávky byl přidán prázdný horní okraj pro uchycení lístečku do držáku (např. v kuchyni).
 4. Byla upravena detekce běžící stanice se stejným číslem pokladny při ukončování směny s ohledem na tzv. watchdog řízení v R2SSwitcher.
 5. Byla opravena chyba, kdy se po instalaci verze 7000 a novější vyžadovala aktivace verze i v případě, že instalace R2S nebyla ještě rok stará. Aktualizace jsou totiž po dobu prvního roku zdarma.

7.0.0, rel. 7000 - 22.11.2016

 1. Program R2S v této verzi pracuje nad .NET Frameworkem 4.6 a z tohoto důvodu již nejsou podporovány starší verze Windows - XP.
 2. Byla implementována Elektronická evidence tržeb (EET).
  Upozornění: všechny volby týkající se EET se projeví v R2S jen tam, kde je v prostředí Windows místní nastavení jako Česká republika, a to bez ohledu na nastavený jazyk Windows či R2S!
  V souvislosti s EET nastaly tyto změny:
  1. V možnostech nastavení R2S byla přidána nová záložka "Elektronická evidence tržeb", kde se nastavují základní parametry pro elektronickou evidenci tržeb.
  2. V Nastavení  - Způsoby úhrad byla zavedena nová volba "úhrada spadá do Elektronické evidence tržeb (CZ)".
  3. V Nastavení - Prodejní položky byla na záložce Pokročilé doplněna volba "elektronicky evidovat tržby z prodeje položky".
  4. V nabídce R2S - Servisní operace byla přidána nabídka - Elektronická evidence tržeb  - test.
  5. V nabídce R2S - Servisní operace byla přidána nabídka - Nastavit evidenci tržeb pro položky z prodejní kategorie. Lze tak hromadně nastavovat (nebo rušit) elektronickou evidenci tržeb u všech položek vybrané prodejní kategorie, nebo dokonce pro všechny položky všech kategorií. Viz též podbod 2.
  6. Byl kompletně přepracován tisk všech stvrzenek a potvrzení tak, aby obsahoval údaje EET, je-li to předepsané zákonem.
  7. Byl změněn formát čísla stvrzenek. Nyní obsahuje i zkratku centra. Předejde se tím možné duplicitě generovaných číselných řad.
  8. Při vyúčtování účtu přímého prodeje, na kterém jsou naúčtovány položky prodávané různými účetními subjekty, jsou tyto rozepsány na více účtů podle účetních subjektů. Tuto úpravu si vyžádala elektronická evidence tržeb, kdy je nutné tržby každého účetního subjektu evidovat zvlášť.
 3. Vybírání záloh na účty bylo přejmenováno na částečné úhrady účtu.
 4. V rezervačním panelu byla přidána možnost extra úprav poznámek k rezervacím a rezervačním událostem. Poznámky v minulosti může upravovat i obsluha, která jinak nemá právo na úpravy rezervací v minulosti.
 5. Ve formuláři  Nastavení - Skupiny rezervačních atrakcí bylo doplněno nastavení "rezervovat max. dnů předem" pro registrované klienty. Modul R2SWeb byl pro tento parametr též přizpůsoben.
 6. Byl přeprogramováno zachycování snímků z kamery - kvůli kompatibilitě se 64-bitou platformou a s použitou novou verzí .NET Frameworku. Je možné, že bude nutné při prvním focení znovu vybrat kameru instalovanou v systému Windows.
 7. Průběh komprimace a reindexace databáze je nyní vypisován v informační řádce hlavního okna R2S.
 8. Byla přidána nová sestava "Tržby po dnech - přehledně", kde se primárně zobrazí tržby za zvolené období po dnech s rozlišením způsobu úhrady. Jednotlivé dny lze "rozkliknout" do detailu.
 9. Byla přidána nová sestava "Nastavení zůstatků bonusových bodů klientských účtů po měsících". Sestava se nabízí jen v případě, že je aktivován modul bonusových bodů.
 10. V sestavách "Kompletní DPH za období pro účetní subjekt" a "Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (přehledně)" bylo doplněno v rekapitulacích DPH vyčíslení celkové částky dle způsobu úhrad.
 11. V bilančních sestavách klientských účtů byla přidána možnost zobrazit jen účty s nenulovým stavem či pohybem ve vybraném období.
 12. Ve formuláři pro nastavení zůstatku klientského účtu byla doplněna možnost relativně měnit zůstatek bonusových bodů.
 13. V dialogu příjmu položky na skladovou příjemku je nyní barvou pozadí (světle červená) odlišen režim úpravy položky příjemky, zatímco režim nové položky příjemky má standardně nastavenou barvu pozadí. To je užitečné při naskladňování položek pomocí čtečky čárového kódu.
 14. Ve formuláři skladové inventury bylo přidáno tlačítko "Stavy", které jednorázově vypočítá skladové stavy a ceny položek v aktuální kategorii.
 15. Ve formuláři skladové inventury bylo přidáno tlačítko "Nulovat", které do inventury zařadí - s nulovým inventurním stavem - všechny skladové položky v aktuální kategorii, které mají nenulový vypočtený stav k okamžiku inventury a nebyly zatím do inventury zahrnuty.
 16. V rezervacích bylo sjednoceno chování storna položky účtu naúčtované rezervace jak pro jednoduché rezervace, tak pro rezervace do vypsané události. Po stornu položky účtu není nyní rezervace stornována, ale zobrazí se zpět jako nenaúčtovaná.
 17. Byl přidán tzv. watchdog řízení, který kontroluje, zda probíhá proces řízení pomocí programu R2SSwitcher. Zastaví-li se proces R2SSwitcher, je tento stav do 90 sekund detekován a proces řízení je restartován.
 18. Byl inovován vzhled panelů. Nyní se používá moderní vzhled převzatý z Visual Studia 2015 s většími záložkami.
 19. Klávesové zkratky F2 - F7 nyní fungují i na panely, které mají nastaveno automatické skrývání.
 20. Do aktualizačního mechanizmu byla implementována funkce "kritická aktualizace", která upozorňuje na tzv. kritické aktualizace R2S i obsluhu, která nemá právo na provádění aktualizací.
 21. Ve formuláři Přijaté úhrady se nyní u vyúčtování správně zobrazuje číslo stvrzenky a ne číslo úhrady jako dříve.
 22. Byl vylepšen algoritmus předávání směn v tom duchu, aby byl správně dopočten stav pokladny mezi směnami i v případě přerušeného spojení na databázi.
 23. Bylo opraveno nežádoucí chování, kdy se při složení zálohy na klientský účet (případně na webovou registraci) nastavila platnost účtu (registrace) podle pravidla v profilu účtu. Platnost účtu se má nastavit jen při skládání depozita a nikoliv při skládání zálohy.
 24. Na všech stvrzenkách se nyní, v souladu s požadavky elektronické evidence tržeb, tiskne čas transakce s přesností na vteřiny.
 25. Byl doladěn mechanizmus předávání oznámení přes databázi - vyšší spolehlivost posílání oznámení mezi jednotlivými pokladnami a programovými moduly.
 26. Byla opravena chyba, kdy naúčtovaná prodejní položka s uplatněním bonusových bodů a následnou cenou 0,- byla stále označena jako položka na přímý prodej k vyúčtování. To by u položek za 0,- nemělo být.

6.8.3, rel. 6803 - 5.9.2017

 1. Oprava zabezpečení zamykání/odemykání inventur.

6.8.2, rel. 6802 - 16.8.2016

 1. Byla doplněna možnost přidat poznámku na objednávku (při tisku).
 2. Bylo opraveno nežádoucí chování při nedokončeném prodeji solária (nezodpovězený doplňující dotaz při prodeji) a současném prodeji jiné položky pomocí čárového kódu. Docházelo k chybné interpretaci účtovaného množství obou položek.

6.8.1, rel. 6801 - 21.6.2016

 1. Byla ošetřena funkčnost klávesy Enter ve výběrovém dialogu. Klávesa Enter, pro výběr položky z výběrového seznamu, je nyní zablokována jen bezprostředně po zobrazení dialogu, aby se zamezilo nechtěnému výběru první položky ze seznamu hned po zobrazení dialogu. stiskem jakékoliv jiné klávesy či kliknutím myši do seznamu se klávesa Enter odblokuje a funguje jako potvrzení výběru. Viz též bod č. 4 změn ve verzi 6702.
 2. Do notifikací mezi stanicemi byla přidána notifikace o změně příznaku účtu - nevyúčtované položky na přímý prodej.
 3. Byl změněn okamžik, ke kterému se počítají zůstatky účtů (finanční, bonusových bodů) při prodeji položky tak, že se vždy uvažuje aktuální čas. Výpočet ceny za účtovanou položku však zohledňuje čas začátku rezervace. Viz též bod 2. verze 6702.
 4. Byly ošetřeny potenciálně kolizní stavy načítání akcí v řídicím modulu R2SSwitcher.
 5. Byl optimalizován mechanizmus posílání interních zpráv mezi stanicemi přes notifikace a triggery v datatabázi.
 6. Byla opravena chyba účtovaného množství prodeje v případě předchozího nedokončeného (zrušeného ) prodeje solária či kurtu, např. z důvodu nedostatku depozita na účtu.
 7. Byla opravena zřídka se vyskytující chyba výpočtu ceny prodejní položky na předplatné s měsíčním časovým omezením.
 8. Byla opravena chyba, kdy se v případě, že nebyl nastaven seznam pokladen, ze kterých zobrazovat otevřené klientské účty, nezobrazil nově otevřený klientský účet v seznamu klientů v prodejním panelu.
 9. Byla opravena chyba, kdy při účtování prodejní položky na klientský účet s dotazem na naúčtování položky na přímý prodej a současném načtení elektronického klíče jiného klienta, byla toto účtovaná položka naúčtována nově načtenému klientovi, ale za podmínek původního klienta (pravidla profilu účtu, zůstatek aj.).

6.8.0, rel. 6800 - 9.5.2016

 1. Byla doplněna možnost zadávat doplňkovou cenu omezenou celkovým účtovaným množstvím i na řízený objekt typu kurt.
 2. Byla doplněna sestava "Stav skladu - jen položky skladem", kterou je možné nalézt v kategorii sestav "Sklad". V sestavě jsou jen položky, které mají stav k danému okamžiku větší než nula. Sestava zobrazuje též skladové ceny a základní prodejní cenu položky (bez i s DPH). Prodejní cena je však aktuální prodejní cenou, nikoliv prodejní cenou k okamžiku výpočtu stavu skladu!
 3. Byl přepracován algoritmus výpočtu filtru klientských účtů "Bez pohybu během posledních X dnů". Nyní je podstatně rychlejší.
 4. Do funkce odstranění klientských účtů a webových registrací bez pohybu za posledních X dní byla doplněna možnost volby, zda odstraňovat jen účty a registrace z tohoto centra či ze všech center.
 5. Do funkce nulování zůstatků depozit a bonusových bodů klientských účtů bez pohybu za posledních X dní byla doplněna možnost volby, zda nulovat zůstatky jen pro účty z tohoto centra či pro účty ze všech center.
 6. Do funkce nulování zůstatků depozit neplatných klientských účtů k zadanému datu byla doplněna možnost volby, zda nulovat zůstatky jen pro účty z tohoto centra či pro účty ze všech center.
 7. Do možností nastavení prodejní položky byla přidána volba "omezit max. účtované množství". Volbou lze omezit počet účtovaných jednotek při každém jednotlivém prodeji.
 8. Do možností nastavení prodejní položky byla přidána volba "omezit max. naúčtované množství na účet". Volbou lze omezit celkový počet naúčtovaných jednotek prodejní položky na účet přímého prodeje, ale i na klientský účet. Vhodné pro použití například tam, kde se smí zákazníkovi prodat jen jedna jednotka dané prodejní položky.
 9. Bylo doplněno právo "povolit storno položky po prodlevě od načtení klíče".
 10. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byla přidána možnost nastavit, ze kterých pokladen se mají zobrazovat klientské účty (založené, aktivované) a to v rubrice "zobrazovat klientské účty z pokladen".
 11. Na základě volby z předchozího bodu bylo upraveno zobrazování výpisu klientských účtů v prodejním panelu. Shodně s filtrováním účtů přímého prodeje funguje vypínání/zapínání filtru klávesou F9.
 12. Bylo doplněno právo "povolit vytváření a správu rezervací v minulosti, ale jen dnes", které dovoluje plnou kontrolu nad rezervacemi v minulosti, ale jen pokud zasahují do dnešního dne.
 13. Bylo doplněno právo "povolit přiřazení prvního elektronického klíče k účtu". To povolí přiřadit první elektronický klíč k účtu v případě, že uživatel nemá právo obecně přiřazovat elektronické klíče k účtům. Doporučujeme kombinovat se zakázaným právem na odstranění elektronického klíče z účtu.
 14. Byla optimalizována synchronizace elektronických klíčů v přístupovém systému.
 15. Bylo vylepšeno zadávání počtu opakování a koncového data opakování při opakované rezervaci do vypsané události. Nyní nelze zadat počet opakování větší, než je počet opakování vypsané události. Analogicky nejde zadat větší datum, než je datum posledního opakování vypsané události.
 16. Byla zrušena automatická kontrola struktury databáze v případě, že se v aplikaci vyskytne neošetřená výjimka. Spuštění kontroly struktury databáze totiž v prostředí s více pokladnami může mít fatální dopad na funkčnost ostatních pokladen.
 17. Byla ošetřena výjimka "zadaná hodnota je mimo rozsah platných hodnot", která se za určitých okolností objevila po aplikaci filtru v seznamu klientských účtů.
 18. Byla opravena chyba, kdy se při prodeji položky na vrub depozita v případě nízkého zůstatku, stále dokola nabízel dialog pro složení chybějící částky na depozitu.
 19. Byla opravena chyba automatického účtování rezervací v případě, že byla aktivní jedna z voleb nastavení "zakázat prodej na vrub klientského účtu po prodlevě od načtení klíče" či "potvrzovat prodej na klientský účet klíčem".
 20. Byla opravena neošetřená výjimka aplikace při posouvání kolečkem myši v prodejním panelu nad seznamem prodejních kategorií v případě, že nebyly zobrazeny žádné kategorie.
 21. Byla opravena chyba synchronizací změněného typu předplatného.
 22. Byla opravena chyba ve formuláři s definici klientského předplatného, kdy se po změně údajů v rámečku "Informace" tyto uložily jen v případě uzavření dialogu a nikoliv při volbě jiného klientského předplatného.
 23. Byla opravena chyba ve všech sestavách přímých prodejů, kde se chybně nezobrazovaly položky stornované po vyúčtování účtu. Toto se netýká sestavy Přímé prodeje po měsících, kde to bylo správně.
 24. Byla opravena chyba převodu zůstatku klientského účtu na jiný účet v případě, kdy je cílový účet otevřen v prodejním panelu.
 25. Byla opravena chyba neinicializované logické proměnné v databázové funkci pro výpočet ceny - pro potřeby R2SWeb, která za určitých okolností vedla k chybnému výpočtu koncové ceny pro daného klienta.

6.7.2, rel. 6702 - 14.3.2016

 1. Byly provedeny optimalizace v synchronizačním programu R2SSync pro synchronizaci dat klientů mezi centry.
 2. Byl upraven okamžik, ke kterému se počítá cena za účtovanou položku z rezervací. Nyní se počítá k okamžiku začátku rezervace, dříve se počítala k okamžiku účtování položky. Tato změna se však netýká výpočtu ceny za řízené objekty typu solárium, neboť u nich se při účtování rezervace začátek rezervace (akce opalování) automaticky posouvá k okamžiku naúčtování.
 3. Byla změněna knihovna pro práci s komprimovanými soubory - rychlejší komprimace / dekomprimace souborů.
 4. Ve formuláři pro výběr ze seznamu bylo změněno ovládání tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost chybného výběru první nabídnuté položky ze seznamu klávesnicí.
 5. Tlačítko pro deaktivaci filtrů v panelech Adresář, Klientské účty, Webové registrace a Pošta nyní kromě deaktivace všech filtrů vynutí navíc opětovné načtení všech záznamů - jejich aktualizaci.

6.7.1, rel. 6701 - 15.2.2016

 1. Byla opravena chyba čtení karet na čtečce Smartcard OMNIKEY CardMan 5x21.
 2. Byla opravena chyba dokoupení chybějících jednotek předplatného na řízeném objektu typu solárium - nenabízelo se, i když bylo možné.
 3. Byla opravena chyba textu č.20614 ve slovenském jazyce ("Predaje klientskych predplatných podľa predplatných - prehľad").

6.7.0, rel. 6700 - 9.2.2016

 1. Do možností nastavení bonusového systému byla přidána volba "připisovat body za úhradu". Nyní je tedy možné klientům body přičítat nejen za nákup prodejních položek, ale též za každou přijatou úhradu a to vybraným způsobem (způsoby) úhrady. Podrobnosti v Nastavení - Možností - bonusové body. Nastavuje se též počet přičtených bodů za každou zaplacenou korunu (CZ), či zda se mají bonusové body načítat i za složená depozita.
 2. V bonusovém systému byla přidána možnost nastavit u prodejní položky k volbě "počet přičtených bodů za nákup položky" zaškrtávací volba "za každou Kč z ceny prodeje". Lze tím realizovat koncept, kdy se bonusové body odečítají podle aktuální ceny účtované položky prodeje.
 3. Byla přidána klávesová zkratka F11, která zobrazí dialog pro manuální zadání čárového kódu. Zadaný kód se pak chová, jako by byl načten čtečkou čárového kódu nebo čtečkou elektronických klíčů, s výjimkou případů, kdy by to ohrožovalo bezpečnost. Dialog se nezobrazí tedy ve formulářích pro přihlášení, předání směny, potvrzení prodeje klientským klíčem, při potvrzení storna položky atp.
 4. Ve všech formulářích, kde funguje klávesová zkratka F11 je zobrazen symbol čárového kódu. Klepnutím na tento symbol je též možné vyvolat dialog pro manuální zadání čárového kódu, ale opět s výjimkami uvedenými v předchozím bodě.
 5. V hlavním formuláři byla do stavové lišty přidána ikona čárového kódu. Klepnutím na tuto ikonu je možno vyvolat dialog pro manuální zadání čárového kódu, ale opět s výjimkami uvedenými v předchozích bodech.
 6. V rezervačním panelu bylo přidáno tlačítko "Kopie" pro zkopírování vybrané rezervace či rezervační události. Kopírovat je možno k libovolnému okamžiku a lze vybrat též jinou atrakci, na kterou má být rezervační událost zkopírována. U vypisovaných rezervačních událostí se kopírují též aktuálně vytvořené rezervace v této události.
 7. V servisních operacích (nabídka R2S - Servisní operace) byla přidána volba "Odstranění klientských účtů a webových registrací bez pohybu", která umožňuje hromadně odstranit klientské účty a webové registrace, které nemají pohyb od zadaného data. Odstraňují se klientské účty založené v tomto centru, webové registrace se odstraňují globálně. Pohybem na účtu se myslí buď složení depozita či zálohy na účet, čerpání z depozita, nákup položky na přímý prodej, připsání či čerpání bonusových bodů.
  Proces odstraňování může trvat celkem dlouhou dobu a proto běží na pozadí. O postupu odstraňování se zobrazuje informace v informačním řádku hlavního formuláře R2S.
 8. V servisních operacích (nabídka R2S - Servisní operace) byla přidána volba "Nulování depozit a bonusových bodů účtů bez pohybu", která umožňuje hromadně nastavit na nulu zůstatky klientských účtů a webových registrací, které nemají pohyb od zadaného data. Nulují se zůstatky klientských účtů založených v tomto centru, zůstatky webových registrací se nulují globálně. Pohybem na účtu se myslí buď složení depozita či zálohy na účet, čerpání z depozita, nákup položky na přímý prodej, připsání či čerpání bonusových bodů.
  Proces nulování depozit může trvat celkem dlouhou dobu a proto běží na pozadí. O postupu nulování se zobrazuje informace v informačním řádku hlavního formuláře R2S.
 9. V panelech "Adresář", "Klientské účty" a "Webové registrace" byl doplněn sloupec "nezasílat" (emaily), podle kterého lze seznamy filtrovat.
 10. Do Nastavení - Bonusové body byla přidána volba "pracovat jen s celými body". Volba je ve výchozím stavu aktivní a zajišťuje, že se v bonusovém systému pracuje jen s celými body. Pokud chcete bonusové body počítat přesně, zrušte tuto volbu.
 11. Do možností nastavení tisku byla přidána možnost zvolit jinou tiskárnu pro tisk objednávek, než je nastavená tiskárna pro tisk stvrzenek.
 12. Byla doplněna podpora více typů čteček SmartCard.
 13. Byla doplněna sestava "Výpis rezervací", kterou je možné nalézt v kategorii sestav "Různé". Jednotlivé dny, atrakce či rezervační události lze v této sestavě "rozklikávat" - zobrazit jen vybranou sekci.
 14. V kompletních sestavách DPH jsou nyní zobrazována i složená depozita s nulovou sazbou DPH. Výše DPH tím není ovlivněna, základ ale ano.
 15. Na indikátorech solárií a kurtů je nyní v zobrazení času, kdy bude zařízení volné, zobrazován  též relativní čas - za kolik minut.
 16. Při založení nové inventury či skladové příjemky se nyní doklad zakládá s aktuálním datem a časem. Dříve se doklad zakládal k počátku aktuálního dne.
 17. Položky k přímé úhradě s nulovou cenou, se nyní v prodejním panelu a v detailu klientského účtu nevykreslují červeně.
 18. Ve formuláři s příjemkami na sklad byla odstraněna logická chyba, kdy byla obsluhována čtečka čárového kódu i pro uzamknuté příjemky, což nedává smysl.
 19. Ve formuláři s inventurami skladu byla odstraněna logická chyba, kdy byla obsluhována čtečka čárového kódu i pro uzamknuté inventury, což nedává smysl.
 20. Byla opravena chyba zobrazení detailu klientského předplatného s časovým omezením.

6.6.2, rel. 6602 - 20.1.2016

 1. Byla opravena chyba čerpání bonusových bodů v případě, že bylo provedeno nastavení zůstatků bodů a před ním byly ještě nevyčerpané body. Chyba byla od verze 6600, kdy bylo implementováno časové omezení nastavení zůstatku bonusových bodů.

6.6.1, rel. 6601 - 6.1.2016

 1. Byla opravena chyba převodu položky účtu z účtu přímého prodeje na klientský účet čerpané z předplatného. Před opravou byla takto převedená položka za určitých okolností účtována k přímému prodeji a nikoliv na vrub klientského předplatného.

6.6.0, rel. 6600 - 22.12.2015

 1. Do nastavení klientského předplatného byla doplněna možnost omezit počet čerpaných jednotek za vybrané období - za každý rok od data platnosti, za kalendářní rok, za poslední rok, za každý měsíc od data platnosti, za kalendářní měsíc, za posledních měsíc, za kalendářní týden, za poslední týden, za den. Data jsou vždy počítána včetně celého dne, kdy se aktuálně má předplatné čerpat.
 2. Byl upraven bonusový modul tak, aby bylo možné pracovat s necelými bonusovými body.
 3. Bylo upraveno chování nastavení zůstatku bonusových bodů v případě, že je omezená časová platnost připisovaných bonusových bodů. Dříve byla platnost bodů z nastavení zůstatku neomezená, nyní je u nových nastavení zůstatku  omezena dobou platnosti bonusových bodů.
 4. Do nabídky R2S - Servisní operace byla přidána volba "Synchronizace času s NTP serverem". Kromě toho byla více propracována vlastní synchronizace času počítače.
  Synchronizace času počítače je prováděna jen v případě, že program R2S běží se zvýšenými právy (jako administrator), nebo je vypnuté řízení uživatelských účtů - platí pro Windows Vista a novější.
 5. Do státních svátků ČR byl zařazen Velký pátek - pátek před Velikonocemi, ceny jako v neděli. Uzákoněn jako státní svátek v ČR od roku 2016.
 6. Byla doplněna sestava "Prodeje klientských předplatných podle předplatných - přehled".
 7. Bylo upraveno chování formulářů pro nastavení uživatelů a skupin uživatelů. Pokud v těchto formulářích pracuje uživatel, který nepatří do skupiny administrátorů, tak nevidí ani nemůže upravovat uživatele ze skupiny administrátorů, nemůže změnit skupinu uživatele na administrátorskou a nemůže spravovat skupinu administrátorů.
 8. Bylo doplněno nastavení práv pro nové sestavy (od verze 6400).
 9. Byl optimalizován mechanizmus detekce aktuálně běžících stanic (pokladen) R2S.
 10. Byla doplněna kontrola běžící pokladny se stejným číslem pokladny v okamžiku pokusu o ukončení směny. Pokud aktuálně běží jiný počítač se stejným číslem pokladny, nelze směnu ukončit.
 11. Zápisy záznamů do žurnálu nyní nově probíhají i s časovými značkami odvozenými z času serveru.
 12. V návaznosti na předchozí bod byl upraven formulář se žurnálem.
 13. Do Nastavení - Rezervace byla přidána volba "včetně webových registrací" (týká se volby "rezervace na klientské účty (webové registrace) účtovat automaticky"). Tato volba aktivuje automatické účtování rezervací i pro registrované uživatele z webu (přes R2SWeb).
 14. Byl vylepšen dialog pro nastavení depozitního a bonusového zůstatku.
 15. Indikátory řízených objektů (kurty, solária) jsou nyní při výběru zvýrazněny i okrajem a nejen inverzním zobrazením názvu.
 16. Bylo optimalizováno předávání synchronizačních zpráv mezi pokladnami tak, že nyní se již nepřekreslují položky aktuálního účtu v prodejním panelu v případě, že byla změněna položka jiného účtu.
 17. Byla opravena chyba v rezervacích, kdy nebylo možné při úpravě rezervace změnit účet rezervace elektronickým klíčem.
 18. Byla opravena chyba v bonusovém systému při výpočtu relativní slevy uplatněním bodů v případě, že nebyla aktivní volba "odečíst body bez ohledu na účtované množství".

6.5.0, rel. 6500 - 1.12.2015

 1. V dialogu pro zobrazení přijatých úhrad (Zobrazení - Přijaté úhrady) je nyní možné prohlížet / tisknout nejen přijaté zálohy a depozita, ale též i vyúčtování s tím, že se zobrazuje / tiskne stvrzenka celého účtu.
 2. Byla optimalizována kontrola struktury databáze při instalaci nových verzí. Mimo jiné se kontrola neprovádí, nebyly-li změny ve struktuře databáze od minulé verze.
 3. Byla implementována nová volba Nastavení - Možnosti - Obecné (pokr.) nazvaná "turnikety (dveřní moduly) používají chytré elektroniky miOm AccPi", která mění způsob doúčtování přesčasu v přístupovém modulu podle použitých turniketů / dveřních modulů.
 4. Aktualizační modul (R2SUpdater) se nyní vždy(!) spouští se zvýšenými právy - jako adminstrátor.
 5. Byla opravena chyba výpočtu čerpání jednotek z klientského předplatného v objednávce solária, je-li nastavena volba "účtovat pouze jednu jednotku" v kartě prodejní položky solária. Chyba byla jen kosmetická, po naúčtování solária se odečetla z předplatného správně jen jedna jednotka.
 6. Byla opravena chyba vyúčtování klientského účtu se zapůjčeným náhradním elektronickým klíčem - od verze 6400.

6.4.0, rel. 6400 - 18.11.2015

 1. Byla doplněna podpora nové univerzální čtečky elektronických klíčů - miOm UniReader, která je schopná číst média i_Button, RFID 125 kHz a Mifare 13,56 MHz v jednom!
 2. Do nastavení typů úhrad byla doplněna volba "úhradu nezahrnovat do sestav DPH".
 3. V návaznosti na předchozí bod byly upraveny všechny sestavy týkající se úhrad, kde vystupuje DPH.
 4. Byl upraven tisk stvrzenek v případech, kdy byl účet vyúčtován způsobem úhrady, který nemá být zahrnován do sestav DPH tak, aby se netiskly sazby DPH a daňová rekapitulace.
 5. Byla rozšířena volba Nastavení - Obecné - "okamžitá aktivace objednávky solária - je-li volno" na variantní "okamžitá aktivace objednávky solária - je-li volno" či "okamžitá aktivace objednávky solária - vždy".
 6. Do nastavení řízeného objektu typu solárium byla přidána volba "min. - max. doba objednávky", pomocí které lze omezit minimální a maximální počet minut na objednávce solária.
 7. Do objednávkového dialogu solárií a kurtů byla doplněna výstraha na nízké předplatné. V případě, že má klient platné předplatné pro objednávaný řízený objekt, ale zůstatek předplatného nepokryje objednávku, objeví se v informačním řádku objednávky upozornění s vyznačením aktuálního zůstatku předplatného.
 8. V případě prodeje prodejní položky, kterou lze čerpat na klientské předplatné, ale klient má nízký zůstatek tohoto předplatného (nepokryje objednávku), je nyní možné zobrazovat dotaz, zda si klient přeje doplatit chybějící jednotky předplatného na přímý prodej a předplatné tím dočerpat. Dotaz se zobrazuje jen v případě, že je aktivní volba Nastavení - Možnosti - Obecné - "nabízet doplatek u klientských předplatných s nízkým zůstatkem". Zobrazení je též podmíněno tím, že omezení na jednotky předplatného je nastaveno globálně(!) pro celé předplatné a nikoliv pro jednotlivé položky či kategorie předplatného. Rovněž nesmí mít účtovaná prodejní položka nastavenu volbu "jen na vrub klientských účtů (ne na přímý prodej)". Při výpočtu ceny doplatku se plně vychází z nastavení profilu účtu klienta. Doplatek nelze ve stavu po naúčtování stornovat - je zde vazba na čerpání celého předplatného.
 9. Do nastavení programu R2S byla v návaznosti na předchozí bod přidána volba Nastavení - Možnosti - Obecné - "nabízet doplatek u klientských předplatných s nízkým zůstatkem".
 10. Do nastavení bonusového systému prodejní položky byla přidána možnost připsat jeden bonusový body za každých x utracených korun při účtování položky.
 11. Do nastavení přístupových profilů byly přidány volby "výstraha při vstupu" a "parametr vstupu", které umožňují detailní řízení turniketu (výstražná indikace, parametrizovaná hlášení) při průchodu klienta do kontrolované zóny.
 12. Do detailu rezervační události byla přidána volba pro výběr barvy pozadí rezervační události v panelu rezervací. Tato volba bude mít též vazbu na zobrazování barev v rozvrhu rezervací ve webových rezervacích R2SWeb - od následující verze.
 13. V návaznosti na předchozí bod bylo změněno pozadí textu v popisce názvu rezervační události na bílé, to z důvodu lepší čitelnosti textu v případě tmavého pozadí.
 14. Do nastavení přístupových profilů byla přidána volba "tolerovaný přesčas", která umožňuje definovat určitý přesčas, který bude tolerován bez účtování položky pro přesčas.
 15. Byla vyvinuta nová modulární elektronika turniketu miOm ACCPi, která je velmi variabilní. Podporuje čtečky miOm UniReader, má variabilní indikaci na displeji, umožňuje hlasová hlášení pro klienta, má vlastní čidlo protočení ramene turniketu a autorizuje průchody turniketem samostatně, bez nutnosti instalace přístupové služby na databázovém serveru. Umí automatické účtování položek za průchod dovnitř a umí automaticky při východu ven doúčtovat položku za překročení povolené doby pobytu za turniketem.
 16. Byla vyvinuta nová modulární dveřní elektronika miOm ACCPi-door, která je velmi variabilní. Podporuje čtečky miOm UniReader, má variabilní indikaci pomocí vícebarevné LED diody, umožňuje obsluhu až čtyř dveří. Autorizuje průchody dveřmi samostatně, bez nutnosti instalace přístupové služby na databázovém serveru. Umí automatické účtování položek za vstup.
 17. Do nastavení uživatelského rozhraní byla přidána volba "elektronickým klíčem automaticky založit účet přímého prodeje", která zajistí okamžité založení účtu přímého prodeje v případě načtení volného elektronického klíče s přípustnou identitou. Nový účet bude založen s profilem účtu nastaveným ve volbě "profil účtu rychlého prodeje a klíčem automaticky zakládaných účtů".
 18. Byla přidána kontrola storna položky umožňující vstup do přístupové zóny v případě, že klient již do přístupové zóny vešel.
 19. V souvislosti s předchozím bodem bylo přidáno právo "povolit storno položky vstupu po průchodu dovnitř přístupové zóny".
 20. Do nastavení řízených objektů byla přidána volba "zobrazovat výstrahu při překročení limitů", pomocí níž je možné vypnout/zapnout zobrazení výstrahy překročení limitů provozních hodin na indikátoru řízeného objektu. Ve výchozím stavu je tato volba aktivní.
 21. V Nastavení - Prodejní položky byla změněna volba "účtovat pouze cenu za jednu jednotku" na volbu "účtovat pouze jednu jednotku". Změna názvu volby odráží i změnu chování při prodeji takové položky. Na vysvětlenou, nyní se bude kromě jednotkové ceny účtovat i jednotkové množství.
 22. Bylo optimalizováno překreslování seznamu účtů přímého prodeje tak, aby se seznam překresloval jen v případě, že se aktuálně zobrazují i účty pokladny, ze které přišla zpráva o změně.
 23. Bylo optimalizováno obarvování odstraněných záznamů v seznamech klientských účtů, webových registrací a v adresáři z hlediska potřebné operační paměti. Této optimalizaci bohužel padlo za oběť označování emailových adres přeškrtnutí u adres, u kterých je nastaveno "nezasílat".
 24. Byl upraven dialog pro zadávání fixních přístupových klíčů tak, aby při vkládání nového klíče byly zachovány stejné hodnoty čísel přístupových zón a počtu vstupů jako u výchozího klíče.
 25. Do dialogu pro zadávání fixních klíčů bylo přidáno tlačítko "Import" pro import fixních klíčů z registračního souboru klíčů R2S (*.kli), nebo z textového souboru.
 26. Do dialogu pro zadávání fixních klíčů byla přidána volba "automaticky vkládat načtené klíče", která zajistí automatické vložení načteného elektronického klíče. Není-li volba aktivní, je po načtení klíče buď nalistován již existující fixní klíč, nebo je zvukem oznámeno, že takový fixní klíč v seznamu není.
 27. Bylo doplněno mazání starých záznamů z přístupového systému. Nyní jsou v databázi evidovány záznamy o přístupech jen za poslední rok.
 28. V programu R2SSwitcher byl ošetřen výjimečný stav při komunikaci přes Ethernet. Pokud řídící jednotka neodpovídá, nebo se vyskytne výjimka při komunikaci, tak se program nyní snaží opakovaně navázat spojení s řídící jednotkou QDM.
 29. Státní svátky jsou od této verze počítány (velikonoce) a nikoliv napevno definovány v databázi. Pokud se tedy nezmění státní svátky dané zákonem, není třeba z tohoto hlediska aktualizovat program R2S.
 30. Byla doplněna sestava "Prodeje podle obsluh a kategorií". Jednotlivé kategorie, obluhy a prodejní položky lze v této sestavě "rozklikávat" - zobrazit detaily.
 31. Byla upravena sestava "Kompletní DPH za období pro účetní subjekt" - způsoby úhrad u čerpání z depozit.
 32. Byla upravena sestava "Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (přehledně)" - byly přidány způsoby úhrad.
 33. Byla opravena sestava "Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (jen rekapitulace)" - byly opraveny způsoby úhrad.
 34. Byla opravena sestava "Směny - Pokladní přehledovka směny (na stvrzenkovou tiskárnu)" tak, aby se tiskly správně všechny definované způsoby úhrad.
 35. Byla aktualizována knihovna pro komunikaci s PostgreSQL - Npgsql.dll na verzi 3.0.2
 36. Byly optimalizovány parametry připojení k databázi.
 37. Bylo upraveno zobrazení řízených objektů na informačním panelu tak, aby se nezobrazovaly "stínové" řízené objekty.
 38. Ve formuláři pro zadávání cen byl optimalizován způsob zadávání základních cen - po zadání základní ceny stačí použít klávesy se šipkami nahoru/dolů, případně Enter pro posun na předchozí/následující prodejní položku.
 39. Byly ošetřeny zadávané texty formulářů na výskyt nepřípustných znaků pro generování SQL dotazů.
 40. Byl optimalizován proces editace elektronického klíče v dialogu Nastavení - Možnosti, který při velkém počtu registrovaných elektronických klíčů byl velmi pomalý. Již se po úpravě klíče nenačítá znovu celá tabulka, ale jen upravený řádek.
 41. Byla opravena chyba generování poštovních zpráv s vlastními HTML tagy, kdy se nesprávně zacházelo s uvozovkami uvnitř těchto tagů. Například nefungovalo generování mailů s tagem <IMG src="...">, kde se chybně interpretoval URL obrázku.
 42. Byla opravena chyba výpočtu slevy při uplatnění bonusových bodů u položek s poměrnou (procentní) slevou za bonusové body.
 43. Byla opravena chyba výpočtu prodejní ceny solária v případě, že je prodáván "stínový" řízený objekt a bylo nastaveno, že se má účtovat jen cena za jednu jednotku.
 44. Byla opravena chyba nastavení práv na vytváření a odesílání poštovních zpráv.
 45. Byla opravena chyba v nastavení prodejních položek po načtení čárového kódu položky v okamžiku, kdy ještě nebyla založena nová položka v nové prodejní kategorii.
 46. Byla opravena chyba načtení sérií poukazů v dialogu pro nastavení prodejních položek.
 47. Byla opravena chyba při prodeji poukazu.
 48. Byla opravena kosmetická chyba zobrazení sloupců "H" a "P" v prodejním panelu u položek aktivního klientského účtu po uzavření posledního účtu přímého prodeje.
 49. Byla opravena chyba vyřazení klíče z přístupového systému při prodeji položky s přístupem do jiné zóny.
 50. Byla opravena chyba "column id_account doesn't exist" generování poštovních zpráv v panelu webových registrací.
 51. Byla opravena chyba zobrazení sloupce s časovým omezením  klientských účtů v prodejním panelu v případě, že je vypnuté manuální zavírání klientských účtů.
 52. Byla opravena chyba zobrazování depozitních bonusů v sestavách složených depozit.
 53. Byla opravena chyba při výpočtu slevy při užití bonusových bodů a nastavené absolutní slevě za nakoupenou jednotku.
 54. Byla opravena chyba, kdy bylo možné naskladňovat prodejní položky z odstraněných prodejních kategorií.
 55. Byla opravena chyba zobrazení seznamu uzavřených účtů přímých prodejů (v nabídce Zobrazit - Uzavřené přímé prodeje). V seznamu se chybně zobrazovaly též otevřené účty.

6.2.0, rel. 6200 - 13.4.2015

 1. V rezervačním panelu bylo doplněna možnost upravovat celé série opakovaných rezervačních událostí. Týká se to nejen parametrů vlastní rezervační události, ale též počtu opakování, atrakce či času rezervační události. Řadu opakování lze zkracovat nebo prodlužovat. Samozřejmostí je ošetření stavů, kdy např. při zkracování řady jsou již v mazaných rezervačních událostech rezervace, či naopak kolize s jinými rezervačními událostmi při prodlužování nebo přemisťování řady.
 2. V panelu Klientské účty byl doplněn filtr "Bez pohybu během posledních X dnů", který umožní vybrat jen ty účty, u kterých nebyl během posledních X zadaných dnů zaznamenán pohyb na účtu - založení účtu, složení depozitu či čerpání či naúčtování položky na přímý prodej.
 3. Bylo doplněno právo "povolit zobrazení odstraněných adres, klientských účtů a webových registrací". Ve výchozím stavu je toto právo aktivní.
 4. Byla opravena kosmetická chyba v prodejním panelu, kdy se nemusela správně zobrazovat poslední prodejní kategorie.
 5. Byla opravena chyba generování čísel poukazů do emailové zprávy. Dříve se při generování jedné zprávy mohlo do seznamu kódů dané série poukazů vygenerovat zbytečně více kódů.
 6. Byla opravena chyba naskladňování pomocí čtečky čárového kódu (od verze 6100).
 7. Byla ošetřena výjimka, která se objevovala v dialogu pro nastavení sérií poukazů při editaci masky generovaných poukazů.
 8. Byla ošetřena výjimka při tisku stvrzenky, na které byl jako jeden z úhrad bonus (výjimka od verze 6100).
 9. Byla opravena chyba generování čísla poukazu při odesílání e-mailu v případě, že daná série poukazů zatím neobsahovala žádné číslo poukazu.
 10. Byla opravena chyba, kdy se při určitém sledu kroků při zakládání nového profilu účtu (Nastavení - Profily účtů) nový profil vytvořil dvakrát.
 11. Byla opravena chyba kopírování cen (Nastavení - Prodejní ceny) z jiné prodejní položky.
 12. Byla opravena chyba kopírování cen (Nastavení - Prodejní ceny) z jiného cenového tarifu.
 13. Byla opravena chyba čtení přiřazeného náhradního elektronického klíče.

6.1.0, rel. 6100 - 18.3.2015

 1. Byla doplněna možnost definovat vlastní způsoby úhrad přijatých plnění od klientů. V nabídce "Nastavení - Způsoby úhrad" je možné je nyní upravovat včetně jejich vlastností chování. Jednotlivé způsoby úhrad je možné omezit pro určité pokladny a nastavit jim další vlastnosti. Stávající způsoby úhrad by měly být zkonvertovány do nového nastavení automaticky.
 2. V návaznosti na předchozí bod bylo doplněno právo "povolit správu způsobů úhrad".
 3. Byl přepracování tisk stvrzenek v souladu s novými způsoby úhrad.
 4. Byl přepracován formulář s přehledem přijatých úhrad a na něj navazující formulář pro změnu způsobu úhrady již přijaté úhrady. Byl doplněn sloupec "identifikátor".
 5. Byla upravena sestava "Úhrady bankovní platební kartou po dnech" v souladu se změnami z bodu 1 a byl doplněn sloupec "identif." (identifikátor úhrady).
 6. Byla upravena sestava "Úhrady na fakturu po měsících" v souladu se změnami z bodu 1 a byl doplněn sloupec "identif." (identifikátor úhrady).
 7. Byla upravena sestava "Storna úhrad po měsících" v souladu se změnami z bodu 1.
 8. Byla upraveny sestavy "Tržby" a "Tržby po dnech" v souladu se změnami z bodu 1.
 9. Byly upraveny sestavy "Depozita na klientské účty po dnech" a "Depozita na klientské účty po dnech (DPH)" v souladu se změnami z bodu 1.
 10. Byla upravena sestava "Přehledovka směny" v souladu se změnami z bodu 1.
 11. Byly upraveny sestavy "Přehledovka směny" a "Pokladní přehledovka směny" v souladu se změnami z bodu 1.
 12. Byla upravena sestava "Směny - Tržby po dnech" v souladu se změnami z bodu 1.
 13. Byla upravena sestava "Přijaté úhrady pro vybranou směnu" v souladu se změnami z bodu 1.
 14. Byla upravena sestava "Denní přehledovka" v částech úhrady přímých prodejů a přijatá depozita klientských účtů v souladu se změnami z bodu 1.
 15. Byla upravena sestava "Přehledovka za období" v částech úhrady přímých prodejů a přijatá depozita klientských účtů v souladu se změnami z bodu 1.
 16. Do nastavení profilů účtů byla doplněna volba bonusové body aplikovat i na pohyby z klientských předplatných.
 17. Do nastavení série poukazů byla doplněna možnost omezit platnost poukazů na určitou dobu od okamžiku úhrady poukazu. Nastavuje se buď počet měsíců, nebo počet dnů platnosti poukazu.
 18. V návaznosti na předchozí bod byla při zadávání úhrady poukazu doplněna možnost zadat manuálně okamžik úhrady poukazu. Okamžik úhrady lze ale zadat jen do historie, nikoliv do budoucna.
 19. V prodejních položkách je nyní nově možné podmínit prodej položky poukazy z více sérií a ne jen z jediné série.
 20. Byla doplněna sestava Prodeje - Prodeje podle obsluhy - stručně.
 21. Byla doplněna sestava Prodeje - Prodeje po dnech včetně čerpání na klientské účty (var. B).
 22. Byla doplněna sestava Prodeje - Prodeje po kategoriích včetně čerpání na klientské účty (var. B).
 23. Byla doplněna sestava Různé - Denní přehledovka (var.B).
 24. Byl opraven název sestavy Prodeje - "Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty (var. B)" na "Prodeje za období včetně čerpání na klientské účty", tak aby název odpovídal obsahu sestavy. Do této sestavy byl též přidán sloupec "kód" a bylo zrušeno seskupování podle pokladen.
 25. Bylo doplněno nastavení práv na všechny sestavy v hlavním formuláři R2S.
 26. Byla doplněna možnost zobrazovat v prodejním panelu u klientských účtů (v seznamu otevřených klientských účtů) symbol pro časově omezené klientské předplatné. Symbol se zobrazí u těch účtů, které mají aktivní klientské předplatné s časovým omezením (na den či denní dobu).
 27. V souvislosti s předchozím bodem byla přidána volba Nastavení - Možnosti - Uživatelské rozhraní - zobrazovat symbol u klientských účtů s omezeným předplatným.
 28. V prodejním panelu byla vylepšena grafika u seznamů účtů přímého prodeje, klientských účtů a položek účtů tak, že místo sloupců se zaškrtávacím symbolem se zobrazují výraznější ikony.
 29. Kontrola provozních hodin řízených objektů byla přesunuta do vlastního vlákna, aby byl chod aplikace z hlediska obsluhy plynulejší.
 30. Byla provedena optimalizace překreslování akcí na indikátorech řízených objektů.
 31. Do nastavení sérií poukazů byly přidány rubriky "maska čísel generovaných poukazů" a "k číslu připojit kontrolní číslici EAN". To z důvodu automatického generování čísel poukazů.
 32. Do šablon poštovních zpráv byla přidána možnost vkládat doplňovaná pole pro generování čísla nového poukazu z vybrané série poukazů.
 33. Do editoru šablon e-mailů byla přidána možnost vkládat doplňovaná pole pro generování čárového kódu EAN13 čísla nového poukazu z vybrané série poukazů. Čárové kódy se vygenerují ale jen v případě dodržení podmínek EAN kódu, t.j. že kód je 12-ti (resp. 13-ti) místný a číselný.
 34. V příjemkách zboží na sklad byla doplněna možnost upravovat již existující položky skladové příjemky.
 35. V nastavení prodejní položky bylo doplněna volba "při prodeji upřesnit jednotkovou cenu", která umožní obsluze s příslušnými právy (viz dále) měnit jednotkovou prodejní cenu u vybraných položek.
 36. Do nastavení práv skupiny uživatelů bylo doplněno právo "povolit upřesnění prodejní ceny u vybraných položek", které umožní obsluze při prodeji měnit jednotkovou prodejní cenu u vybraných položek.
 37. Byl doplněn a aktualizovám program R2SSelector pro změnu konfigurace datového připojení programu R2S. Nyní je možné v jiné konfiguraci datového připojení spouštět jinou kopii aplikace R2S - to z důvodu různých verzí databází. Jen je nutné míst odlišné verze R2S instalovány v různých složkách.
 38. V dialogu rezervace se nyní nově do seznamu klientů filtrují i klientské účty podle příjmení.
 39. Do všech sestav byla doplněna záhlaví na listech s detailem položky. Listy s detailem položky se otevírají po poklepání na vybrané agregované položce - je-li povoleno.
 40. V případě pomalého připojení na databázi (aktualizace indikátorů řízených objektů trvá déle než 1000 ms) se nyní prodlužuje interval automatického překreslování indikátorů řízených objektů na čtyřnásobek nastavené doby v "Nastavení - Možnosti - Uživatelské rozhraní pokr.".
 41. Byla opravena chyba nastavení práv na sekvence v databázi při kontrole struktury.
 42. Byla opravena chyba ve funkci pro zrušení příznaku náhradníka, které se projevovala chybovým hlášením při automatické kontrole náhradníků.
 43. Byla opravena chyba generování poštovní zprávy z panelu "Pošta" tlačítkem "Nová ze šablony" - od verze 6000.

6.0.0, rel. 6000 - 12.1.2015

 1. Byl doplněn nový, samostatně placený (mimo aktualizace) modul "Bonusové body". Funkčnost modulu se v programu R2S objeví až po aktivaci modulu novým aktivačním kódem - v případě zájmu se spojte s dodavatelem systému - http://www.r2s.cz/kontakty
  Modul umožňuje načítání bonusových bodů při nákupu zvolených položek na klientův účet. Při dostatečném množství bonusových bodů na klientově účtu, pak umožňuje čerpání bonusů za nasbírané body. Bonusy mohou být v podobě slev na zakoupené položky, v podobě daného počtu položek zdarma či celého nákupu (dané položky) zdarma.
  Platnost připsaných bonusových bodů může být též časově omezena.
 2. V souvislosti s předchozím bodem byly upraveny:
  • formulář Nastavení - Možnosti -  nová záložka "Bonusové body", kde jsou nastavení chování modulu bonusových bodů.
  • detail klientského účtu (webové registrace) - nová záložka "Bonusové body" s výpisem připsaných a uplatněných bonusových bodů a nové sloupce B+ a B- v záložkách "Vše", "Přímý prodej" a "Depozit". V textu se zůstatkem účtu se též zobrazuje aktuální stav připsaných bodů.
  • prodejní panel - v seznamu naúčtovaných položek jsou nové sloupce B+ a B- s připsanými a uplatněnými bonusovými body za položku. V textu se zůstatkem účtu se též zobrazuje aktuální stav nasbíraných bodů.
  • v nastavení práv bylo přidáno právo "povolit storno bonusové položky, ze které již bylo čerpáno", které povolí storno položky, která na účet připsala bonusové body z nichž již bylo prodejem jiné položky čerpáno.
 3. Dle novely zákona o dani z přidané hodnoty byla do R2S implementována 2. snížená sazba DPH. Změna se týká nastavení sazeb DPH - hranic mezi jednotlivými sazbami, tisku stvrzenek a sestav (nejen).
 4. Byly kompletně předělány filtry v panelech Adresář, Klientské účty, Webové registrace, Pošta a ve formulářích Uzavřené přímé prodeje a Přijaté úhrady. Filtrování je nyní okamžité a je možné kombinovat filtry podle více sloupců.
 5. Bylo vylepšeno vykreslování prodejních kategorií v prodejním panelu. Nyní se text názvu prodejní kategorie rozloží na více řádek v případě, že prodejní oblast je příliš úzká a nevejde se na řádek. Pro zpřehlednění, kde začíná další kategorie, byl přidán do levého horního rohu kategorie kruhový/čtvercový terčík. Taktéž je nyní možné jednotlivé prodejní kategorie barevně odlišit. Barva textu a terčíku se nastavuje v Nastavení - Prodejní kategorie.
 6. Byla aktualizována knihovna pro přístup k datům na PostgreSQL. V souvislosti s tím byly kompletně přepracovány rutiny pro přístup na PostgreSQL.
 7. Do dialogu pro výběr depozita či zálohy byla doplněna rubrika pro zadání skládané hotovosti se zobrazením, kolik hotovosti vrátit. Rubrika pro zadání skládané hotovosti je vidět jen v případě, že je v Možnostech  - Nastavení - Uživatelské rozhraní (pokr.) zaškrtnuta volba "požadovat zadání placené částky".
 8. Do sestav stavů skladu byl doplněn sloupec kód/čár.kód.
 9. Do sestavy "Skladové položky pod minimálním množstvím" byl doplněn sloupec kód/čár.kód.
 10. Položky v sestavách stavu skladu (skladů) se nyní řadí podle aktuálního řazení prodejních položek v prodejním panelu. Není-li zvoleno uživatelské řazení, řadí se podle daného pořadí položek v definici prodejních položek.
 11. V indikátorech řízených objektů bylo doplněno upozornění na nadcházející rezervaci. U kurtů se zobrazí, pokud konec rezervace je od aktuálního okamžiku dříve, než je výchozí délka rezervace. U solárií se zobrazí, pokud konec rezervace je od aktuálního okamžiku do 30 minut. Nezobrazují se upozornění na rezervace již naúčtované.
 12. V indikátorech solárií byla doplněna informace o nejpozdějším čase ukončení všech akcí čekajících ve frontě v případě, že je ve frontě více než jedna akce. Je to užitečná vlastnost v případě, že není vidět poslední řádka fronty, nebo není vidět konec textu položek ve frontě.
 13. Byla vylepšena detekce Javy. Nyní nemusí být nastavena cesta k Javě v proměnných prostředí systému Windows.
 14. Bylo změněno ověřování platnosti poukazů tak, aby poukazy platily včetně posledního dne nastavené platnosti v sérií poukazů, jak je to zvykem u všech ostatních intervalů platnosti v R2S.
 15. V modulu pošty byl ošetřen chybový stav ověření certifikátu při odesílání zpráv pomocí zabezpečeného přenosu (SSL, StartTLS). Nyní je možné odesílat zprávy zabezpečeně i v případě, že nebude certifikát kladně ověřen. Uživatel je na tuto skutečnost vždy při odesílání zprávy při prvním výskytu problému po startu programu R2S upozorněn dotazem na pokračování.
 16. Způsob zaokrouhlování částek byl z metody "na nejbližší sudou" změněn na metodu "na vzdálenější od nuly". Např. 12,50 Kč se nyní zaokrouhlí na celé koruny na 13,- Kč a nikoliv na 12,- Kč.
 17. V definici profilu účtu již není nutné vyplňovat masku čísla účtu. Pokud není maska vyplněna, není ani vygenerováno žádné výchozí číslo účtu při jeho zakládání a je nutné ho zadávat ručně.
 18. Do možností nastavení programu R2S byly přidána volba "čísla klientských účtů musí být unikátní". Zabrání se tak založení klientského účtu s duplicitním číslem. Volba je funkční i při úpravách čísla účtu, jsou-li povoleny.
 19. Z formuláře "uzavřené přímé prodeje" byl odstraněn sloupec "x" (příznak označení účtu). Sloupec byl v tomto formuláři zbytečný, neboť označování účtů se týká především klientských účtů a pracuje se s ním v seznamu klientských účtů.
 20. Po změně nastavení prodejních položek řízených objektů (solárií či kurtů) již není potřeba dělat restart programu R2S. Indikátory řízených objektů se již aktualizují okamžitě.
 21. Byl upraven význam sloupce "KÚ" v panelu adresáře. Nyní zaškrtnutá hodnota znamená, že daná adresa je přiřazena k neuzavřenému(!) klientskému účtu či webové registraci. Dříve bylo hodnota zaškrtnuta i v případě, že byl klientský účet či webová registrace již uzavřen/uzavřena.
 22. V detailu klientského účtu, webové registrace či osoby z adresáře nyní fungují tlačítka PageUp a PageDown pro zobrazení detailu předchozího či následujícího záznamu ze seznamu, ze kterého byl detail vyvolán.
 23. V nabídce "Nastavení" byla doplněna volba "R2SWeb - Oznámení". Zde je možno definovat a upravovat hlášení, zobrazovaná ve webovém rezervačním systému R2SWeb, na přihlašovací a rezervačních stránkách.
 24. V nabídce "Nastavení" byla doplněna volba "R2SWeb - Blokace rezervací". Zde je možno definovat a upravovat blokace webových rezervací jednotlivých skupin rezervačních atrakcí.
 25. Byl doplněn formulář pro zobrazení žurnálu webových rezervací R2SWeb. V nabídce Zobrazení je volba "Žurnál R2SWeb".
 26. Byla doplněna funkčnost stahování placených aktualizací. Pro stažení aktualizace je nutný aktivační kód verze.
 27. Byl doplněn parametr "povolená doba storna položky klientského účtu [hod.]", který nastavuje dobu od naúčtování položky na vrub klientského účtu, po kterou lze provádět storno položky, nemá-li uživatel právo na neomezená storna. Hodnota je v hodinách od 0 do 24.
 28. Bylo doplněno právo "povolit storno položky se zákazem storna".
 29. Do panelů "Adresář", "Klientské účty" a "Webové registrace" bylo doplněno tlačítko "Kopie emailů", které zkopíruje do schránky Windows všechny unikátní e-mailové adresy z příslušného seznamu podle aktuálního filtru.
 30. Byla doplněna sestava "Adresář podle filtru", která zobrazí seznam adres v té podobě, jak jsou filtrovány v panelu Adresář.
 31. Do formuláře "Přijaté úhrady" bylo doplněno tlačítko pro Storno depozita. Funkce je podmíněna nastavením práva pro tuto operaci (povolit storno složeného depozita v seznamu přijatých úhrad). Tlačítko je aktivní jen v případě, že v seznamu úhrad je vybrána řádka typu "depozit". Touto funkcí lze obejít omezení, kdy uživatel nesmí manipulovat s "historickými" pohyby na klientském účtu. (viz též bod 26 výše).
 32. Byla doplněna možnost tisku objednávek do kuchyně. V panelu Prodej, pod seznamem naúčtovaných položek na účtu je tlačítko "tisk objednávky", které vytiskne na novou objednávku všechny naúčtované položky účtu, které dosud na objednávku vytisknuty nebyly. Platí to však jen pro naúčtované položky, které mají v nastavení své prodejní položky aktivní volbu "tisknout na objednávkách" - viz následující bod.
 33. V "Nastavení - Prodejní položky" byla přidána volba "tisknout na objednávkách" - viz též předchozí bod.
 34. V "Nastavení - Prodejní kategorie" byla přidána volba "tisknout na objednávkách" - viz též předchozí body. Zaškrtnutím této volby zajistíte, že všechny nově(!) zakládané prodejní položky v této kategorii budou mít též ve výchozím stavu zaškrtnutou tuto volbu.
 35. Byla přidána volba "omezit počet odeslaných e-mailů za minutu" do Nastavení - Možnosti - Pošta, která zajistí pomalejší odesílání poštovních zpráv tam, kde poštovní server poskytovatele blokuje velké množství rychle odesílaných zpráv.
 36. Do sestavy "Seznam klientských účtů založených po datu" byl doplněn sloupec "klíčů", který udává počet aktuálně přiřazených elektronických účtů ke každému z účtů.
 37. Bylo optimalizováno vykreslování rezervací v panelu rezervací pro dny, kdy existují nějaké rezervační události mimo otevírací dobu.
 38. Bylo přepracováno zálohování nastavení pracovní stanice do databáze tak, aby se obešlo bez spouštění externího procesu "Regedit". Při jeho spuštění totiž bylo při zapnutém řízení uživatelských účtů ve Windows vyžadováno potvrzení, a to při každém spuštění programu R2S.
 39. Byla opravena chyba, kdy při účtování položky na vrub klientského účtu s nízkým zůstatkem, bylo možno na pokladně, která není hotovostní, složit chybějící depozit.
 40. Byla opravena obnova nastavení pracovní stanice ze zálohy - nyní se již správně obnovují i texty obsahující znaky s diakritickými znaménky (zjednodušeně řečeno - čeština).
 41. Byla opravena chyba, kdy se při klepnutí myší na záhlaví sloupce "x" v panelech "adresář", "klientské účty", "webové registrace" a "pošta" označil/odznačil aktuální řádek v seznamu.
 42. Byla opravena chyba částečného převodu prodeje položky, která má nastaveno "účtovat pouze cenu za jednotku". Správně se vypočítalo převáděné množství, nikoliv však cena převedené položky. Ta byla doposud ve výši ceny jedné jednotky, správně však má být tato jednotková cena rozdělena v poměru převáděného množství mezi dvěma účty tak, aby se celková částka obou rozdělených položek nezměnila.
 43. Byla aktualizována aplikace a knihovny pro vzdálenou on-line podporu. Podpora se nyní spouští s právy administrátora.
 44. Byla opravena chyba, kdy se při doplňování depozita při prodeji položky chybně započítával depozitní bonus. Nyní se již při doplňování depozita při prodeji bonus neaplikuje.
 45. Byla opravena chyba označování/odznačování záznamů v adresáři, který byl filtrován podle sloupce "KÚ".
 46. Byly opraveny sestavy se seznamy klientských účtů - nezobrazovalo se správně Přijmení a Jméno u těch účtů, kde nebylo vyplněno buď Jméno či Příjmení.
 47. V sestavách prodejů byl změněn způsob seskupování prodejů podle jednoznačného identifikátoru prodejní položky, místo seskupování podle názvu prodejní položky. Dosavadní způsob mohl vést k tomu, že pokud se dvě různé(!) prodejní položky jmenovaly historicky stejně, byť jedna z nich již byla odstraněna, seskupily se prodeje těchto dvou různých položek v sestavách dohromady do jedné řádky.
  Konkrétně se to týká sestav:
      Prodeje - Přímé prodeje po dnech
      Prodeje - Přímé prodeje po dnech včetně nevyúčtovaných
      Prodeje - Přímé prodeje po měsících
      Prodeje - Přímé prodeje po kategoriích
      Prodeje - Přímé prodeje po účetních subjektech
      Prodeje - Přímé prodeje po účetních subjektech a kategoriích
      Prodeje - Prodeje po dnech včetně čerpání na klientské účty
      Prodeje - Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty (var. A)
      Prodeje - Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty (var. B)
      Prodeje - Prodeje po kategoriích včetně čerpání na klientské účty
      Směny - Přehledovka směny
      Různé - Denní přehledovka
      Různé - Přehledovka za období
 48. Byla opravena chyba detekce obsazenosti, resp. překryvu rezervace, u jednoduchých rezervačních atrakcí v případě, že v požadovaném časovém úseku již dříve byla nějaká rezervace, která následně pak odstraněná.
 49. Byla opravena chyba v tisku výpisu čerpání klientského předplatného na textových tiskárnách, připojených přímo na paralelní port (LPT). Chybně mohlo být uvedeno jméno klienta a hodnoty počátečního a konečného zůstatku předplatného.
 50. Byla odstraněna chyba přihlášení do R2S argumentem v příkazové řádce, kdy se správně nenastavil jazyk uživatele a jeho práva.
 51. Byla opravena chyba nastavení velikostí indikátorů řízených objektů v lokální nabídce řízeného objektu přes pravé tlačítko myši. Při aplikaci volby se chybně nastavovaly velikosti všech indikátorů řízených objektů, nikoliv jen těch zobrazených.
 52. Byla opravena chyba výpočtu DPH v základní sazbě v sestavě "Čerpání na vrub klientských účtů po účetních subjektech - DPH".

5.8.0, rel. 5800 - 29.5.2014

 1. Seznam "Složená depozita a zálohy" byl přepracován. Nyní zobrazuje všechny přijaté úhrady. Zároveň byl přejmenován na "Přijaté úhrady".
 2. V seznamu "Přijaté úhrady" bylo doplněno tlačítko "Způsob úhrady" pro úpravu způsobu úhrady.
 3. V nastavení práv byla přidána volba "povolit změnu způsobu úhrady v seznamu přijatých úhrad" pro povolení funkce z předchozího bodu.
 4. V nastavení práv byla přidána volba "povolit převody položek mezi účty v prodejním panelu". Pokud jste převody položek dosud používali, je nutné nastavit toto právo příslušným skupinám uživatelů.
 5. Do Možností  - Nastavení, záložka Pošta byla přidána volba "potlačit zobrazování chybových hlášení generování a odesílání zpráv".
 6. Byla doplněna sestava Finance - Čerpání na vrub klientských účtů (DPH).
 7. Byla doplněna sestava Finance - Tržby.
 8. Byla doplněna sestava Prodeje - Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty (var. B).
 9. V sestavách odvodů tržeb byl všude doplněn sloupec "uživatel" - aktuálně přihlášený uživatel v R2S při odvodu tržby. Zobrazuje se ale jen pro odvody učiněné v této a následujících verzích R2S.
 10. Bylo doplněno vyhledávání v rezervacích o vyhledávání podle příjmení klienta a čísla účtu.
 11. Při vkládání polí do šablon poštovních zpráv se nyní názvy polí zobrazují ve zvoleném jazyce a nikoliv anglicky.
 12. Do seznamu vkládaných polí v šablonách poštovních zpráv bylo doplněno pole "Odhlášení z rozesílání mailů", které do zprávy doplní odkaz na aplikaci R2SWeb, který po kliknutí adresátem automaticky změní hodnotu "nezasílat zprávy" v detailu adresy, které obsahuje e-mail adresáta.
  Pole se však v seznamu nabízí jen v případě, že je správně nastavena adresa aplikace R2SWeb - viz následující bod.
 13. Do Nastavení - Možnosti, byla do záložky Obecné (pokr.) doplněna zaškrtávací rubrika R2SWeb a rubrika pro adresu odkazu na R2SWeb.
 14. Byl optimalizován instalátor aplikace R2S - autodetekce již instalovaných komponent.
 15. Do nabídky Nápověda byla doplněna volba "Licenční ujednání", která zobrazí dialog s aktuální verzí licenčního ujednání.
 16. Byla přidána kontrola počtu reálně řízených objektů v souladu s licencemi R2S z aktivačního souboru.
 17. V titulku hlavního okna R2S se nyní vedle čísla instalace v závorkách zobrazuje též počet licencí řízených objektů. To ale jen v případě, že je zakoupena licence alespoň na jeden řízený objekt.
 18. Byl aktualizován generátor sestav na novější verzi m.j. s podporou češtiny.
 19. Byly doplněny státní svátky ČR a SR až do roku 2017.
 20. Byl zkrácen timeout při zápisu síťové zprávy do databáze na 5 vteřin. To, aby v případě problému zápisu zprávy, program R2S nepřestával na dobu 120 vteřin odpovídat (délka původního timeoutu).
 21. Byla lehce upravena sestava Prodeje - Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty a byla přejmenována na Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty (var. A).
 22. Při převodu naúčtované položky z kategorie typu "solária" se nyní cena přepočítává k okamžiku původního prodeje, nikoliv k okamžiku převodu.
 23. Byla opravena chyba výpočtu počátečního bonusu při skládání depozitu na klientský účet v případě, kdy byl účet v jiném profilu, než v profilu s minimální předepsanou výší skládaného depozitu.
 24. Byla opravena chyba odesílání poštovních zpráv, kdy byly chybně odesílány dosud neodeslané, ale odstraněné zprávy.
 25. Byla opravena chyba zakládání první prodejní položky.

5.7.0, rel. 5700 - 5.5.2014

 1. Do nastavení práv skupin uživatelů byla doplněna volba "povolit přiřazení elektronického klíče k účtu". Právo se vztahuje na přiřazení nového elektronického klíče k již existujícímu účtu v detailu účtu.
 2. Do nastavení práv skupin uživatelů byla doplněna volba "povolit zadání data počátku platnosti prodávaného předplatného". Nemá-li obsluha toto právo, je platnost předplatného nastavena napevno od aktuálního dne prodeje předplatného.
 3. Do nastavení práv skupin uživatelů byla doplněna volba "povolit uzavření klientského účtu s převodem zůstatku".
 4. V detailu klientského předplatného byla doplněna rubrika s názvem klientského předplatného. Zároveň byla umožněna změna klientského předplatného výběrem ze seznamu předplatných v režimu úprav klietského předplatného.
 5. Do sestav byla doplněna nová sestava: Sestavy - Klientské účty - Seznam klientských účtů založených po datu.
 6. Do sestav byla doplněna nová sestava: Sestavy - Klientské účty - Přiřazení elektronických klíčů k účtům.
 7. Bylo změněno chování ve formuláři pro úpravu prodejní položky, kdy po založení nové prodejní položky se "vyčistí" jen rubriky čárový kód, kód, název. Ostatní rubriky zůstanou vyplněné stejně, jako byly u předchozí zobrazené položky. Tím je zjednodušeno sériové zadávání nových prodejních položek.
 8. Byla opravena chyba, kdy bez ohledu na nastavení práv, bylo možné v detailu klientského účtu tento odstranit/obnovit. Totéž bylo opraveno v detailu adresy.

5.6.1, rel. 5601 - 14.4.2014

 1. Při příjmu na sklad se nyní při výběru naskladňované prodejní položky zobrazuje nově též sloupec kód a dá se podle něj též seznam filtrovat.
 2. Pokud je aktivní seznam klientských účtů, můžete nově v seznamu účtů rychle nalistovat následující otevřený účet začínající daným písmenem jednoduše stiskem klávesy s počátečním písmenem a to cyklicky dokola.
 3. Byly doladěny parametry připojení na databázi tak, aby na některých databázových serverech nedocházelo při paralelním zpracování požadavků na data k chybě 57014.
 4. Byla opravena chyba řazení prodejních kategorií v dialogu nastavení prodejních kategorií po změně zobrazení vyřazených kategorií.
 5. Byla opravena chyba v instalátoru, kde chyběla k instalaci sestava "Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (přehledně)".

5.6.0, rel. 5600 - 2.4.2014

 1. V panelech klientských účtů, webových registrací, v adresáři a v poště bylo doplněno ukládání filtru. Po opětovném otevření panelu (spuštění programu) se zobrazí seznam filtrovaný a seřazený stejně, jako při jeho uzavírání.
 2. V panelu klientských účtů byl doplněn další filtr dle čísla smlouvy klientského předplatného.
 3. Byl upraven způsob zápisu času převedených (částečně převedených) položek účtů. Dříve byl čas stejný, jako byl čas převáděné (částečně převáděné) položky, nově se čas aktualizuje na okamžik převodu (částečného převodu).
 4. Bylo upraveno zobrazování popisků u ikon rezervací do vypsaných událostí v rezervačním panelu tak, aby popisek byl čitelný i bez jeho výběru (aktivace). Opakované rezervace jsou nyní odlišeny podtrženým písmem.
 5. Do nastavení práv skupin uživatelů byla doplněna volba "zakázat úpravy jména, příjmení a titulu".
 6. Do nastavení práv skupin uživatelů byla doplněna volba "zakázat úpravy data narození".
 7. Ve formuláři pro nastavení práv jsou nyní jednotlivá práva pro lepší orientaci lépe strukturována.
 8. Byla doplněna volba Nastavení - Možnosti - Uživatelské rozhraní 2 - "automatické vyúčtování klientských účtů za nulu" a s ní spojená podvolba "prodleva vyúčtování [min]". Volba je aktivní jen v případě, že je zapnuto "klientské účty zavírat manuálně".
 9. Byla doplněna volba Nastavení - Možnosti - Obecné - "potvrzovat prodej akce na řízeném objektu za 0,-" (jakožto podvolba volby "potvrzovat prodej na klientský účet klíčem"), která vynutí potvrzení prodeje na klientský účet i v případě, že částka je nulová, ale jedná se o prodej akce na řízeném objektu.
 10. Opraveno chování (blokování) tlačítka pro převod staré položky z klientského účtu tak, aby bylo povoleno pro uživatele, který má práva na storna všech položek klientských účtů.
 11. Byla opravena chyba složení zbytkového depozitu, kdy se v případě aktivace dotykové klávesnice v dialogu složení depozitu nesprávně připočítal depozitní bonus, byl-li v profilu účtu definován.
 12. Při chybě generování poštovní zprávy více adresátům najednou se nyní již proces generování nezastaví, ale pokračuje generováním zprávy pro následující adresáty.
 13. Byla odstraněna neošetřená výjimka při zápisu nového záznamu profilu účtu, která se objevovala buď při zápisu prvního profilu, nebo při neúplném vyplnění nového profilu.
 14. Byla ošetřena výjimka při použití kolečka myši na prázdných seznamech v panelech Pošta, Adresář, Klientské účty a Webové registrace.

5.5.0, rel. 5500 - 28.2.2014

 1. Do Nastavení byla přidána volba "Skupiny profilů účtů", kde je možné definovat skupiny profilů účtů. Skupiny profilů účtů slouží k automatickému přiřazení profilu (ze stejné skupiny profilů) ke klientskému účtu při skládání depozitu - podle výše složeného depozitu.
 2. V seznamu profilů účtů přibyla volba pro zařazení profilu do skupiny profilů. V návaznosti na to byl upraven seznam profilů tak, aby zobrazoval profily hierarchicky.
 3. V nastavení profilu účtu byla doplněna volba "profil položek pro přímý prodej", která je aktivní jen u profilů pro klientské účty. Jako výchozí je nastaven tentýž profil, který je aktuálně zobrazen, je možno ho ale změnit na jiný. Volba je užitečná, když chceme položky klientského účtu účtované přímo účtovat v jiném profilu (cenách), například bez slev daných vlastním profilem účtu.
 4. V nastavení profilu účtu byla doplněna možnost nastavit sazbu DPH pro bonusy. Nastavení sazby DPH záleží na metodě účtování DPH u přijatých a čerpaných depozit.
 5. V rezervacích bylo doplněno seskupování rezervací do vypsaných událostí. Nyní je možno provést hromadné odstranění opakovaných rezervací do opakovaných rezervačních událostí najednou.
 6. Byla doplněna kontrola na duplicitu emailové adresy při vytváření a úpravě adresy a při obnově smazané adresy. Při úpravě adresy se však kontrola provádí jen tehdy, byla-li emailová adresa změněna.
 7. V nabídce Zobrazit byla doplněna volba "Složená depozita a zálohy", která zobrazí dialog s tabulkou všech složených depozit a záloh na všechny účty s možností filtrování. Zde je pak možné zobrazit a vytisknout příslušnou stvrzenku či daňový doklad a to i zpětně.
 8. V nastavení práv bylo doplněno právo "Povolit úpravu data a textu čerpání z klientského účtu".
 9. Ve výpisu čerpání z depozit klientského účtu v detailu klientského účtu bylo doplněno tlačítko "E" pro úpravu data čerpání a textu v názvu položky. Tlačítko je viditelné jen v případě, že má uživatel nastaveno právo dle předchozího bodu.
 10. V dialogu Nastavení - Možnosti se nyní zachovává nastavené číslo sériového komunikačního portu i v případě, že daný port v tuto chvíli v systému neexistuje. Pozná se to podle názvu portu, který začíná písmenem x, například  xCOM11 znamená nastavení na aktuálně neexistující COM11.
 11. V detailu klientského účtu (webové registrace) bylo upraveno obarvování položek přímého prodeje ve výpisech pohybů a to tak, že se barevně odlišují položky již vyúčtované (černá) a položky nevyúčtované (červená). Je tím sjednoceno obarvování těchto položek s obarvováním položek v prodejním panelu.
 12. Bonus připsaný ke klientskému účtu po složení depozita byl provázán na vlastní depozitum, takže nyní je při složení depozita automaticky stornován i připsaný bonus. Obráceně je ale možné stornovat bonus bez storna depozita.
 13. Byl upraven tisk potvrzení o složené záloze a tisk daňového dokladu při složení depozita. Na dokladu se nyní tiskne též informace o připsaném bonusu.
 14. Z Nastavení - Možnosti - Obecné (pokr.) byla odstraněna volba "na stvrzence tisknout jen poslední depozit či zálohu" jako zbytečná v kontextu dalších úprav tisků.
 15. Do programu R2SSwitcher byla doplněna volba nastavení řídicí jednotky "nekontrolovat verzi firmware řídicí jednotky".
 16. Byl lehce upraven formulář pro zadávání doplňkových cen a v něm byla doplněna kontrola na volbu alespoň jednoho kritéria pro omezení doplňkové ceny.
 17. V panelu rezervací si nyní časový rozvrh pamatuje poslední vybranou rezervační událost a při změně data se snaží automaticky vybrat událost na stejné rezervační atrakci a ve stejnou denní dobu. Velmi to zrychluje obsluhu u opakovaně vypisovaných rezervačních atrakcí při listování po dnech.
 18. V panelu rezervací byl změněn symbol opakované rezervace (rezervační události) z dvojité šipky na kruhovou šipku.
 19. V panelu rezervací byla upřesněna poloha zobrazení lokální nabídky (pravým tlačítkem myši) tak, aby se zobrazovala na místě myši.
 20. V panelu rezervací bylo zakázáno poklepání a pravé tlačítko myši na legendě rezervační atrakce.
 21. Do servisních operací byla doplněna volba "Sjednocení skupin opakovaných rezervací". Aktivací této volby se provede kontrola rezervací a následně se sjednotí ty skupiny rezervací, které se jmenují stejně (bez ohledu na velká/malá písmena), začínají ve stejnou dobu na stejné atrakci nebo jsou do stejně pojmenované rezervační události ve stejnou dobu. Pokud má opakování týdenní nebo 14-ti denní periodicitu, musí být pro sjednocení též shodná tato periodicita.
 22. V nastavení profilů klientských účtů je nově možné nastavit sazbu DPH u přijatých depozitních bonusů, které se uplatní při metodě výpočtu daně ze složených depozit.
 23. V souvislosti s předchozím bodem byl upraven tisk daňových dokladů složení depozita.
 24. Bylo doplněno upozornění na přečerpání zůstatku klientského účtu prodejem položky, která má povoleno přečerpání účtu.
 25. Byla doplněna notifikace o generování poštovních zpráv.
 26. Byla doplněna notifikace o mazání poštovních zpráv.
 27. Byla optimalizována rychlost hromadného mazání poštovních zpráv.
 28. Byl upraven manifest aktualizačního programu R2SUpdater - nyní se spouští s nejvyššími dostupnými právy, dříve vyžadoval práva administrátora.
 29. Byla snížena náročnost na operační paměť při hromadném rozesílání mailů.
 30. Byla vylepšena kontrola struktury databáze při aktualizaci na novou verzi.
 31. Bylo upraveno chování při kopírování cen z tarifu do tarifu tak, aby se přepisovaly v cílovém tarifu nulové ceny. Mohlo se totiž stát, že při prohlížení cen v nově založeném tarifu, se tyto ceny automaticky nastavily na nulu.
 32. Byla opravena chyba tisku potvrzení o složení depozitu s bonusem, kdy se při aktivní volbě nastavení "na stvrzence tisknout jen poslední depozit či zálohu" tiskl jen samotný bonus.
 33. Byla opravena chyba zobrazení dialogu pro úpravu nastavení prodejních položek v případě, že je vybrána prodejní kategorie pouze se skrytou prodejní položkou.
 34. Byla opravena sestava "Storna akcí po zapnutí po dnech", kde se chybně zobrazoval čas ve sloupci vypnuto (byl tam čas storna akce).

5.3.0, rel. 5300 - 21.11.2013

 1. Odesílání emailů bylo kompletně předěláno tak, aby se vygenerované zprávy zapisovaly do databáze a z ní byly následně odesílány sekvenčně - nikoliv paralelně jako dříve. Bylo totiž možné, že při rozesílání velkého počtu zpráv došly systémové prostředky či operační paměť.
 2. Nově, pokud poštovní zpráva neodejde napoprvé, je opakováno odeslání zprávy 5x v intervalech 30 vteřin. Poté, pokud ani při opakování zpráva neodešla, je zrušen příznak zprávy k odeslání.
 3. Bylo doplněno žurnálování odesílání poštovních zpráv (vygenerování zprávy, odeslání).
 4. Byla doplněna možnost rozepisovat naúčtované položky. Dříve bylo možné naúčtované položky jen převádět z účtu na účet, nyní je lze rozdělit a převést jen část položky (položek).
 5. V souvislosti s předchozím bodem byla do programu doplněna kontrola na právo storna rozepsané položky. To zejména v souvislosti se stornem rozepsané položky akce na řízených objektech po jeho zapnutí. Rozepsané položky akcí na řízených objektech je možné stornovat až po stornu vlastní akce na řízeném objektu.
 6. Do evidence poukazů byla doplněna možnost nastavit pro sérii poukazů maximální počet uplatnění jednoho poukazu - dříve jen jednorázové. Tím je umožněno vícenásobné uplatňování jednotlivých poukazů, které se hodí například pro rodinné poukazy.
 7. Byla upravena sestava uplatněných poukazů v souvislosti s předchozím bodem.
 8. Do instalace byl doplněn externí PDF prohlížeč pro zobrazování nápovědy (F1). Nyní lze číst návod k obsluze i na počítačích, které nemají instalován nějaký prohlížeč PDF souborů.
 9. V prodejním panelu byla přidána lokální nabídka indikátorů řízených objektů, která umožňuje sjednotit velikosti indikátorů, optimalizovat velikost indikátorů, zúžit či rozšířit najednou všechny indikátory v dané prodejní kategorii. Nabídka se zobrazí jen v případě, že nejsou uzamknuty změny v rozložení panelů a pokud má přihlášený uživatel práva na úpravu nastavení řízených objektů.
 10. Do Nastavení - Prodejní položky byla u položky doplněna volba "při prodeji položky povolit záporný zůstatek účtu", jejíž zaškrtnutí povolí prodávat tuto prodejní položku i při nedostatečném zůstatku depozitu na klientském účtu, případně dovolí přečerpání povoleného limitu na účtu pro přímý prodej. Tuto volbu lze s výhodou využít u penalizačních položek.
 11. V návaznosti na předchozí volbu bylo do programu R2S doplněno upozornění na záporný zůstatek klientského účtu v okamžiku jeho otevření do prodejního panelu. Upozornění se ovšem zobrazuje jen tehdy, není-li v příslušném profilu účtu nastaveno "povolit přečerpání účtu".
 12. Do Možnosti - Nastavení, záložka Uživatelské rozhraní (pokr.) byla doplněna volba "klientské účty musí mít elektronický klíč", která zajistí, že ke klientskému účtu musí být vždy přiřazen alespoň jeden elektronický klíč. Nejdou pak zakládat klientské účty bez elektronického klíče (manuálně ze seznamu klientských účtů), ani odstranit poslední elektronický klíč v detailu účtu. Nastavení platí lokálně pro danou pokladnu, je možné tak na manažerském počítači toto omezení obcházet.
 13. Do Možnosti - Nastavení, záložka Uživatelské rozhraní (pokr.) byla doplněna volba "při startu automaticky zamykat rozložení panelů". Až doposud bylo zamykání rozložení panelů automatické vždy.
 14. Do detailu klientského účtu bylo přidáno tlačítko pro převod zůstatku z jiného klientského účtu a jeho uzavření. Při převodu je možné převést i adresu přiřazenou k účtu a případně též všechny budoucí rezervace.
 15. Do nastavení klientských předplatných byla přidána volba "určeno pouze pro studenty", která podmíní prodej předplatného jen klientům, kteří mají  v adrese vyplněné číslo studentského průkazu.
 16. Do nastavení klientských předplatných byla přidána volba "pro klienty mladší než" a rubrika s věkem, která podmíní prodej předplatného jen klientům, kteří jsou ke dni prodeje mladší než nastavený počet roků. Podmínkou je samozřejmě vyplněné datum narození v adrese.
 17. Do nastavení klientských předplatných byla přidána sekce "Informace", která slouží jednak ke zpřehlednění definice klientského předplatného, druhak byla ale přidána zejména z důvodu kompatibility s importovanými daty staršího systému SWM.
 18. Do nastavení klientských předplatných byla přidána rubrika "maska čísla smlouvy".
 19. Do časových omezení klientských předplatných byla přidána možnost invertovat podmínky platnosti dnů a denní doby. Např. platí v ponděli či mimo pondělí, platí v době od-do či neplatí v době od-do.
 20. V detailu klientského účtu je nyní možno ve výpisu elektronických klíčů nechat zobrazovat i klíče z účtu odstraněné, případně je obnovovat.
 21. Do Nastavení - Možnosti - Pošta byla dolněna volba "odstraňovat odeslané zprávy po X dnech od odeslání" s možností nastavení počtu dní.
 22. V návaznosti na předchozí bod byla přidána funkce pro odstranění odeslaných zpráv, které byly odeslány před X dny.
 23. Do Nastavení - Možnosti - Pošta byla dolněna volba "mazat odstraněné zprávy po X dnech od odstranění" s možností nastavení počtu dní.
 24. V návaznosti na předchozí bod byla přidána funkce pro smazání odeslaných zpráv z databáze, které byly odstraněny před X dny. Při mazání zpráv se odmazávají i příslušné přílohy zpráv.
 25. Do Nastavení - Možnosti byla do uživatelského rozhraní přidána možnost nastavit výšku položek prodejních kategorií vlevo v prodejním panelu.
 26. Do Nastavení - Možnosti - Rezervace byla přidána volba "odstranění rezervace obsluhou podmínit zadáním důvodu odstranění". Po její aktivaci musí obsluha při odstraňování rezervace vždy zadat text popisující důvod odstranění. Tento text je vidět v sestavě "Odstraněné rezervace po dnech".
 27. Nastavení velikosti indikátorů řízených objektů je nyní lokální pro každý počítač s R2S zvlášť. Platí tedy, že na každém počítači je možné nastavit jinou velikost indikátorů.
 28. Synchronizace elektronických klíčů v přístupovém systému byla v hlavním formuláři přesunuta do vlastního vlákna, takže nyní případně nezdržuje při obsluze programu.
 29. V dialogu pro Možnosti - Nastavení bylo načítání seznamu registrovaných elektronických klíčů přesunuto do samostatného vlákna, aby se nezdržovalo počáteční zobrazení ostatních nastavení.
 30. V úvodním dialogu (totéž jako dialog O aplikaci) bylo doplněno zobrazení verze PostgreSQL serveru, na kterém jsou umístěna aktuální data.
 31. Při prodeji na vrub klientského účtu byla přidána kontrola, zda účet již nebyl mezitím zrušen.
 32. U účtů přímého prodeje bylo obsluze povoleno storno složené zálohy i bez nastaveného práva "povolit všechna storna položek z klientského účtu". Ostatně již pojmenování práva říká, že se má týkat jen položek klientských účtů.
 33. Byla přejmenována nabídka "Uzamknout rozložení panelů" na "Uzamknout rozložení panelů, rozdělovačů a tabulek", protože nyní se zamykají (kromě rozložení panelů) též změny poměrů velikostí oblastí v panelech (rozdělovače) a šířky sloupců v tabulkách.
 34. Byl doplněn program R2SSync na verzi 5300 tak, aby se správně synchronizovaly všechny nově implementované vlastnosti mezi centry.
 35. Do tisku uzávěrky směny na stvrzenkovou tiskárnu byly doplněny způsoby úhrady bankovním převodem a na účet pokoje.
 36. Do Nastavení  - Profily účtu byla doplněna volba účetního subjektu ke skládanému depozitu. Do sestav DPH pak složená depozita vstupují jen pro vybraný účetní subjekt.
 37. Byla upravena práce s databázemi tak, aby název databáze nemusel být malými písmeny.
 38. Byla opravena chyba výpočtu počátečního data série opakování rezervačních událostí při zápisu opakované rezervace do vypisované rezervační události. Mohlo být zobrazeno a nabídnuto počáteční datum v minulosti.
 39. Opravena chyba dialogů se seznamy (např. účetní subjekty, sklady, prodejní kategorie, uživatelé, měny aj.), kdy v případě ukládání prvního záznamu do seznamu vyskakovalo hlášení o neošetřené výjimce.
 40. Byla ošetřena výjimka v proceduře obsluhy čtečky čárového kódu v případě, že nebyl otevřen panel klientských účtů.
 41. Byla opravena chyba načtení nastavené zavírací hodiny v pondělí ve formuláři "Otvírací hodiny".
 42. Byla opravena "Chyba načtení detailu adresy!" zakládání nového účtu elektronickým klíčem, která se objevovala po určité souslednosti úkonů v R2S.
 43. Byla opravena syntaktická chyba ukládání klientského předplatného, které mělo nastaveno časové omezení "mimo den v týdnu".
 44. Byla opravena kosmetická chyba zobrazení lokální nabídky v rezervacích při zobrazování na sekundárním monitoru. Nabídka se chybně vykreslovala při okraji monitoru a nikoliv pod myší.

5.1.0, rel. 5100 - 13.8.2013

 1. Do programu R2S byla přidána možnost ke klientským účtům přiřazovat (zapůjčovat) náhradní elektronické klíče.
 2. V návaznosti na předchozí bod byly do nastavení programu (nabídka Nastavení - Možnosti), do sekce Elektronické klíče, přidány volby nastavení chování programu během vydávání a vracení náhradních klíčů.
 3. Do dialogu Možnosti - Nastavení, sekce Elektronické klíče byla doplněna tabulka s výpisem registrovaných elektronických klíčů, ve které se dá vyhledávat a upravovat některé údaje o registraci klíče (popisek, identita, vyřazen).
 4. Bylo upraveno chování programu po načtení elektronického klíče v panelu rezervací. Nyní se, podle nastavení volby "v rezervacích vyhledávat elektronickým klíčem", vyhledají rezervace účtu přináležejícího klíči a navíc se vždy aktivuje účet v prodejním panelu. Nepřepíná se ale automaticky zobrazení do prodejního panelu.
 5. Byla vylepšena detekce složky s programem PgAdmin (resp. pg_dump a pg_restore) - pro zálohování, kontrolu struktury a obnovu dat.
 6. Byl změněn výchozí NTP server pro synchronizaci času na ntp.nic.cz, což je Stratum 1 časový server umístěný přimo v peeringovém centru NIX.cz a má rychlé a spolehlivé odezvy.
 7. Byl upraven vzhled a sladěny barvy okna upozornění účtu.
 8. Byla opravena chyba reinicializace čtečky typu smartcard po uložení změn v dialogu Možnosti - Nastavení.
 9. Byla opravena chyba zobrazení (černé pozadí) výběrové nabídky skupin uživatelů ve formuláři "Uživatelé R2S".
 10. Byla opravena neošetřená výjimka ve formuláři "Příjemky na sklad", která se objevovala v případě pokusu o změnu velikosti tohoto okna a zakázaných (resp. nepovolených) právech na zobrazení skladových cen.
 11. Byla upravena barva písma v seznamech účtů přímých prodejů, klientských účtů a v seznamu položek účtu u aktuální položky s přímou úhradou tak, aby byla lépe čitelná - dříve červené písmo na modrém pozadí, nyní černá na modré.
 12. Opravena chyba, kdy se v dialogu pro nastavení prodejní položky neukládala změna volby "zvážit před prodejem".
 13. Opravena chyba, kdy se v dialogu pro výběr data - času (nikoliv časového intervalu od - do) u sestav špatně nastavovalo minimální datum v kalendáři a to bez ohledu na nastavení práv pro zobrazení historických sestav.
 14. Program R2SSwitcher byl doplněn o řízení jednotky typu TP.

5.0.0, rel. 5000 - 24.6.2013

 1. Byl modernizován vzhled a barevná schemata, aby vše odpovídalo posledním trendům v této oblasti.
 2. Byl přidán modul Pošta, který umožňuje rozesílání e-mailů přímo z programu R2S.
 3. V možnostech nastavení byla přidána záložka "Pošta", která slouží k nastavení modulu Pošta - viz předchozí bod.
 4. V nabídce Nastavení byla přidána položka "Šablony e-mailů". Zde je možné vytvářet a opravovat šablony, ze kterých se odvozují odesílané zprávy.
 5. V detailu adresy bylo přidáno pole "nezasílat e-maily", které vypne automatické zasílání emailů této osobě z adresáře.
 6. Byla přidána možnost synchronizace času počítače (počítačů) s časem v Internetu. Je-li synchronizace globálně nastavena (Nastavení - Možnosti - Obecné (pokr.)), je čas synchronizován se zadaným NTP serverem okamžitě po spuštění programu R2S a pak každých 6 hodin.
 7. Bylo změněno chování nastavení prodejní položky "pevná prodejní cena (bez slev)" a to tak, že tato volba neplatí pro prodeje, které budou čerpány z klientského předplatného. Jinými slovy, "bez slev" bude aplikováno jen pro přímý prodej a pro čerpání z depozit. Podle našeho názoru je to takto logické, proč podruhé platit za již předplacenou položku.
 8. Do klientských předplatných byla přidána možnost nastavit časová omezení pro čerpání předplatného. Je možné nastavit jedno časové omezení globálně pro definované klientské předplatné (Nastavení - Klientská předplatná), nebo je možné nastavit více omezení pro konkrétní klientem zakoupené předplatné.
  Časová omezení je možné definovat pro jednotlivé dny v týdnu plus pracovní dny a víkend a k tomu - nebo jen - omezit i denní dobu časovým intervalem od - do. Je též možné předepsat pevný počet časových omezení.
 9. Do nastavení práv byla přidána položka "povolit úpravy časového omezení klientského předplatného" - viz předchozí bod.
 10. V rezervacích je nově možné provést opakovanou rezervaci do vypsané události. To ale jen za podmínky, že vypsaná rezervace je opakovaná.
 11. Do rezervací byla přidána možnost automaticky aktualizovat příznak "náhradník" u rezervace podle aktuálního stavu obsazenosti (uvolní se například místo stornem dřívější rezervace). Kontrola propadlých rezervací se provádí globálně jednou za 5 minut. Při změně příznaku je též odeslán email, ale jen v případě, že je email zadán (u rezervace nebo u klienta) a že je nastavena šablona těchto zpráv.
 12. Do možností nastavení rezervací (Nastavení - Možnosti - Rezervace) byla přidána volba "automaticky kontrolovat náhradníky" - viz předchozí bod.
 13. Do rezervací byla přidána možnost u klientského účtu automaticky blokovat webové rezervace v případě propadlé rezervace. Kontrola propadlých rezervací se provádí jednou za 10 minut.
 14. Do možností nastavení rezervací (Nastavení - Možnosti - Rezervace) byla přidána volba "automaticky zablokovat webové rezervace po propadlé rezervaci" - viz předchozí bod.
 15. Do možností obecného nastavení byla přidána volba "zakázat prodej na vrub účtu přímého prodeje po prodlevě od načtení klíče". Aktivací této volby se zároveň skryje tlačítko pro manuální založení účtu přímého prodeje, neboť je vynucen režim, kdy účty přímého prodeje musí mít elektronický klíč.
 16. V souvislosti s předchozím bodem byla do nastavení práv přidána volba "povolit práci s neaktivními účty přímého prodeje". Pokud aktuálně přihlášený uživatel má toto právo, může s účty přímého prodeje manipulovat i po prodlevě od načtení klíče.
 17. Nastavení profilů účtů bylo doplněno o volbu "depozitní bonus při přímém prodeji", která u klientských účtů umožní bonusové navyšování depozitu jako percentuální část z ceny naúčtovaných položky na přímý prodej. Klient tímto způsobem sbírá na depozitu peníze a může je uplatnit pro nákup profilem definovaných položek.
 18. Byl kompletně přepracován interní mechanizmus notifikací mezi jednotlivými stanicemi R2S. Místo síťových paketů je nyní používán tzv. trigger nad databází. Má to výhodu v tom, že nyní notifikace funguje i při práci v jiné síti (z internetu) bez nutnosti nastavovat předávání tzv. multicast paketů. Odpovídajícím způsobem byla upravena sekce Nastavení - Možnosti - Řízení s tím, že je tento mechanizmus automaticky nastaven jako výchozí.
 19. Do možností nastavení zálohování byla doplněna volba "zálohy komprimovat a šifrovat heslem administrátora". Touto volbou bude zabezpečena záloha proti zneužití a nepůjde obnovit do databáze bez znalosti hesla administrátora (z doby, kdy byla vytvořena).
 20. V návaznosti na předchozí bod byly upraveny funkce pro obnovu databáze ze zálohy a pro obnovu nastavení pracovní stanice ze zálohy.
 21. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byla doplněna volba "v rezervacích zobrazovat upozornění účtu při prezentaci", která zajistí případné zobrazení textu nastaveného upozornění klientského účtu při prezentování v rezervacích.
 22. Do panelů se seznamy klientských účtů, webových registrací a do adresáře byla přidána tlačítka pro hromadné označení / odznačení záznamů podle aktuálního filtru.
 23. Do definice prodejní položky byla přidána volba "jen na vrub klientského účtu (ne na přímý prodej)". Prodejní položka, která má tuto volbu aktivní jde naúčtovat jen na klientský účet a to na vrub depozitu či na klientský účet na vrub klientského předplatného.
 24. Byl přidán sloupec "celkem" do tabulky přijatých položek ve formuláři se skladovými příjemkami.
 25. Do dialogu s nastavením prodejních položek bylo přidáno tlačítko pro okamžité zobrazení dialogu prodejních cen. Aktuálně se nalistuje cena vybrané položky ve formuláři prodejních položek.
 26. Do dialogu s nastavením fixních klíčů bylo přidáno tlačítko pro manuální zadání čísla fixního klíče.
 27. Při zadávání čísla poukazu při jeho uplatňování je nyní možné použít čtečku (čárový kód nebo elektronický klíč).
 28. Do nastavení série vydaných poukazů byl přidán "příznak úhrady poukazu", jehož nastavením zapnete sledování úhrady u poukazů z této série.
 29. V návaznosti na předchozí bod byla do hlavní nabídky R2S přidána volba "zadávání úhrad poukazů".
 30. Do nastavení práv skupin uživatelů bylo v návaznosti na předchozí bod přídáno právo "povolit zadávání úhrad poukazů".
 31. Do dialogu "Seznam poukazů v sérii" byla přidána možnost vkládat nová čísla poukazů ze chránky Windows přes klávesovou zkratku Ctrl+V.
 32. Do nastavení prodejní položky byla přidána volba "položka prodává poukaz", která zajistí ověření/vložení poukazu do níže zadané série poukazů a nastaví příznak "uhrazen" při prodeji této položky.
 33. V panelech klientských účtů, webových registrací a adresáři bylo vylepšeno zadávání filtrování podle sloupců s logickou hodnotou.
 34. Byla přidána hardwarová podpora zákaznického displeje typu DSP800.
 35. V nastavení periférií již není po změně konfigurace čteček nutný restart programu.
 36. Do nastavení práv bylo přidáno právo na odstranění elektronického klíče z účtu - v detailu účtu.
 37. Do nastavení práv bylo přidáno právo na zobrazování skladových cen. Není-li právo uděleno, nezobrazují se nikde na příslušných formulářích a sestavách skladové ceny.
 38. Podle předchozího nastavení byly modifikovány skladové sestavy tak, aby v nich případně nebyly vidět skladové ceny.
 39. Do nastavení práv bylo přidáno právo na práci s položkami příjmů na sklad (na příjemce).
 40. Do nastavení práv bylo přidáno právo na úpravu a mazaní systémových poznámek u klientských účtů.
 41. Do obecných možností nastavení programu byla přidána volba "pokladní vsázka", která definuje pokladní hotovost, která by měla v pokladně zůstat po odvodu tržby.
 42. V návaznosti na předchozí nastavení bylo v dialogu pro odvod tržby doplněno tlačítko "Vsázka", které vypočte odvod hotovosti k nastavené vsázce a to i s přihlédnutím k aktuálně nastavené hodnotě odvodu v poukázkách, či k nastavené měně pro výpočet odvodu.
 43. Do adresy bylo doplněno pole "číslo ISIC průkazu" pro identifikaci studentů.
 44. Do nastavení možností uživatelského rozhraní doplněna volba "povinnost vyplnit v adrese průkaz totožnosti".
 45. Do nastavení práv bylo přidáno právo "povolit nevyplnění průkazu totožnosti v detailu adresy" - v návaznosti na předchozí bod.
 46. Do nastavení práv bylo přidáno právo "zobrazovat a oblokovat číslo průkazu totožnosti v detailu adresy", které, není-li uděleno, zajistí neměnnost a privátnost zadaného čísla průkazu totožnosti před určitou skupinou uživatelů.
 47. Byla přidána finanční sestava "Čerpání na vrub klientských účtů podle profilů čerpání (DPH)".
 48. Byla přidána finanční sestava "Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (přehledně)".
 49. Byla doplněna funkce pro rychlý tisk stvrzenky posledního vyúčtovaného účtu přímého prodeje. Naleznete ji v nabídce R2S - Tisk stvrzenky posledního uzavřeného účtu.
 50. V detailu klientského účtu (webové registrace) byla do části s výpisy přidána záložka "Vše", která zobrazuje kompletní historii položek na klientském účtu - jak přímé prodeje, tak čerpání z depozitu a z klientských předplatných, skládání depozitu, zálohy a nastavení zůstatku.
 51. V možnostech nastavení uživatelského rozhraní byla přidána volba "zvýrazňovat pozadí účtů a položek k vyúčtování na přímý prodej" a volba "barva pozadí zvýrazněných položek" - viz předchozí dva body.
 52. V prodejním panelu se nyní v položkách klientských účtů zobrazují historicky i položky přímých prodejů.
 53. V prodejním panelu bylo doplněno zvýrazněné pozadí u účtů, které mají naúčtovánu položku k úhradě na přímý prodej. Je též zvýrazněno pozadí položek k vyúčtování na přímý prodej. Tuto úpravu si vyžádalo zavedení zobrazení z předchozího bodu.
 54. V prodejním panelu bude zachováno barevné odlišení jednotlivých účtů a naúčtovaných položek i po změně řazení řádek v tabulkách.
 55. V prodejním panelu lze nově poklepáním myší na prodané položce, která je čerpáním nebo prodejem klientského předplatného, zobrazit detail tohoto předplatného.
 56. Ve fomulářích pro objednávky kurtů a solárií (či odvozených řízených objektů) byla vylepšena indikace, jakým způsobem bude položka uhrazena. Nyní je indikováno - "přímý prodej", "z depozita" či "předplatné".
 57. Ve formuláři pro naúčtování rezervace nyní jako předvolené číslo účtu pro přímý prodej zůstává název rezervace. Pokud je nutné vygenerovat nové číslo účtu podle předvoleného profilu účtů přímého prodeje, bylo pro tento účel napravo od rubriky číslo účtu přídáno tlačítko "!".
 58. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byla přidána volba "zobrazovat počet otevřených účtů", která v prodejním panelu vlevo dole zapne zobrazování počtu aktuálně otevřených účtů na dané pokladně lomeno počtem ten den založených účtů přímého prodeje na všech pokladnách.
 59. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byla přidána volba "zobrazovat čas založení u účtů přímého prodeje", která v prodejním panelu v seznamu účtů přímého prodeje zobrazí kromě čísla účtu i čas jeho založení.
 60. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byly přidány volby pro zobrazování jednotlivých způsobů úhrady při vyúčtování:
  1. "nabízet vyúčtování bankovní platební kartou"
  2. "nabízet vyúčtování bankovním převodem"
  3. "nabízet vyúčtování na fakturu"
  4. "nabízet vyúčtování na hotelový pokoj"
 61. Do vlastností vypisované události v rezervacích byla přidána volba "jen pro klienty", která znamená, že do této události se přes web mohou rezervovat jen uživatelé s klientským účtem a nikoliv uživatelé s webovou registrací.
 62. V dialogu Nastavení - Možnosti byla přidána další sekce - Uživatelské rozhraní (pokr.) a část voleb nastavení uživatelského rozhraní byla přesunuta do této nové sekce.
 63. V prodejním panelu byla přidána informace o disponibilním zůstatku aktuálního účtu přímého prodeje, který má profilem účtu omezený maximální záporný zůstatek.
 64. V prodejním panelu byla přidána tlačítka pro práci s detailem a výpisem klientského předplatného i u položky účtu, kterou bylo předplatné prodáno, nejen čerpáno.
 65. Byla přidána finanční sestava "Tržby po dnech".
 66. Do přehledových sestav "Přehledovka směny", "Denní opřehledovka" a "Přehledovka za období" byla přidána podsestava "Odvody tržeb".
 67. Ve všech formulářích se seznamy bylo sjednoceno ovládání a upraveno chování tak, aby při úpravě záznamu nebo při vytvoření nového záznamu nebyl znovu načítán seznam záznamů. To bylo matoucí a v dlouhých seznamech se ztrácel z pohledu poslední záznam.
 68. V panelech "Klientské účty", "Webové registrace", "Adresář" a "Pošta" bylo vylepšeno nalistování záznamu po odstranění záznamu. Nyní se, pokud je to možné a pokud není zapnutý filtr "zobrazit i odstraněné", nalistuje záznam následující po odstraněném záznamu.
 69. V detailu klientského účtu byl upraven výpočet "celkové výše depozitu" tak, aby to byl skutečný součet složených depozit a nezohledňovala se případná nastavení zůstatku účtu.
 70. Byl přepracován algoritmus aktualizace struktury databáze tak, aby byl rychlý i nad rozsáhlou databází a nebylo třeba kopírovat data. Podmínkou užití nového algoritmu je instalace programu PgAdmin a Javy na daném počítači.
 71. Spolu s aktualizací R2S se nyní instaluje na počítač i Java - viz předchozí bod.
 72. Po aktualizaci struktury databáze se již nedělá automaticky komprimace databáze.
 73. Bylo přehozeno pořadí tlačítek prodávaného množství v prodejním panelu a zároveň byl optimalizován rozestup ovládacích tlačítek pro monitory s nižším rozlišením.
 74. Byla opravena nepřesnost v přihlašování do R2S, kdy se nerozlišovala velká a malá písmena v hesle.
 75. Při odhlašování z R2S elektronickým klíčem se nyní již nezobrazuje kontrolní dotaz.
 76. Při zapnuté volbě "v rezervacích vyhledávat elektronickým klíčem" (Nastavení - Možnosti - Rezervace) se nyní kromě vyhledání rezervací klienta tento otevře i v prodejním panelu do seznamu klientských účtů.
 77. Byla aktualizována knihovna pro obsluhu čteček typu Smartcard aby byla kompatibilní s Windows x64.
 78. V programu R2SSwitcher byl ošetřen stav, kdy ze systému zmizí sériový komunikační port, přes který komunikuje program s řídicí jednotkou. Tento stav může nastat například v okamžiku vytažení USB<->RS232 převodníku z počítače. Po opětovném objevení se portu je automaticky navázána komunikace bez nutnosti restartovat počítač či program R2SSwitcher.
 79. Při chybě zálohování - například když není k dispozici disk, na který se má zálohovat - se chybové hlášení nyní objeví jen jednou a nikoliv při každém pokusu o zálohování.
 80. Odstraněn problém s nevykreslením položek účtu přímého prodeje po vyúčtování předchozího účtu přímého prodeje v případě, že není otevřen žádný klientský účet.
 81. Odstraněna chyba nastavení zůstatku klientského účtu bezprostředně při zakládání nového účtu. Neukládaly se změny v novém účtu provedené před nastavením zůstatku.
 82. Při přepočtu cen položek účtu před vyúčtováním se nyní přepočítávají jen ceny nově naúčtovaných položek po případném předchozím uzavření (a opětovném otevření) účtu přímého prodeje.
 83. Byl optimalizován algoritmus ukládání rozložení rozdělovačů v prodejním panelu tak, aby se vždy po spuštění programu načetly do stejného stavu, jako byly při předchozím ukončování programu, a to bez ohledu na stav zobrazení hlavního okna aplikace (maximalizované, normální).
 84. Byl odstraněn problém zatuhnutí R2S po spuštění při automatické aktualizaci na stanici, kde není správně nainstalován či nastaven program R2SUpdater.
 85. Byla doplněna modifikace časového razítka po úpravě klientského předplatného - to z důvodu synchronizací.
 86. Bylo doplněno žurnálování úpravy klientského předplatného.
 87. Opraveno chybné zobrazení poznámky v detailu rezervace v případě rezervace do vypsané události s poznámkou. Míchaly se dohromady poznámky z vypsané akce a z poslední rezervace do této akce.
 88. V souvislosti se změnou základního čísla verze byla všude aktualizována ikona aplikace.
 89. Byl standardizován interní formát ukládání dat (rozuměj "datumů") do registru Windows a do globálních nastavení v databázi. Důvodem je kompatibilita pro běh aplikace v jiném, než českém prostředí Windows.
 90. Opravena chyba v sestavě "Finance - Uplatněné poukazy", kde se zobrazovaly duplicitně uplatněné poukazy u stornovaných položek účtů, které byly následně znovu uplatněny.
 91. Opravena chyba, kdy se po zadání upozornění v průběhu zakládání klientského účtu nenaúčtovala automaticky účtovaná položka po založení účtu.
 92. Opravena chyba vykreslování tabulek účtů přímého prodeje, klientských účtů a položek účtu v prodejním panelu, kdy se občas pod posledním řádkem tabulky nezobrazovalo správně pozadí, ale jen černý pruh.

4.6.2, rel. 4602 - 15.12.2012

 1. Do nastavení profilu účtu byla doplněna volba "maximální záporný zůstatek účtu". Nastavením této hodnoty v profilu účtu přímého prodeje je možné omezit maximální výši součtu cen naúčtovaných položek na účtu přímého prodeje.
 2. Byla opravena chyba výpočtu aktualizace kumulované ceny položky při vyúčtování. Chybně se do celkového kumulovaného počtu prodaných položek započítávala i sama přepočítávaná (prodávaná) položka.

4.6.1, rel. 4601 - 21.11.2012

 1. Tato verze podporuje automatickou změnu sazeb DPH v ČR k 1.1.2013 podle předběžně přijaté legislativní změny v Parlamentu ČR. Při spuštění po tomto datu bude uživatel vždy dotázán, má-li být provedena automatická změna sazeb DPH z 14% na 15% a z 20% na 21% všude, kde je to potřeba. Tato kontrola a změna se provádí jen do 15.1.2013 nebo do provedení změny, potom již ne.
 2. Implementován histogram vytíženosti rezervací. Zobrazuje buď denní nebo týdenní histogram vytíženosti určité denní hodiny. Je dostupný v lokální nabídce (pod pravým tlačítkem myši) rezervační plochy v rezervačním panelu.
 3. Do dialogu pro vytváření rezervace byla doplněna možnost zobrazení a výběru z posledně zadaných rezervací či klientských účtů, odpovídající již částečně zadaným údajům (rezervovat pro, telefon, e-mail). Zjednodušeně řečeno, pokud začnete vyplňovat novou rezervaci, tak se Vám průběžně zobrazuje seznam již dříve zadaných rezervací s podobným textem v uvedených polích.
 4. V definici profilu účtu přidána volba "minimálně" u výše automaticky vybírané zálohy na účet přímého prodeje. Volbou je možné definovat, že automaticky vybíraná záloha bude v minimálně stanovené výši, ale obsluha může zadat i jinou vyšší hodnotu zálohy.
 5. Do nastavení práv bylo přidáno právo na odstranění klientského účtu (webové registrace) a adresy z adresáře.
 6. Zrušena optimalizace zobrazování položek výšky řádek v tabulkách v prodejním panelu - prodejní položky a položky účtu (viz rel. 4600, bod 18) a to z důvodu následné nefunkčnosti pevného nastavení výšky řádek v těchto tabulkách.
 7. Byl doplněn filtr v okně žurnálu.
 8. Byly provedeny drobné úpravy vzhledu a funkčnosti v dialogu Nastavení - Profily účtů.
 9. Opravena chyba generování dalšího čísla nového účtu v řadě podle masky v profilu účtu. Za určitých okolností se negenerovalo další číslo v řadě, ale první číslo v řadě.
 10. Opravena chyba vybírání zálohy u klientských účtů, které měly v profilu účtu definován nenulový bonus pro skládaný depozit. Bonus se chybně přiúčtoval jako druhá hotovostní záloha k vybírané záloze.
 11. Načítání seznamu klientských účtů v panelu klientských účtů bylo přeprogramováno do vlastního vlákna - zrychlení naběhnutí aplikace, načítání seznamu na pozadí.
 12. Stejná optimalizace jako v předchozím bodě byla udělána i v panelu webových registrací a v panelu adresáře.
 13. Byla optimalizována rychlost načítání otevřených účtů v prodejním panelu.

4.6.0, rel. 4600 - 25.10.2012

 1. Přidána kompletní agenda pro správu vydaných poukazů. Naleznete ji v nabídce Nastavení - Poukazy. Čísla poukazů v jednotlivých sériích lze zadávat ručně, nebo importem z textového souboru.
 2. Do definice prodejní položky byla přidána možnost podmínit její prodej uplatněním poukazu. Při uplatnění poukazu si systém poukaz označí jako uplatněný, aby ho nebylo možné uplatnit vícekrát.
 3. U prodejních položek, které mají nastaveno uplatnění poukazu, smí oprávněný uživatel zadat i neevidovaný poukaz. Ten je následně zaveden do série poukazů "*Automaticky vložené poukazy". U této série však není možné nastavovat dodatečné parametry, jako jsou data platnosti či ekvivalentní hodnota, a nelze též zadávat čísla poukazů do této série napřed.
 4. V souvislosti s předchozími body byla z dialogu pro vyúčtování odstraněna volba úhrada "voucherem". Tato volba již není potřeba a místo úhrady voucherem se nyní potvrzuje prodej položky poukazem (chcete-li voucherem), který se navíc ověřuje a uplatňuje.
 5. Do nastavení práv skupin uživatelů přidáno právo na nabídku Možnosti - Poukazy. Viz též bod 1.
 6. Do nastavení práv skupin uživatelů přidáno právo na možnost uplatnit neevidovaný poukaz - viz bod 3.
 7. Do možností nastavení programu R2S, v sekci Uživatelské rozhraní, byla doplněna volba "povinnost vyplnit v adrese e-mail".
 8. Do nastavení práv skupin uživatelů přidáno právo "povolit nevyplnění e-mailu v detailu adresy" - viz též předchozí bod.
 9. V adresáři doplněn virtuální sloupec s názvem "KÚ" (zkratka od slov Klientský Účet), který jako logickou hodnotu zobrazuje, zda je daná adresa přiřazena alespoň k jednomu klientskému účtu. Je možné podle tohoto sloupce též filtrovat.
 10. V adresáři byla doplněna kontrola na syntaktickou správnost vyplněné e-mailové adresy.
 11. V panelech Adresář a Klientské účty byla doplněna možnost nastavit optimální šířku sloupce a to poklepáním na pravou hranici záhlaví sloupce (např. jako v Excelu).
 12. V nastavení solária byla doplněna možnost omezit objednávaný počet minut striktně na celý násobek kroku minutové objednávky a objednávkový dialog si toto potom ohlídá.
 13. V programu R2SSync pro synchronizaci dat mezi centry byla doplněna v návaznosti na bod 1. synchronizace sérií poukazů a poukazů.
 14. Přidána sestava Finance - Uplatněné poukazy.
 15. Přidána sestava Finance - Storna úhrad po měsících.
 16. Bylo upraveno nastavení práv skupin uživatelů na sestavy v souvislosti s novými sestavami - viz dva předchozí body.
 17. V programu R2SSwitcher přidána možnost ovládat solária pomocí impulzů. Tento způsob řízení nahrazuje ovládání pomocí mincovních (žetonových) automatů u starších solárií.
 18. Optimalizováno zobrazování položek v tabulkách v prodejním panelu - prodejní položky a položky účtu.
 19. Opravena chyba, kdy vyúčtované účty byly chybně označeny jako vytisknuté - v dialogu pro vyúčtování jednoho účtu, či jako nevytisknuté v dialogu pro hromadné vyúčtování více účtů najednou. Chyba od verze 4500.

4.5.2, rel. 4502 - 3.10.2012

 1. Do nastavení klientského předplatného byla doplněna možnost zvolit jiný cenový tarif čerpání předplatného, než je ten, který je nastaven v profilu klientského účtu. Nastavení lze použít tam, kde se například zakoupením klubového členství mají účtovat jiné ceny (jiný cenový tarif).
 2. Do definice prodejní položky byla doplněna rubrika pro zadání parametru externího řízení. Údaje v této rubrice slouží k technickému nastavení externího řízení objektů a nejsou tedy určeny primárně pro uživatelské nastavení. Hodnotu nastavenou v této rubrice bez hlubších znalostí neměňte.
 3. Do nastavení a algoritmu výpočtu prodejní ceny byla doplněna možnost u doplňkové ceny omezit její platnost na prodej každé x-té kumulovaně prodané jednotky na daný účet. Například každý třetí nápoj za jinou cenu. Doplňková cena tohoto typu je ale aplikována jen v případě prodeje jednotkového množství prodejní položky!
 4. V sestavě "Skladová příjemka" byl doplněn chybějící parametr pro mez mezi sníženou a základní sazbou DPH. Nyní se již rekapitulace DPH pro základní a sníženou sazbu DPH počítá správně a to podle nastavené meze v Možnostech - Nastavení (Obecné) programu R2S.
 5. V detailu klientského účtu, ve výpisu depozit, jsou zpět čerpání klientských předplatných (viz rel. 4500). Bylo tak učiněno na základě nutnosti zobrazování poznámek k jednotlivým čerpáním přímo v detailu účtu.
 6. V detailu čerpání klientského předplatného byl doplněn sloupec s poznámkami k jednotlivým čerpáním. Viz též předchozí bod.
 7. Opravena chyba zápisu způsobu vyúčtování v jednoduchém pokladním dialogu - vyúčtování na voucher bylo provedeno jako vyúčtování na fakturu. V pokladním dialogu pro hromadné vyúčtování účtů se chyba neprojevovala.

4.5.1, rel. 4501 - 12.9.2012

 1. Do nastavení a algoritmu výpočtu prodejní ceny byla doplněna možnost u doplňkové ceny omezit její platnost celkovým kumulovaným prodaným množstvím na daný účet. Pomocí této vlastnosti lze dosáhnout toho, že pokud klient historicky nakoupí určité množství prodejní položky, mohou mu být účtovány jiné ceny. Způsob úhrady prodaných položek na výpočet prodaného kumulovaného množství nemá vliv.
 2. Do formuláře příjmu zboží na sklad byla doplněna obsluha čtečky čárového kódu, takže nyní lze vybírat naskladňované skladové položky jejich kódem.
 3. Do poznámek klientských účtů byla doplněna možnost vložit libovolný soubor a ten poté otevírat a prohlížet(!) pomocí systémem přidružené aplikace. Případné změny provedené v otevřeném souboru se po jeho uzavření v databázi NEAKTUALIZUJÍ!
 4. Synchronizační program R2SSync upraven tak, aby synchronizoval vložené soubory v poznámkách klientských účtů.

 4.5.0, rel. 4500 - 22.8.2012

 1. Do balíků programů R2S byl doplněn klientský informační systém R2SClient.
 2. V souvislosti s předchozím bodem byla doplněna kategorie "Klientský panel" v možnostech nastavení programu R2S, kde jsou nastavení pro program R2SClient.
 3. Do definice klientského předplatného byla doplněna možnost omezit čerpání jednotek pro každou z definovaných prodejních kategorií a prodejní položku. To umožní vytváření předplatných balíčků namixovaných z jednotlivých položek a kategorií v různém množství.
 4. Byla doplněna možnost upravovat poznámky u klientských účtů.
 5. Do poznámky ke klientskému účtu je nyní možno vložit obrázek a to buď přímo z kamery, nebo načtením ze souboru.
 6. V detailu klientského účtu, ve výpisu depozit, jsou nyní nově jen čerpání z depozit, nikoliv čerpání klientských předplatných. Ta jsou logicky na vlastní záložce jako dříve.
 7. Klávesa Delete v rezervacích nyní pro vybrané rezervace do vypisované události odstraní tuto rezervaci (rezervace) místo odstranění vlastní vypisované události.
 8. Upraven vložený manifest aplikace pro spouštění pod uživatelem s nižšími právy.
 9. Procedura pro výpočet ceny prodávané položky byla portována z klientské části kódu na server.
 10. Opravena chyba v algoritmu pro určování státních svátků v roce 2013.

4.4.2, rel. 4402 - 31.7.2012

 1. V  možnostech nastavení rezervací doplněna volba "v rezervacích vyhledávat elektronickým klíčem". Umožňuje nastavit variantní chování po načtení elektronického klíče v panelu rezervací. Buď se vyhledají všechny rezervace na účet načteného klíče (zaškrtnutá volba, výchozí nastavení), nebo se aktivuje účet v prodejním panelu (nezaškrtnutá volba).
 2. Opraveno zobrazování nabídky účtovaných prodejních položek při otevírání účtu - nyní funguje korektně jak pro účty přímého prodeje, tak pro klientské účty a webové registrace. Poznámka: musí být aktivní volba nastavení "manuálně zavírat klientské účty"...
 3. Doladěno posílání interních signalizačních zpráv mezi stanicemi metodou broadcast v případě, že počítač má více síťových rozhraní. I tak ale doporučujeme nastavit metodu signalizace na multicast (od verze 4300).
 4. Opravena chyba mazání uživatelských poznámek v detailu klientského účtu (ve verzích od 4100).
 5. Opravena chyba zobrazení položek sestavy - Finance - DPH přímých prodejů po měsících, kde se nezobrazovaly položky naúčtované mimo vybrané období, které byly na na účtech vyúčtovaných ve vybraném období a nezobrazovaly se též položky sice stornované, ale až po vyúčtování účtu, tj. na již vystavených daňových dokladech. Rekapitulace DPH sestavy v patičce sestavy, která slouží jako podklad pro daňové přiznání DPH, byla i před touto opravou správně!
 6. Opravena chyba zápisu způsobu úhrady (na fakturu, voucher, na pokoj) v pokladním vyúčtovacím dialogu. Chyba se nevyskytovala v dialogu pro hromadné vyúčtování účtů.

4.4.1, rel. 4401 - 29.6.2012

 1. V nastavení klientských předplatných je nyní možné současně kombinovat omezení "platí od (pevné datum)" a "doba platnosti běží od prvního užití". Chování je takové, že platnost předplatného bude nastavena při prvním užití na nastavenou dobu, to vše ale až po datu "platí od".
 2. Grafický indikátor obsazenosti vypsaných rezervačních událostí je nyní vykreslován na pozadí pod případným textem.
 3. Opravena chyba automatického účtování rezervací v případě, že rezervace byla udělána přes program R2SWeb. Chyba se projevovala od verze 4300 v souvislosti se změnami v zadávání účtované položky za rezervaci.
 4. Opravena chyba účtování normální rezervace v případě, že rezervace byla úpravou přemístěna na jinou atrakci. Chybně se naúčtovala položka za původní, nikoliv za aktuální atrakci po úpravě.
 5. Další změny kódu v části zobrazování Info panelu tak, aby se při více displejích vždy otvíral na jiném displeji, než je hlavní okno R2S.

4.4.0, rel. 4400 - 21.6.2012

 1. V detailu klientského účtu či registrace byla doplněna možnost nastavit upozornění k účtu. Upozornění může sloužit k uložení dodatkové informace, že s účtem není něco v pořádku. Při nastavení či vypnutí upozornění se automaticky generuje záznam do tabulky poznámek k účtu.
 2. Při práci s klientským účtem - registrací (aktivace účtu, rezervace na vrub účtu aj.), který má nastaveno upozornění, vyskakuje výstražný formulář s informacemi o upozorněních.
 3. Do lokální nabídky rezervace do vypsané události byly přidány volby pro automatické vygenerování upozornění či poznámky o propadlé rezervaci.
 4. Při vytváření nových rezervací na klientský účet se nyní v seznamu pro výběr z klientských účtů zobrazují jen ty účty, které budou platné v okamžiku, na který je rezervace vytvářena.
 5. Do klientských předplatných doplněna možnost definovat datum počátku platnosti předplatného pevným datem.
 6. Do klientských předplatných doplněna možnost definovat prioritu čerpání předplatného. Čím vyšší číslo, tím vyšší priorita při rozhodování, ze kterého předplatného, které si klient dříve zakoupil, čerpat. Při shodných prioritách se čerpá z dříve zakoupeného předplatného.
 7. Zjišťování nových verzí R2S nyní probíhá na pozadí v jiném vlákně, takže nezdržuje při práci s programem.
 8. V rezervačním panelu nyní funguje lokální nabídka pod pravým tlačítkem myši i přímo v rezervacích.
 9. Do možností nastavení rezervací (Nastavení - Možnosti, záložka Rezervace) byla přidána volba nastavení "optimalizovat orientaci indikátoru kapacity podle delší strany", která zařídí, že indikátor využití kapacity vypsané události bude orientován vždy podle delší strany obdélníku události v časové ose.
 10. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byla přidána volba "po naúčtování rezervace aktivovat prodejní panel".
 11. Doplněna sestava Sklad - Skladové položky pod minimálním skladovým množstvím.
 12. V sestavách Různé - Akce na řízených objektech... byl doplněn sloupec s číslem účtu, na který byla akce vyúčtována. Rovněž v sestavách přehledovek byla upravena podsestava Akce na řízených objektech ve stejném duchu.
 13. Přidáno nastavení práva pro skupinu uživatelů "povolit zobrazování stavu pokladní hotovosti". Výchozí nastavení je ano.
  Upozornění - pokud zrušíte toto právo, musíte též zakázat zobrazení sestav, které zůstatek v pokladně ukazují...
 14. Optimalizována rychlost ukládání globálních nastavení v dialogu Nastavení - Možnosti.
 15. Doplněna kontrola velikosti žurnálu webových rezervací.
 16. Opravena chyba úpravy vypsané rezervační události, kdy se do formuláře pro úpravy správně nenačítala dříve v události nastavená účtovaná položka.

4.3.0, rel. 4300 - 11.6.2012

 1. Do dialogů pro vyúčtování či vybírání záloh byly doplněny další způsoby úhrady . Kromě úhrady v hotovosti, bankovní platební kartou a na fakturu, byly přidány úhrady bankovním převodem, voucherem a na účet pokoje.
 2. V panelu rezervací u rezervací do vypsaných událostí vylepšeno zobrazování ikon rezervovaných klientů - modrá je rezervace na přímý prodej, zelená je klientská rezervace. Jsou též odlišeny naúčtované rezervace a vyúčtované rezervace.
 3. V rezervacích je nyní možné přímo účtovat i rezervace do vypisovaných událostí.
 4. V rezervačním panelu byl do zobrazení vypisovaných rezervačních událostí přidán grafický indikátor, který zobrazuje aktuální obsazenost události. Na první pohled i bez zobrazení detailu události je tak zřejmé, zda je ještě volná kapacita, či nikoliv.
 5. V možnostech nastavení rezervací (Nastavení - Možnosti, záložka Rezervace) byla doplněna volba "zobrazovat indikátor využití kapacity vypisovaných událostí" - viz předchozí bod.
 6. V rezervačním panelu doplněno zobrazení vyúčtované normální rezervace. Na rozdíl od naúčtované rezervace (symbol žlutých penízků vpravo nahoře) je vyúčtovaná rezervace indikována symbolem zelených potvrzených penízků vpravo nahoře.
 7. V rezervačním panelu je u naúčtovaných - ale nevyúčtovaných - rezervací možné poklepáním na rezervaci (ať již normální, nebo do vypsané události) zobrazit prodejní panel a v něm nalistovat účet a naúčtovanou položku této rezervace.
 8. Přidána obsluha čteček elektronických klíčů v rezervačních formulářích - po načtení klíče se vyhledají všechny rezervace ke klientskému účtu s tímto klíčem. Zároveň se označí nejbližší následující rezervace.
 9. Přidána obsluha čteček elektronických klíčů v při vytváření nové rezervace - umožňuje rychlé načtení klienta do rezervačního formuláře.
 10. V nastavení tisku stvrzenek (Nastavení - Možnosti, záložka Tisk stvrzenek) byla přidána volba "netisknout DPH", která zajistí, že se na stvrzenkách a potvrzenkách o složení depozitu nebudou tisknout údaje DPH - sloupec se sazbou DPH a rekapitulace DPH.
 11. Doplněna funkce odhlášení uživatele. Přístupná je přes nabídku R2S - Odhlášení, nebo načtením elektronického klíče aktuálně přihlášeného uživatele.
 12. Do interního mechanizmu výměny událostí mezi jednotlivými instancemi R2S (R2SSwitcher) doplněna možnost zasílání pomocí tzv. multicast protokolu. Umožňuje výměnu informací i mezi stanicemi v různých sítích - je ale vyžadováno zapnutí směrování multicast paketů na směrovačích mezi sítěmi.
 13. V nastavení (Nastavení - Možnosti, záložka Řízení) byly doplněny volby pro konfiguraci způsobu posílání řídících síťových paketů - multicast, broadcast, loopback. Viz též předchozí bod.
 14. Doplněna informace o průběhu aktualizace struktury databáze po instalaci nové verze.
 15. Při načtení elektronického klíče se nyní aplikace R2S automaticky aktivuje do popředí. Funguje pod Win XP, ve Windows 7 ale jen rozbliká aplikaci na hlavním panelu - to je dáno chováním operačního systému.
 16. Optimalizována funkce "Obnova nastavení stanice ze zálohy databáze".
 17. Optimalizována signalizace změny rezervací tak, aby se aktualizovaly rezervace i lokálně na všech otevřených rezervačních panelech.
 18. Obejití chyby Crystal Reports x64 (řazení a seskupování položek ) v sestavě "Prodeje - Prodeje po kategoriích včetně čerpání na klientské účty". Chyba se v 32 bitové verzi neprojevovala.
 19. Optimalizován algoritmus přepočtu stavu a ceny skladové položky - program si pamatuje poslední skladovou cenu i v případě, že stav zboží klesne do nuly a následně dojde k dalším výdejům ze skladu (stav v mínusu) a příjmům na sklad. Obecně ale řečeno, záporné stavy skladu jsou nereálné a nežádoucí.
 20. Optimalizováno načítání a vykreslování rezervací v rezervačním panelu. Nyní je mnohem rychlejší při větším počtu rezervací do vypsaných rezervačních akcí.
 21. Vylepšeno zobrazování Info panelu tak, že se při více displejích vždy otvírá na jiném displeji, než je hlavní okno R2S. Nezáleží již na číslování displejů v systému.
 22. Vylepšen formulář se seznamem záznamů k výběru - zlepšena odezva při filtrování výběru z rozsáhlých seznamů.

4.2.0, rel. 4200 - 18.4.2012

 1. V nastavení klientských předplatných byla doplněna možnost definovat jednotky omezení doby platnosti předplatného na měsíce, týdny a dny.
 2. V návaznosti na předchozí změnu byly modifikovány výpisy klientských předplatných v detailu klientského účtu a při prodeji klientského předplatného.
 3. V klientských předplatných přidána možnost definovat začátek platnosti předplatného až od prvního použití - čerpání z předplatného.
 4. Do adresy přidána rubrika "průkaz totožnosti".
 5. Panel Klientských účtů je nyní možné zavřít - to kvůli zrychlenému nabíhání aplikace při přístupech na dálku a větším počtu klientských účtů, když není potřeba pracovat se seznamem klientů. Panel se dá později zobrazit klávesou F4.
 6. Doplněno automatické zobrazení nabídky položek k prodeji i po otevření klientského účtu. Funkce je aktivní jen v případě, že je v možnostech nastavení zapnuto "klientské účty zavírat manuálně".
 7. V detailu klientského účtu, ve výpisu čerpání depozitu, byl doplněn sloupec s průběžným zůstatkem depozitu na účtu.
 8. Jako fixní elektronický klíč do přístupového systému lze nyní použít i klíč obsluhy, dříve jen klientské klíče.
 9. Doplněno nastavení práva skupiny uživatelů na převod elektronického klíče mezi účty v detailu klientského účtu.
 10. V panelech Klientské účty, Webové registrace a Adresář lze nyní jednotlivé záznamy označovat přímo myší a to kliknutím na zaškrtávací pole ve sloupci x.
 11. Upraven přístup k registrům Windows tak, aby nevyskakovala bezpečnostní výjimka v případě spuštění pod uživatelským účtem, který nemá práva administrátora.
 12. Automatické aktualizace budou nyní nabídnuty jen v případě, že uživatel R2S má právo instalovat aktualizace, ale též nově musí být v systému přihlášen uživatel s právy administrátora. To proto, že instalátor aktualizace musí být spuštěn s právy administrátora.
 13. Optimalizováno označování záznamů v seznamu klientských účtů, adresáři a seznamu webových registrací klávesou Insert.
 14. Optimalizováno zobrazení detailu klientského účtu, adresy a webové registrace z pohledu obnovení dat ve formuláři, ze kterého byl detail zobrazen. Není-li provedena změna v detailu, neaktualizují se data v mateřském formuláři. Podstatně to zrychluje postupné prohlížení detailů v seznamu klientských účtů, v adresáři a v seznamu webových registrací.
 15. Optimalizována průhlednost ikony aplikace pro Windows XP (256 barev).
 16. Upravena výchozí práva pro nové skupiny uživatelů.
 17. Opravena sekce "Prodeje za období" v sestavě "Přehledovka za období", kde se za určitých okolností chybně řadily jednotlivé prodeje. V důsledku toho docházelo ke špatnému seskupování prodejů jednotlivých prodejních položek.
 18. Opravena chyba v sestavě "Přehled DPH na účtech přímého prodeje", kde se chybně seskupovaly položky v jednotlivých měsících. Rekapitulace DPH byly ale správně.
 19. Opravena chyba při zakládání nové databáze - role r2sweb neexistuje (od rel. 4000).

4.1.2, rel. 4102 - 19.3.2012

 1. V rezervačním panelu je nyní možné upravovat rezervace do vypsané akce - přes nabídku "upravit" v lokální nabídce rezervace (pravé tlačítko myši).
 2. Při vypisování rezervační akce lze nyní zadat účtovanou položku pro vyúčtování rezervovaných klientů. Položka se přebírá z nastavení rezervační atrakce. Pro vypisovanou akci ji lze ale individuálně změnit.
 3. Z nastavení skupin rezervačních atrakcí byla odstraněna rubrika "počet náhradníků".
 4. V nastavení rezervačních atrakcí doplněny u vypisovaných atrakcí rubriky "výchozí kapacita" a "počet náhradníků". Tyto hodnoty se přenášejí jako výchozí při vypisování rezervační akce na atrakci a je možno je pro konkrétní akci upravit.
 5. Doplněna volba "rezervace na klientské účty účtovat automaticky" v Nastavení - Možnosti, záložka Rezervace a vázaná volba "účtovat x minut před začátkem".
 6. V závislosti na nastavení voleb, uvedených v předchozím bodu, bylo doprogramováno automatické účtování rezervací klientům bez zásahu obsluhy.
 7. V panelu rezervací bylo optimalizováno zobrazování detailu rezervace do vypsané akce.
 8. Při vybírání depozitu s úhradou na fakturu se nyní neotevírá pokladní zásuvka.
 9. Odstraněna chyba v sestavách Přehledovka za den, Přehledovka za období, Přehledovka směny v sekci Úhrady přímých prodejů, kde se občas chybně započítávaly též složené depozity.

4.1.1, rel. 4101 - 5.3.2012

 1. Doplněna možnost vyúčtovávat více účtů přímých prodejů najednou. V nabídce Nastavení - Možnosti, je na záložce Uživatelské rozhraní volba "umožnit hromadné vyúčtování účtů". Ta změní dialog pro vyúčtování účtů tak, že se dají do vyúčtování přidávat další účty a to buď pomocí čtečky elektronických klíčů, nebo manuálně.
 2. Při hromadném vyúčtování více účtů najednou je možné, volbou "tisknout jednotlivé stvrzenky", vytisknout místo jednotlivých stvrzenek pro každý účet souhrnný doklad za všechny účty.
 3. Přidáno zobrazování uživatelské poznámky v detailu rezervace v panelu Rezervací zadané přes webové rezervace R2SWeb u jednoduchých rezervací.
 4. Doplněna práva na poslední implementovanou sestavu "Přehled položek příjmů" - nebylo v rel. 4100.
 5. Odblokováno složení depozitu v nulové výši - za určitých okolností a nastavení programu to má smysl.
 6. V detailu klientského účtu, v záložce Klientská předplatná přesunut dopředu a zvýrazněn sloupec Zůstatek (k čerpání).
 7. V nastavení řízených objektů typu kurt povolena hodnota 0 volby "informační zhasnutí", která nezhasne světla mezi jednotlivými akcemi. Důvodem volby jsou technická omezení některých svítidel, která zhasínáním trpí, případně musí být určitou dobu zhasnutá, aby je bylo možno opět rozsvítit.
 8. Upraven R2SSwitcher podle předchozího bodu tak, aby světla neproblikávala mezi akcemi.
 9. V detailu klientského účtu se u položek nastavení zůstatku účtu (záložka Depozit) zobrazuje též název profilu aktivního v okamžiku nastavení zůstatku.
 10. Do odvodů tržeb byla doplněna možnost zapsat poznámku.
 11. Upravena sestava odvodů tržeb - zobrazuje též poznámku k odvodu - viz předchozí bod.
 12. Ošetřena výjimka po poklepání na záhlaví sloupců klientských účtů v prodejním panelu v případě, že není otevřen žádný klientský účet.
 13. Opravena chyba výpočtu částky k úhradě v dialogu pro vyúčtování účtu za určitých okolností. Jednalo se o kosmetickou chybu, vlastní vyúčtování účtu již proběhlo vždy správně.
 14. Opravena chyba detekce složky s programem pg_dump na Windows x64 v případě, že není extra instalován program PgAdmin, ale jen PostgreSQL s volbou PgAdmin.
 15. Opravena chyba načítání doplňkových cen v dialogu nastavení prodejní ceny.
 16. Odstraněno zatuhnutí aplikace při ukončení směny (potažmo pak běhu R2S) klíčem obsluhy.
 17. Opravena sestava "Přímé prodeje po měsících" - občas se špatně řadily a seskupovaly zobrazované položky.

4.1.0, rel. 4100 - 29.1.2012

 1. Implementována podpora elektronické váhy při prodeji položek na váhu.
 2. Implementována podpora druhé čtečky elektronických klíčů.
 3. Do algoritmu výpočtu prodejní ceny položky přidána možnost zadat doplňkovou cenu, která platí jen určitý počet minut od prodeje položky. Rozhodujícím časem je pak okamžik vyúčtování účtu, kdy se cena aktualizuje podle tohoto pravidla.
 4. Do profilů účtů přidána volba pro automatické zobrazení nabídky položek k prodeji po otevření účtu. V nabídce je možné též nastavit, že musí být vybrána některá z položek nabídky, jinými slovy, že nelze tuto nabídku stornovat.
 5. V návaznosti na předchozí bod je nyní možné v profilu účtu definovat prodejní položky automaticky zobrazované nabídky a jejich pořadí v této nabídce.
 6. V detailu klientského účtu doplněna možnost k jednotlivým položkám čerpání depozitu doplnit, upravit či smazat poznámku.
 7. Upřesněno zakládání účtů přímého prodeje tak, že nyní nejsou v případě založení nového účtu bez elektronického klíče nabízeny profily účtů s identitou klíče 0, ale profily účtů s identitou klíče výchozího profilu účtů přímého prodeje. Jinými slovy, nyní je možné, aby výchozí profil účtů přímého prodeje měl nastavenou jinou identitu klíče než 0.
 8. Doplněna volba nastavení "přeskočit dialog vyběru profilů, když je jen jeden", která přeskočí dialog pro výběr profilu účtu při zakládání nového účtu přímého prodeje elektronickým klíčem, měl-li být nabídnut jen jeden profil pro nový účet přímého prodeje a volba je tudíž jednoznačná.
 9. Program R2S si nyní při ukončení ukládá identifikátor aktuálního klientského účtu v panelu klientských účtů, aby ho opět při startu obnovil jako aktuální. Rovněž je obnoven aktivní sloupec (pro filtrování) v tomto záznamu.
 10. Vlastnost z předchozího bodu byla aplikována shodně i pro panely webových registrací a pro adresář.
 11. Upraveno chování programu v případě, že aktuální profil účtu má povoleno přečerpání depozitu a částka za právě zadávané čerpání je větší než zůstatek účtu. Dříve se program snažil dobít účet rozdílovým depozitem, aby zůstatek účtu byl po zadání čerpání nulový, nyní se automaticky čerpá do mínusu bez ptaní.
 12. Opravena chyba účtování akce z rezervace v případě, že se má účtovat jen jednotková cena a čerpat položku z klientského předplatného.
 13. Opravena nepřesnost, kdy při zakázaných stornech na pokladně bylo možné stornovat složený depozit, zálohu či bonus.

4.0.2, rel. 4002 - 19.12.2011

 1. Do profilu účtu doplněna vlastnost, že skládaný depozit v předepsané výši může být minimální, jaký lze složit. Jinými slovy, pokud je toto nastavení aktivní, je možné složit depozit v předepsané či vyšší výši.
 2. Doplněna možnost přímého převodu webové registrace na klientský účet s výběrem profilu klientského účtu.
 3. Doplněno právo na vytváření a správu rezervací v minulosti. Uživatel, který patří do skupiny, která má toto právo, může s rezervacemi v minulosti pracovat stejně, jako s rezervacemi v budoucnosti. Prakticky se toto dá například využít při dočerpávání kurtů do minulosti.
 4. Doplněno právo na potvrzování prodeje položky na klientský účet elektronickým klíčem obsluhy. Volba umožňuje určité skupině (skupinám) uživatelů umožnit potvrzení prodeje na klientský účet kartou uživatele.
 5. Přidána nová sestava Sklad - Přehled položek příjmů.
 6. Opravena kosmetická chyba, kdy při zobrazení detailu otevřeného účtu webové registrace mělo okno titulek Detail klientského účtu.
 7. Optimalizována rychlost přepočtu DPH účtů (servisní operace).
 8. Aktualizována komponenta pro vzdálenou on-line podporu, nyní je odezva při připojení o poznání rychlejší.
 9. Odstraněna neošetřená výjimka při rychlém rolování kolečkem na myši v prodejním panelu při aktivním seznamu prodejních kategorií.
 10. Odstraněna chyba volby "zobrazovat popisky času v ploše" v dialogu Nastavení - Možnosti, Rezervace. Hodnota tohoto nastavení se nenačítala při otevření dialogu.
 11. Opravena sestava "Přehled příjemek", která nerespektovala nastavení "mez mezi sníženou a základní sazbou DPH".

4.0.1, rel. 4001 - 8.12.2011

 1. Do vlastností prodejních položek typu solárium a kurt byla přidána nastavení pro vytváření tzv. virtuálních řízených objektů ("položka prodává jiný řízený objekt"). Virtuální položka prodává jiný řízený objekt ze stejné prodejní kategorie, u objektů typu solárium je navíc možné definovat jinou výchozí dobu objednávky.
  Tyto virtuální objekty jsou potřebné tam, kde je nutné přes jeden řízený objekt prodávat (a následně řídit) více položek, například různých procedur na stejném stroji. Při objednávce na takovém řízeném objektu musí obsluha nejprve vybrat, kterou položku na řízeném objektu prodává.
 2. Do řízení objektů typu solárium vložena ještě jedna fáze cyklu - příprava. Je to fáze, která nastává bezprostředně po zapnutí objektu, nezapočítává se do účtované doby, ale zařízení je po tuto dobu již zapnuté. Slouží například k nastavení řízeného přístroje nebo je to doba, než zařízení jako takové naběhne a začne fungovat. Fáze cyklu jsou nyní: volno - aktivováno - příprava - zapnuto - dochlazení.
 3. Optimalizováno a doplněno vykreslování indikátorů řízených objektů.
 4. R2SSwitcher - pokud by se mělo zobrazit opakovaně stejné hlášení v okně R2SSwitcher, bude vynecháno a bude zapsáno jen do logu programu R2SSwitcher.
 5. R2SSwitcher - opravena kosmetická chyba nesprávného zobrazování indikátorů v případě, že se dva či více řízených objektů jmenovalo stejně.
 6. Přidána nová sestava Různé - Stornované rezervace po dnech.
 7. Doplněno zobrazování fotografie klienta při otevírání klientského účtu čtečkou elektronických klíčů.
 8. Upraveno chování R2S tak, aby při včasném ukončení aplikace z důvodu chyby, například chyby inicializace, nevyskakovalo ve Windows okno s informací, že aplikace přestala odpovídat (Windows 7).
 9. Opravena chyba výpočtu provozních hodin na řízeném objektu, kde se správně nezapočítávaly provozní hodiny z aktuálního dne.
 10. Opravena chyba instalátoru od verze 4000 - chybějící soubor se sestavou Různé - Denní přehledovka.
 11. Optimalizováno zobrazení právě sejmutého snímku v detailu klientského účtu a adresy.

4.0.0, rel. 4000 - 27.10.2011

 1. Nové logo a ikona aplikace.
 2. Kompletně inovovaný instalátor aplikace, instalátory pro platformy x86 a x64, aktualizace R2S společná pro obě uvedené platformy.
 3. Verze 4000 podporuje automatickou změnu snížené sazby DPH v ČR k 1.1.2012 podle přijaté legislativní změny. Při spuštění po tomto datu bude uživatel vždy dotázán, má-li být provedena automatická změna snížené sazby DPH z 10% na 14% všude, kde je to potřeba. Tato kontrola a změna se provádí jen do 15.1.2012 nebo do provedení změny, potom již ne.
 4. Implementována on-line vzdálená podpora. Není potřeba nic stahovat, instalovat či konfigurovat, vše okamžitě k dispozici, stačí připojení do internetu. Podporu aktivujete v nabídce Nápověda - Vzdálená on-line podpora.
 5. Rozšířena funkčnost adresáře a klientských účtů - možnost pořizovat fotografie klientů a přikládat je k adrese klienta.
 6. Doplněna volba, zda automaticky zobrazovat fotografie klientů při aktivaci jejich klientského účtu. Fotografie se zobrazuje ve vyskakovacím okně, jehož velikost a pozici si může uživatel změnit a které samo mizí po následující akci v programu.
 7. Do obecných možností nastavení přidána volba "mez mezi sníženou a základní sazbou DPH", která umožňuje nastavit, jaká výše sazby DPH je považována za sníženou a jaká již ne, tj. je základní sazbou DPH. Aktuálně nastaveno na 15%.
 8. U klientských předplatných s omezeným čerpání jednotek byla doplněna možnost převádět zbylé jednotky na nově zakupované stejné předplatné.
 9. Nová funkce kopírování nenulových cen prodejních položek z jednoho cenového tarifu do jiného. Lze ji nalézt pod tlačítkem v dialogu Nastavení - Prodejní ceny.
 10. Doplněna automatická kontrola struktury databáze při zjištění jiné verze databázového serveru PostgreSQL, např. po aktualizaci nebo migraci serveru.
 11. Doplněna podpora druhé čtečky čárového kódu. Například jedna fixní, druhá přenosná atp.
 12. Přidána nová sestava Klientské účty - Bilanční sestava klientských předplatných podle klientských účtů.
 13. Přidána nová sestava Klientské účty - Bilanční sestava klientských předplatných podle předplatných.
 14. Přidána nová sestava Prodeje - Prodeje klientských předplatných po měsících.
 15. Přidána nová sestava Prodeje - Prodeje klientských předplatných podle předplatných.
 16. Přepracovány bilanční sestavy klientských účtů - formát A4 naležato.
 17. Změněno chování filtru v seznamech klientských účtů, webových registrací a adresáři a to tak, že nyní se filtruje nikoliv podle sloupce řazení, ale podle aktuálního sloupce. Zároveň má aktuální sloupec zvýrazněné záhlaví.
 18. Změněn způsob určování státních svátků pro CZ a SK nikoliv podle verze kompilace programu R2S (CZ-SK), ale podle národních zvyklostí nastavených v ovládacích panelech.
 19. Do formuláře s výpisem čerpání klientského předplatného doplněno informační pole o zůstatku jednotek k čerpání.
 20. Do detailu klientského účtu, do výpisu čerpání z depozitu, byl doplněn sloupec P s informací, zda se jedná o čerpání z klientského předplatného.
 21. V prodejním panelu, ve výpisu položek vybraného klientského účtu, byl doplněn sloupec P s informací, zda se jedná o čerpání z klientského předplatného.
 22. V detailu klienského účtu lze nyní na záložce klientských předplatných otevřít detail a výpis předplatného pouhým poklepáním.
 23. Přidána práva pro úpravy klientského předplatného.
 24. Ve formuláři s výpisem čerpání klientského předplatného lze nyní dělat i úpravy v klientském předplatném. Pro přepnutí do režimu úprav musí mít uživatel příslušná práva (viz předchozí bod).
 25. Opravena chyba funkčnosti tlačítka pro založení nové databáze v případě, že byla předtím vyplněna jiná adresa serveru, port, uživatel či heslo pro přístup k SQL serveru.
 26. Rychlý filtr ve výběrových seznamech doplněn o možnost zadávat některé málo používané znaky či znaky s diakritikou (ň, ľ, ĺ, ä, ö, €, ß, ...)
 27. Opravena nespolehlivost zobrazení aktuálního stavu položky skladem v prodejním panelu po prodeji či stornu.
 28. V detailu účtu opraveno chybné zobrazení poznámek klientského účtu importovaných z jiného centra.
 29. Opravena chyba určení složky s instalací programu pgAdmin na platformě x64.

3.6.0, rel. 3600 - 31.5.2011

 1. Změněna terminologie. Abonentní předplatné přejmenováno na klientské předplatné. Odstraňuje se tím zbytečné zdvojení slovního významu (abonent = předplatitel) a novým výrazem se zdůrazňuje vazba předplatného na stálého klienta.
 2. Sazby DPH mohou být od této verze necelá čísla. Úprava vychází vstříc legislativě v jiných státech, případně předjímá možné změny české legislativy.
 3. Formát zobrazení a tisku sazeb DPH se automaticky přizpůsobuje počtu zadaných desetinných míst v přípustných sazbách DPH.
 4. Do doplňkových cen byla přidána možnost podmínit uplatnění doplňkové ceny minimálním prodávaným množstvím. Tato vlastnost umožňuje vytvářet dynamické množstevní slevy!
 5. Do doplňkových cen byla přidána možnost podmínit uplatnění doplňkové ceny typem účtu - přímý prodej / prodej na vrub klientského účtu.
 6. Funkčnost programu R2SSelector (přepínání konfigurací datových připojení) byla implementována přímo do R2S.
 7. V detailu klientského účtu doplněna ve spodní tabulce záložka "Přímé prodeje", která vypisuje položky prodané klientovi a hrazené přímo, nikoliv z depozitu.
 8. V detailu klientského účtu je nyní možné dělat změny v adrese klienta přímo, bez nutnosti zobrazovat detail adresy.
 9. Doplněna sestava Finance - "Čerpání klientských předplatných po dnech".
 10. Doplněna sestava Finance - "Čerpání klientských předplatných po měsících".
 11. Do sestavy Směny - Přehledovka směny přidána podsestava "Čerpání klientských předplatných za směnu".
 12. Do sestavy Různé - Denní přehledovka přidána podsestava "Čerpání klientských předplatných za den".
 13. Do sestavy Různé - Přehledovka za období přidána podsestava "Čerpání klientských předplatných za období".
 14. V dialogu uzavřených přímých prodejů je nyní funkční náhled stvrzenky i v případě, že je nastaven přímý tisk stvrzenek na port.
 15. Opravena chyba v inventuře skladů při datové uzávěrce při více skladech na dalších pokladnách.
 16. Do datové uzávěrky přidána volba, zda dělat též uzávěrku pohybů na klientských účtech.
 17. Do nastavení profilu účtu doplněna volba "po založení účtu zobrazit dialog složení depozitu".
 18. Doplněno nastavení práv pro všechny nově přidané sestavy a nastaveno nové nastavení výchozích práv.
 19. Do datové uzávěrky doplněno automatické nastavení stavu provozních hodin pro řízené objekty k datu uzávěrky.
 20. Do možností nastavení přidána volba "povolit klávesy + a - pro změnu množství", která zapíná možnost rychle měnit v prodejním panelu prodávané množství klávesami + a - (plus a mínus). Ve výchozím stavu je tato volba vypnutá, což je změna oproti předchozím verzím, kde tato funkčnost byla zapnutá bezpodmínečně!
 21. Opravena chyba výpočtu stavu položky na skladu, kdy se chybně započítávaly pohyby přesně na konci počítaného období. Chyba byla zasenesena verzí 3504.
 22. Opravena neošetřená výjimka inicializace svilého posuvníku prodejních kategorií v prodejním panelu.

3.5.4, rel. 3504 - 24.3.2011

 1. Vylepšen algoritmus generování nového přihlašovacího jména do webových rezervací při zakládání nové adresy u klientských účtů.
 2. Opravena cena v sestavě "Inventura skladu", chybně se ze skladové ceny odečítalo DPH. Skladová cena již je bez DPH. Inventurní rozdíl je nyní počítán ze zaokrouhlených skladových cen, aby byla sestava matematicky správně.
 3. Odstraněna neošetřená výjimka při práci s posuvnými lištami v prodejním panelu v případě, že byl seznam prodejních položek filtrován.
 4. Upřesněn algoritmus výpočtu skladové ceny v případě, že se přijímá skladová položka a stávající stav položky je záporný. Pak se při výpočtu průměrné skladové ceny bere cena nového příjmu, nikoliv cena vypočtená matematicky jako aritmetický vážený průměr.
 5. Přidána nová funkce - Datová uzávěrka. Umožňuje odmazání dat před zadaným datem. Data jsou odmazána tak, aby byla zachována kontinuita (klientské účty, sklad).
 6. Odblokována možnost zadávat záporné ceny v dialogu nastavení prodejních cen. Někdy je to výhodné pro zadávání položek pro slevy.
 7. Ošetřena výjimka při zakládání první nové skupiny v dialogu Skupiny uživatelů.
 8. Do servisních operací doplněna Reindexace a komprimace databáze.
 9. Do prodejního panelu do účtů přímého prodeje doplněno tlačítko pro předběžný tisk stvrzenky.
 10. Do programu R2SSwitcher doplněna kontextová nabídka kontrolky řízeného objektu - rozepnutí řízení. Vhodné pro chvilkové (3s) vypnutí řízeného objektu, např. po výpadku napájení a nutnosti uvést objekt do výchozího stavu.

3.5.3, rel. 3503 - 31.12.2010

 1. Při spuštění aplikace R2S se nyní do databáze zálohuje nastavení konkrétní pokladny (registry R2S Windows).
 2. Do servisních operací doplněna možnost obnovit nastavení pokladny R2S ze zálohy databáze (do registrů R2S Windows).
 3. Doplněna automatická změna sazby DPH k 1.1.2011 pro Slovensko z 19%  na 20%.
 4. Pro verzi SK (fiskální modul) upraveno nastavení sazeb DPH fiskální paměti podle nastavení přípustných sazeb DPH v Možnosti - Nastavení, záložka obecné.

3.5.2, rel. 3502 - 2.12.2010

 1. Panel rezervací je nyní možné zobrazit pro každou skupinu rezervačních atrakcí zvlášť. Hlavní rezervační panel se všemi atrakcemi zůstává.
 2. Nabídka Aktualizace přemístěna podle zvyklostí jako podnabídka nabídky Nápověda.
 3. V prodejním panelu nahrazeny standardní posuvné lišty (scrollbary) vlastními, u kterých je možno nastavit jejich šířku. To z důvodu lepší ovladatelnosti na dotykových displejích.
 4. V panelech klientských účtů, webových registrací a adresáři nahrazeny standardní posuvné lišty (scrollbary) vlastními, u kterých je možno nastavit jejich šířku.
 5. V návaznosti na předchozí dva body přidána volba Nastavení - Možnosti, Uživatelské rozhraní - šířka posuvných lišt.
 6. Doplněna možnost rolování indikátorů řízených objektů v prodejním panelu v případě, že jejich velikost je větší než zobrazovaná oblast.
 7. Přidána sestava Sklad - Přehled příjemek. Zobrazí sumární přehled příjemek za vybrané období seskupený pro jednotlivé sklady.

3.5.1, rel. 3501 - 19.11.2010

 1. Opravena chyba prodeje abonentní slevy, kdy se nevynásobil počet jednotek, pro které sleva platí, při prodeji položky prodávající abonentní slevu v množství jiném, než jednotkovém.
 2. Do sestavy "Storna prodejů po dnech" doplněn sloupec s číslem účtu, ze kterého bylo provedeno storno položky.
 3. Doplněny státní svátky pro ČR a SR až do roku 2015.
 4. Opravena chyba výpočtu ceny prodávané položky o státním svátku podle doplňkové ceny v případě, že jsou definovány doplňkové ceny na celý týden - ne na jednotlivé dny týdne.
 5. Opravena chyba výpočtu ceny v případě, že část účtované doby na řízeném objektu má cenu bez slevy na klientský účet a druhá část slevu má - při akci přesahující přes dvě různé ceny (základní, doplňková).
 6. Optimalizován způsob ukládání velikosti a pozice formulářů.
 7. Přidána sestava "Stav všech skladů - sumárně", která vypočte sumární stav skladových položek ke zvolenému okamžiku globálně přes všechny sklady.
 8. Do možností nastavení programu R2S přidána volba "po rezervaci otevřít klientský účet", která zajistí automatické otevření a nalistování klientského účtu v panelu prodej po nové rezervaci na klientský účet, a to jak u jednoduché rezervace, tak i u rezervace do vypsané rezervační události.
 9. Při rezervaci na klientský účet doplněna kontrola na platnost klientského účtu k okamžiku rezervace.
 10. Do přehledu uzavřených účtů přímých prodejů přidáno tlačítko pro náhled stvrzenky - slouží k rychlému opakovanému zobrazení stvrzenky bez nutnosti ji tisknout.
 11. Přidána sestava Prodeje - Přímé prodeje po účetních subjektech.
 12. Přidána sestava Prodeje - Přímé prodeje po účetních subjektech a prodejních kategoriích.

3.5.0, rel. 3500 - 22.7.2010

 1. Změněna terminologie - místo pojmu hotovostní účty zaveden pojem přímý prodej, resp. účty přímého prodeje. Důvodem je zavádějící slovo hotovostní. Účty přímých prodejů (dříve hotovostní účty) je totiž možno vyúčtovat jak v hotovosti, tak bankovní platební kartou nebo na fakturu.
 2. V prodejním panelu povolen vícenásobný výběr položek aktivního účtu. Nyní je možno položky stornovat nebo převádět (viz dále) hromadně.
 3. Doplněna možnost převádět prodanou položku (položky) z účtu na účet a to i mezi hotovostními a klientskými účty!
 4. Optimalizována rychlost vykreslování všech tabulek.
 5. Bilanční sestavy klientských účtů logicky přemístěny z nabídky Sestavy - Finance do  Sestavy - Klientské účty.
 6. Zrevidovány všechny sestavy s DPH - nastavena 12% hraniční  sazba mezi sníženou a základní sazbou DPH - 12% ještě patří do snížené sazby.
 7. Doplněny sestavy Finance - Kompletní DPH za období pro účetní subjekt a Finance - Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (jen rekapitulace).
 8. Modifikována sestava Finance - Depozity na klientské účty po dnech - nyní nezobrazuje DPH.
 9. Přidána sestava Finance - Depozity na klientské účty po dnech (DPH) - zobrazuje DPH i podle způsobu úhrady depozitu.
 10. Doplněna volba nastavení tisku stvrzenek - kumulativní tisk položek stvrzenky, která zajistí při tisku stvrzenky kumulování stejných položek na stvrzence do jedné řádky.
 11. Zrychleno vykreslování rezervačních událostí v panelu rezervací.
 12. V panelu Rezervací u vypisovaných akcí doplněno tlačítko pro prezentaci účastníka.
 13. V panelu Rezervací doplněna možnost vyhledávat rezervace podle text v názvu, telefonu, e-mailu či poznámce rezervace.
 14. V panelu rezervací vylepšeno vykreslování rezervací mimo otevírací dobu. Nyní se automaticky změní časové měřítko ve dni, kde je nějaká rezervace zadaná mimo otevírací dobu tak, aby byla korektně zobrazena.
 15. U vypisované rezervační akce lze nyní zadat nulovou kapacitu, čímž se sice vypíše akce, je ale ihned "obsazená". Možno využívat pro skupinové objednávky rezervace.
 16. V rezervačním panelu u rezervací do vypsané akce je nyní možné pracovat s položkami rezervací hromadně. Lze tedy odstraňovat či prezentovat více položek (rezervací) najednou.
 17. V panelu rezervací umožněna úprava historických rezervací, ale smí se upravovat jen poznámka, telefon či email.
 18. Odstraněna neošetřená chyba běhu programu při vypisování rezervační akce s opakováním.
 19. Při uzavírání klientského účtu bez potřeby hradit nenulovou částku byl odstraněn zbytečný zápis o nulovém vyúčtování.
 20. Opravena chyba, kdy se při určitém nastavení při prodeji položky na klientský účet ignorovalo nastavení této prodejní položky "jen za hotové".
 21. Opravena chyba zápisu čísla pokladny do tabulky úhrad při nastavení zůstatku klientského účtu.
 22. Opravena chyba, kdy po stornu nastavení zůstatku klientského účtu se nevystornoval přiřazený záznam o nastavení zůstatku v tabulce nastavení zůstatků. Sestava "nastavení zůstatků" zobrazovala nastavení i po stornu.
 23. Při vytváření nové rezervace na klientský účet se nyní v dialogu pro výběr klientského účtu vyhledává též podle města, emailu, webového přihlašovacího jména a hesla.
 24. Při tisku výpisu klientského účtu se nyní v případě zaškrtnuté volby nastavení "v prodeji zobrazovat na klientských účtech jen dnešní čerpání" zobrazuje jako předvolené období dnešek.

3.4.3, rel. 3403 - 4.5.2010

 1. V panelu rezervací doplněn v legendě rezervační atrakce symbol (kroužek), indikující atrakci s vypisovanými akcemi.
 2. V rezervacích doplněno tlačítko Vypsat, které umožňuje vypsat akce zadané délky opakovaně na celý den (od - do).
 3. Doplněna finanční sestava Úhrady na fakturu po měsících.
 4. Doplněna volba nastavení uživatelského rozhraní požadovat zadání placené částky - ve výchozím stavu zaškrtnuto.
 5. Do tisku potvrzení o složení depozitu doplněny údaje pro platný daňový doklad. Tyto údaje se tisknou jen v případě, že je v příslušném profilu účtu nastaveno, že se nezahrnuje čerpání na vrub účtu do sestav DPH, jinými slovy, že se daní složení depozitu. Další podmínkou je nastavení, že se na potvrzení tiskne jen poslední depozit.
 6. Upravena sestava příjemky tak, aby u položek příjemky zobrazovala i ceny a DPH a aby zobrazovala celkovou rekapitulaci DPH.
 7. Doplněna sestava Stav skladu (na stvrzenkovou tiskárnu), která umožňuje vybrat sklad a případně též prodejní kategorii.

3.4.2, rel. 3402 - 18.3.2010

 1. V detailu klientského účtu doplněno tlačítko pro odstranění abonentního předplatného.
 2. V nastavení práv doplněna volba "povolit odstranění abonentního předplatného".
 3. Opravena chyba zobrazení hlášení o neplatnosti klientského účtu v případě, že nebyl nastaven datum platnosti OD a byl nastaven datum platnosti DO. Chyba se projevovala jen za určitých okolností.
 4. Do detailu adresy doplněna volba "neomezený počet rezervací přes web", která vypne množstevní omezení rezervací přes webový rezervační systém pro tohoto uživatele.
 5. Do detailu skupiny rezervačních atrakcí doplněny volby "povolit rezervace registrovaným" a "povolit rezervace klientům". Tyto volby jsou jako výchozí aktivní, ale dají se vypnout a omezit tím rezervování přes webové rezervace příslušné skupiny atrakcí skupinou uživatelů (registrovaný přes web/stálý klient).
 6. Do detailu rezervační atrakce doplněny volby "povolit rezervace registrovaným" a "povolit rezervace klientům". Tyto volby jsou jako výchozí aktivní, ale dají se vypnout a omezit tím rezervování přes webové rezervace příslušné atrakce skupinou uživatelů (registrovaný přes web/stálý klient).
 7. Při zakládání nové adresy doplněno automatické generování přihlašovacího jména a hesla pro webové rezervace. Přihlašovací jméno se generuje jako PP-#####, kde # označujeme pětimístná číselnou řadu a heslo se generuje jako náhodný čtyř číslicový PIN.
 8. Prodlouženo databázové pole email v rezervacích na 60 znaků - je možné uvádět více telefonních čísel.

3.4.1, rel. 3401 - 8.2.2010

 1. Prodloužen timeout při stahování aktualizačních souborů FTP protokolem.
 2. Vizualizováno automatické stažení aktualizace z aktualizačního serveru R2S v případě, že aplikace je vzhledem k verzi databáze zastaralá.
 3. Automatické zakládání lokální aktualizační složky v případě, že ještě nebyla aktualizační složka nastavena.
 4. Optimalizováno pořadí automatické aktualizace při spuštění R2S v případě, že je k dispozici nová lokální verze aplikace R2S. Nyní se nejprve provede lokální aktualizace a až teprve následně se případně stahuje jiná verze R2S podle aktuální verze databáze. Dříve tomu bylo obráceně, což mohlo vést ke zbytečnému stahování nové verze z aktualizačního serveru R2S.
 5. Opraveno nežádoucí chování zápisu východu z přístupové zóny v případě, že obsluha zobrazila dialog pro vyúčtování účtu dříve, než klient ze zóny skutečně vyšel. To ale jen v případě, že se východ ze zóny nekontroluje turniketem. Dříve se po zobrazení dialogu pro vyúčtování rovnou zapsal východ z přístupové zóny, čímž mohlo dojít k případnému nedoúčtování přesčasu.
 6. Opravena chyba běhu v sestavě "Storna akcí po zapnutí po dnech".

3.4.0, rel. 3400 - 26.1.2010

 1. Změněna grafika ovládacích tlačítek.
 2. Do voleb nastavení přidána možnost nastavit velikost tlačítek v prodejním panelu.
 3. Do voleb nastavení přidána možnost nastavit počet zobrazovaných měsíců v kalendáři v rezervačním panelu.
 4. Inovovány ikony prodejních kategorií v prodejním panelu.
 5. Doplněna kontrola na duplicitu přihlašovacího jména do webových rezervací v detailu adresy.
 6. Optimalizován připojovací řetězec k databázi (connection string) pro připojení na 'localhost'.

3.3.4, rel. 3304 - 15.1.2010 

 1. V dialogu pro zadání časového období doplněna tlačítka pro "chytré" listování v obdobích.
 2. Doplněna sestava Finance - DPH hotovostních účtů po účetních subjektech.
 3. Doplněna sestava Finance - Čerpání na vrub klientských účtů po účetních subjektech (jen DPH).
 4. Doplněna kontrola způsobu zaokrouhlování DPH na stvrzenkách pro ČR. Podle platné legislativy se smí zaokrouhlovat DPH za doklad na nejbližší platnou měnovou jednotku (koruny), nebo uvádět na haléře. Nelze zaokrouhlovat na desetníky. Pokud bude nastaveno zaokrouhlování DPH na koruny, mohou vznikat zaokrouhlovací rozdíly mezi globálními sestavami DPH a sestavami DPH pro jeden účetní subjekt.
 5. Přejmenována sestava Prodeje - Prodeje po dnech na Hotovostní prodeje po dnech.
 6. Přejmenována sestava Prodeje - Prodeje po dnech včetně nevyúčtovaných na Hotovostní prodeje po dnech včetně nevyúčtovaných.
 7. Přejmenována sestava Prodeje - Prodeje po měsících na Hotovostní prodeje po měsících.
 8. Přidána sestava Prodeje - Prodeje po dnech včetně čerpání na klientské účty.
 9. Přidána sestava Prodeje - Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty.
 10. V sestavě Hotovostní prodeje po dnech doplněno seskupování prodejů podle prodejních míst - pokladen.
 11. V sestavě Hotovostní prodeje po dnech včetně nevyúčtovaných doplněno seskupování prodejů podle prodejních míst - pokladen.
 12. V sestavě Hotovostní prodeje po měsících doplněno seskupování prodejů podle prodejních míst - pokladen.
 13. Doplněna chybějící práva pro zobrazování sestav.

3.3.3, rel. 3303 - 11.1.2010 

 1. Doplněn přehledový formulář abonentního předplatného s jeho čerpáním. Formulář je přístupný buď z detailu klientského účtu, záložka abonentní předplatné, nebo z prodejního panelu v případě, že je vybrána naúčtovaná položka, která je čerpáním abonentního předplatného.
 2. Doplněn tisk výpisu čerpání abonentního předplatného na stvrzenkovou tiskárnu. Tlačítko tisku je přístupné buď z detailu klientského účtu, záložka abonentní předplatné, nebo z prodejního panelu v případě, že je vybrána naúčtovaná položka, která je čerpáním abonentního předplatného.
 3. V nabídce nastavení doplněna volba Popisky elektronických klíčů, pomocí které lze jednotlivým elektronickým klíčům přiřadit "lidskou" popisku.
 4. Doplněna volba Nastavení - Možnosti, Uživatelské rozhraní - u účtů zobrazovat popisku klíče.
 5. V prodejním panelu doplněno zobrazování popisků klíčů v seznamech otevřených účtů - podle nastavení výše uvedené volby.
 6. Do nabídky Nápověda doplněna nabídka Verze, která zobrazí formulář s popisem změn v jednotlivých verzích R2S.
 7. Opravena chyba stažení licenčního ujednání před stažením nové verze přes automatické aktualizace.

3.3.2, rel. 3302 - 31.12.2009

 1. Byl upraven interní signalizační mechanizmus pro předávání informací o událostech mezi jednotlivými aplikacemi systému R2S. Tzv. broadcast vysílání je nyní směřováno na všechna aktivní síťová rozhraní. Síťová signalizace t.č. nepodporuje protokol IPv6, nýbrž jen IPv4!
 2. V dialogu Nastavení - Možnosti nyní reaguje nastavení průhlednosti formulářů interaktivně. Jsou okamžitě vidět změny tohoto nastavení.
 3. Doplněna úprava DPH od 1.1.2010 pro ČR o automatickou změnu sazeb DPH pro složený depozit v profilech účtů.

3.3.1, rel. 3301 - 9.12.2009

 1. Termínované slevy přejmenovány na Abonentní předplatné (viz též následující bod).
 2. Do Abonentního předplatného implementována možnost omezit čerpání celkovým počtem čerpaných jednotek.
 3. Opravena chyba uložení změn v dialogu nastavení rezervačních atrakcí v případě, že byla odstraněna skupina rezervačních atrakcí do které atrakce patřila.
 4. Přepracována nabidka O aplikaci, místo ní je nabídka Nápověda a v ní podnabídky Návod k obsluze R2S a O aplikaci.
 5. Na klávesu F1 funguje nápověda v podobě návodu k obsluze.
 6. Doplněna automatická úprava sazeb DPH prodejních položek po 1.1.2010 pro ČR podle platné legislativy (z 9%, 19% na 10%, 20%).

3.3.0, rel. 3300 - 17.11.2009

 1. Doplněn modul automatických aktualizací R2S z aktualizačního serveru.
 2. V panelu rezervací v seznamu rezervací na vypsanou událost doplněna lokální nabídka (přes pravé tlačítko myši). Do nabídky doplněna nová funkce "zrušit příznak náhradníka".
 3. Zobrazení popisu verzí předěláno do HTML - možnost formátování a zvýrazňování podstatných změn.

3.2.6, rel. 3206 - 5.11.2009

 1. Implementována podpora RFID čtečky Elatec TWN3 (125kHz, USB - virtual COM).
 2. Do profilu účtu zavedena "vázaná položka vyúčtování", která je automaticky naúčtována na účet v případě, že je na daném hotovostním účtu naúčtována položka nastavená v rubrice "automaticky účtovat položku" a to ve stejném množství. Volba se používá pro zpětné odúčtování zálohy (např. na klíč) vybrané na účet.
 3. Doplněna přehledová sestava "Různé - Přehledovka za období". Přehledovka obsahuje přehled prodejů, přijatých úhrad (včetně způsobu úhrady), skládání depozitů a čerpání (položkově a po účtech) na vrub klientských účtů.
 4. Doplněna sestava "Směny - Pokladní přehledovka směny (na stvrzenkovou tiskárnu)".
 5. Do dialogu směn přidáno tlačítko pro tisk pokladní přehledovky (na stvrzenkovou tiskárnu) aktuální směny.
 6. Doplněna volba nastavení uživatelského rozhraní "automaticky tisknout pokladní přehledovku směny", která zajistí automatický tisk přehledovky (na stvrzenkovou tiskárnu) v okamžiku uzavírání směny.
 7. Opraveny zpřeházené popisky typů úhrad v sestavě "Tržby po dnech a po směnách".
 8. Zakázána změna aktivního účtu elektronickým klíčem v průběhu vyúčtování účtu a v průběhu vybírání depozitu (zálohy).

3.2.5, rel. 3205 - 23.10.2009

 1. Doplněna volba "pravidelné načítání akcí v R2SSwitcher", která zabezpečí načtení objednávek na řízených objektech v RSwitcheru i při nespolehlivém přenosu přes UDP broadcast pakety (z jiných sítí).
 2. Ošetřen chybový stav (hlášení) ukládání globálních nastavení v dialogu Nastavení - Možnosti.
 3. Do profilu hotovostních účtů doplněna vlastnost "automaticky účtovat položku", která zajistí automatické naúčtování vybrané položky po založení účtu.
 4. Do profilu hotovostních účtů doplněna vlastnost "automaticky vybírat zálohu" a rubriku minimální výše zálohy, která zajistí automatické vybrání zálohy na hotovostní účet v minimálně udané výši.
 5. Do profilu hotovostních účtů doplněna vlastnost "zabránit přečerpání zálohy", která hlídá, aby suma částek za naúčtované položky nepřesáhla vybranou zálohu.
 6. V dialogu se seznamem uživatelů musí nyní být vyplněno nejen uživatelské jméno ale i jméno (zobrazované).
 7. Při prodeji termínované slevy je nyní možné posunout začátek slevy i do minulosti (prodej akcí v sezóně až v průběhu sezóny) a to až o vlastní dobu trvání slevy.
 8. Opraven algoritmus výpočtu ceny za přesčas v přístupovém systému v případě, že základní účtovaná doba není 60 min.
 9. Opraven algoritmus výpočtu ceny za přesčas v přístupovém systému v případě, že doúčtovávaná položka neumožňuje vstup do zóny.
 10. Opravena chyba v dialogu Nastavení - Přístupové profily, kdy po založení nového profilu, vyplnění a následném uzavření dialogu se nový přístupový profil neuložil.
 11. Doplněna sestava "Finance - Čerpání na vrub klientských účtů po měsících".
 12. Do rezervací na vypsanou událost je nyní možno na jedno jméno (klientský účet, webovou registraci) udělat najedou více rezervací.
 13. Opravena chyba prodeje v prodejním panelu klávesou Enter, kdy nebylo bráno v potaz přednastavené prodávané množství a vždy byla prodána jedna jednotka položky.
 14. Doplněna přehledová sestava "Různé - Denní přehledovka". Přehledovka obsahuje přehled prodejů, přijatých úhrad (včetně způsobu úhrady), skládání depozitů, čerpání na vrub klientských účtů a statistiku akcí na řízených objektech.
 15. V dialogu "Nastavení - Prodejní ceny" je možné zadávat i záporné ceny prodejních položek (např. pro vracení zálohy atp.).
 16. Opraveno vícenásobné otevírání pokladní zásuvky během vyúčtování účtu v případě vracení hotovosti.
 17. Ošetřen stav, kdy pokladna má nastaveno zobrazování hotovostních účtů jen z jiných pokladen než ze své. V tomto případě se zobrazují hotovostní účty všech pokladen a nelze se přepnout.
 18. Bylo optimalizováno vykreslování názvu rezervační atrakce v panelu rezervací (zalamování textu do více řádek).
 19. Doplněna automatická aktivace (otevření v prodejním panelu) nově založeného klientského účtu.
 20. Doplněno automatické skládání depozitu po založení nového klientského účtu.
 21. Uložení nastavení výchozího profilu hotovostních a klientských účtů je nyní lokální pro danou pokladnu. Jinými slovy, každá z pokladen může mít nastaveny jiné výchozí profily.
 22. Zvětšeno písmo v dialogu pro založení nového hotovostního účtu.
 23. Doplněna přehledová sestava "Směny - Přehledovka směny". Přehledovka obsahuje přehled prodejů, přijatých úhrad (včetně způsobu úhrady), skládání depozitů a čerpání na vrub klientských účtů.

3.2.4, rel. 3204 - 5.10.2009

 1. Implementována podpora jazykové lokalizace sestav.
 2. Kompletně revidovány všechny sestavy z důvodu jejich lokalizace do jiného jazyka.
 3. Implementován argument příkazového řádku programu R2S pro automatické přihlášení do programu R2S po jeho spuštění. Argument má tvar LOGIN=username/password.
 4. Opravena chyba prodeje čtečkou čárového kódu v případě, že ještě nebyly po startu programu R2S zobrazeny prodejní položky v prodejním panelu (tabulka prodejních položek).
 5. Implementována podpora čteček elektronických klíčů typu SmartCard.
 6. Do dialogu profilu účtů doplněna možnost volného vstupu do zadaných přístupových zón pro klíče účtu daného profilu. Volby jsou viditelné jen v případě aktivace přístupového modulu
 7. Do dialogu nastavení Skupin rezervačních atrakcí doplněna volba, zda se má daná skupina zobrazovat ve webových rezervacích R2SWeb.
 8. Do dialogu nastavení Rezervačních atrakcí doplněna volba, zda se má daná atrakce zobrazovat ve webových rezervacích R2SWeb.
 9. Zrušená automatická maximalizace hlavního okna R2S po startu programu. Nyní se obnoví poslední status, jaký byl při předchozím ukončení (Normální, Maximalizované).
 10. V objednávce solária je nyní možné objednávku potvrdit klávesou Enter.
 11. Doplněno žurnálování činností provedených v programu R2S.
 12. Opravena chyba rychlého prodeje za hotové v případě, že nebyl otevřen žádný hotovostní účet.
 13. Žurnálování zpřesněno na zlomky sekund.
 14. Kompletně doplněn návod k obsluze programu R2S na aktuální verzi.

3.2.3, rel. 3203 - 11.9.2009

 1. V dialogu pro otevírací hodiny opraveny chybné popisky dnů v týdnu.
 2. Odstraněno chybné chování, které za určitých okolností nerespektovalo při prodeji nastavení "jen za hotové (nelze na účet)" v prodejní položce.
 3. Kompletně přepracováno nastavení šířek sloupců při tisku stvrzenky či výpisu z klientského účtu.
 4. Upraven tisk názvu položky stvrzenky tak, že když se nevejde na šířku sloupce v řádce, tak je tato položka vytisknuta na více řádek. Nadále již nemůže docházet k překryvu s textem ve sloupcích napravo.
 5. Na stvrzence byl logicky upraven tisk zaokrouhlení a celkové částky k úhradě (přeházení řádek).
 6. Tisk výpisu z klientského účtu se nyní tiskne jen v jedné kopii, nikoliv podle nastavení počtu kopií při tisku stvrzenek.
 7. Doplněno nastavení řídicích kódů pro otevírání pokladní zásuvky (Nastavení - Možnosti, Tisk stvrzenek).
 8. Doplněna podpora přímého tisku na port pro tisk pokladních stvrzenek na textových tiskárnách. Tisk obchází ovladač Windows. Řídicí kódy pro otevření pokladní zásuvky jsou posílány v tomto případě též přímo na port.
 9. Opravena chyba výpočtu částek rekapitulace na skladové příjemce, kdy se ignorovalo naskladňované množství (od verze 3202).
 10. Odstraněna chyba výpočtu počtu opakování nové rezervace se 14-ti denním opakováním.
 11. Sestava skladové karty zobrazuje nově jako pohyb též inventurní zápis (kromě příjmů a výdejů).
 12. V sestavě Skladová karta doplněn průběžný součet, který zobrazuje aktuální stav skladové položky po provedeném pohybu.

3.2.2, rel. 3202 - 2.9.2009

 1. Doplněna možnost přepnout chování seznamu klientských účtů v prodejním panelu. Buď se zobrazuje daný počet naposledy použitých klientských účtů (dosavadní chování), nebo se zobrazují účty, dokud je obsluha manuálně neuzavře (nové chování). Viz též volba nastavení "klientské účty zavírat manuálně" (v nastavení Uživatelského rozhraní).
 2. Doplněna možnost povolit (ve výchozím stavu zakázáno!) storno položky účtu, kterou byla prodána akce na řízeném objektu (solárium, kurt) po začátku akce (zapnutí solária, rozsvícení světel). Jedná se o položku "povolit storno akce po zapnutí" v nastavení práv.
 3. Opravena chyba aktualizace instalace programu z verze 2.x či nižší (.NET FW2, která se projevovala nemožností spustit R2S verze 3.x (.NET FW35).
 4. Upraven algoritmus výpočtu platného profilu účtu při čerpání. Původní algoritmus nepočítal s nastavením zůstatku bez udaného profilu účtu.
 5. Opravena chyba prodeje čtečkou čárového kódu v případě, že ještě nebyl po startu programu zobrazen stav skladu v prodejním panelu (tabulka prodejních položek).
 6. V návaznosti na možnou legislativní změnu snížené sazby DPH z 9% na 11% upravena hranice sazeb, pod kterou je uvažována sazba za sníženou sazbu DPH, z 10% na 12% včetně.
 7. V příjemkách doplněno zobrazování finanční rekapitulace včetně zobrazení DPH.
 8. V dialogu pro nastavení profilů účtů doplněna kontrola na přítomnost znaku # v šabloně čísla účtu.
 9. V dialogu pro účtování rezervace doplněn seznam aktivních klientských účtů pro rychlé účtování na vrub klientského účtu, i když rezervace je na jméno nebo na jiný klientský účet.
 10. V rezervacích doplněno přejmenování rezervace podle čísla účtu, na který byla rezervace naúčtována. Naúčtované rezervace tedy potom mají shodná jména s účty, na který byly naúčtovány.

3.2.1, rel. 3201 - 30.8.2009

 1. Opravena chyba odvodu tržby z verze 3200 Chyba se projevovala nulovým odvodem v lokální měně.

3.2.0, rel. 3200 - 20.8.2009

 1. Doplněna podpora cizích měn pro vyúčtování hotovosti, skládání záloh a depozitů a odvod tržeb.
 2. V návaznosti na předchozí bod doplněno nastavení cizích měn (Nastavení - Možnosti).
 3. Vylepšena identifikace běžících stanic v síti.
 4. Doplněna síťová notifikace při práci s hotovostními a klientskými účty s elektronickým klíčem.
 5. Do prodejního panelu doplněna funkce přepočtu a zobrazení aktuálního stavu zboží na skladě. Aktivuje se vždy pro vybranou kategorii.
 6. Opravena chyba, kdy při startu programu nebyly správně načteny šířky sloupců prodejních položek v prodejním panelu v případě, že jako aktivní kategorie nebyl prodej zboží či služeb.
 7. Do dialogu pro vyúčtování účtu a pro složení depozitu (zálohy) doplněna možnost změnit výchozí počet tisknutých kopií stvrzenky.
 8. Do Možnosti - Nastavení, záložka "Uživatelské rozhraní" přidána volba "v prodeji zobrazovat na klientských účtech jen dnešní čerpání", která v klientských účtech zajistí zobrazení jen položek čerpání v hotovosti nebo z aktuálního dne.
 9. V dialogu pro nastavení (Možnosti - Nastavení) se nyní lze mezi jednotlivými záložkami pohybovat též pomocí kombinace kláves Ctrl+(PageUp, PageDown, Home, End).
 10. Do dialogu pro zobrazení uzavřených hotovostních účtů doplněno tlačítko pro tisk stvrzenky (duplikátu).
 11. Do práv přidána volba "povolit otevření již uzavřeného hotovostního účtu", která v dialogu pro zobrazení uzavřených hotovostních účtů povoluje/zakazuje otevření účtu.
 12. V možnostech nastavení přidána volba, na kolik desetinných míst se má zaokrouhlovat celková částka k úhradě. Dříve byla jen volba, zda zaokrouhlovat na jednotky.
 13. V právech přidáno právo na povolení/zakázání naskladnění záporného množství zboží na sklad.
 14. U rezervací z účtu webových registrací se nyní v panelu rezervací již nezobrazuje symbol, že jde o rezervaci z klientského účtu.
 15. Odstraněna chyba verze 3.1.2, kde se nezobrazovaly správně prezentované rezervace ve vypsané akci v minulosti (akce již proběhla).

3.1.2, rel. 3102 - 14.8.2009

 1. Doplněna možnost prezentovat (označit příchod) účastníka rezervovaného do vypsané akce.
 2. Vylepšen algoritmus aktualizace rezervačního panelu tak, aby se po překreslení neodznačila aktivní označená rezervační událost.
 3. Aktualizace struktury databáze nyní respektuje (zachovává) nastavená práva na databázové objekty v databázi R2S.
 4. Do formuláře skladových inventur doplněna volba "zobrazit i odstraněné položky skladem", dříve se zobrazovaly všechny položky včetně odstraněných. Nyní je výchozí zobrazení jen neodstraněné položky.
 5. Ve formuláři prodejních položek zablokován detail položky v případě, že vybraná prodejní kategorie neobsahuje žádnou prodejní položku.

3.1.1, rel. 3101 - 9.8.2009

 1. Ošetřen stav, kdy bylo možné po spuštění programu před přihlášením do směny pracovat pomocí čteček klíčů a čárového kódu. Nyní jsou všechny prodejní akce se čtečkami před založením směny ignorovány.
 2. Opravena syntaktická chyba dotazu v sestavách "Finance - Čerpání na vrub klientských účtů".
 3. Opravena analogická syntaktická chyba dotazu v sestavách "Přístupový systém - Statistika vstupů za období podle profilů".
 4. Doplněn panel Webových rezervací.
 5. Doplněno řazení doplňkových cen v dialogu Prodejních cen. Řadí se podle dne v týdnu a počáteční hodiny platnosti doplňkové ceny.
 6. V titulku dialogu pro skládání depozitu či vyúčtování účtu se nyní zobrazuje číslo účtu.
 7. Do zobrazení detailu vypisované rezervace se nyní zobrazuje volná kapacita (případně volní náhradníci).
 8. Ve slovenské verzi s fiskálním modulem skryta nabídka Opakovaný tisk stvrzenky.
 9. V panelu rezervací zvětšena plocha pro zobrazení rezervací do vypsané akce.

3.1.0, rel. 3100 - 18.6.2009

 1. Změněno číslování revizí a to z důvodu implementace automatických aktualizací.
 2. V panelu rezervací se nyní titulek rezervace vykresluje tučně.
 3. Klávesou F8 je možno v prodejním panelu kdykoliv zobrazit sestavu se skladovou kartou aktivní prodejní položky (je-li skladem).
 4. V prodejním panelu v seznamu prodejních položek doplněn sloupec "skladem".
 5. U poznámek klientských účtů přidána vlastnost, že poznámka nejde uživatelsky odstranit (systémové poznámky). Takové poznámky jsou v seznamu poznámek červeně.
 6. Při změně profilu účtu (v detailu klientského účtu) je vytvořena nová systémová poznámka o této změně.
 7. V detailu klientského účtu se výpis čerpání a poznámek vykresluje barevně.
 8. Odstraněna chyba prodeje položky pomocí čtečky čárového kódu se zapnutou volbou "potvrzovat prodej na klientský účet klíčem", kdy nebyla v potvrzovacím dialogu obsluhována čtečka čárového kódu pro potvrzení čárovým kódem klientského účtu.
 9. Odstraněna chyba, kdy se po stornu založení nového klientského účtu pomocí čtečky elektronických klíčů neodstranilo dočasné přiřazení klíče k účtu a klíč "zůstal viset" (tzv. osiřel) v systému v nedefinovaném stavu.
 10. V návaznosti na předchozí bod byla do kontroly struktury databáze přidána oprava osiřelých klíčů klientských účtů.
 11. V rezervačním panelu zvětšeno písmo s popiskami hodin z velikosti 8 na velikost 11. To kvůli lepší čitelnosti záhlaví.
 12. V rezervacích přidána možnost při vytváření nové rezervace (ať jednoduché či vypisované) opakovat akci ve čtrnáctidenním cyklu.
 13. Upravena procedura pro kontrolu (omezení) velikosti žurnálu. Nyní podporuje i velké žurnály (stovky MB a větší).
 14. Povoleno skládání záporné částky depozitu a to za účelem vrácení zůstatku na klientském účtu. Doplněna kontrola, aby vracená částka nebyla větší než zůstatek.
 15. Přidáno nastavení práv pro skládání záporné částky depozitu (viz předchozí bod).
 16. Při zakládání nového hotovostního účtu elektronickým klíčem, je-li aktivní omezení profilů účtů na identitu klíčů, jsou nyní již nabízeny jen profily účtu s příslušnou identitou klíče.
 17. Implementován nový formát registračního souboru elektronických klíčů, který umožňuje určit, pro kterou instalaci je soubor *.kli platný.
 18. Doplněna vlastnost přístupového profilu "okamžitý vstup do zóny", která umožňuje definovat zápis času vstupu klíče do zóny v okamžiku vydání klíče a ne až průchodem turniketem.
 19. V programu R2SSwitcher korigováno chování při prvotním ukládání nastavení komunikačních kanálů a řídících jednotek.
 20. Program R2SSwitcher nyní v konfiguračním dialogu (při konfiguraci komunikačních kanálů) nabízí jen reálně existující sériové porty na počítači.
 21. Opravena chyba dialogu převedení rezervace na akci s naúčtování na účet. Chyba byla v tom, že šlo potvrdit dialog bez definovaného účtu, na jehož vrub měla být akce naúčtována, následkem čehož vyskočila ošetřená chyba zápisu dat do databáze.
 22. Opravena chyba v rezervacích, kdy po stornu dialogu převedení rezervace na akci s naúčtování na účet, zůstalo jako předvolené množství pro následující prodej množství ze stornovaného dialogu. Správně se má množství nastavit na jednotkové.
 23. Změněno chování programu při opětovném otevření hotovostního účtu, které je možné od verze rel. Nyní se při opětovném otevření hotovostního účtu již neprovádí storno vyúčtování účtu, nýbrž vyúčtování je převedeno na zálohu a účet je reaktivován. To má tu výhodu, že se nezmění tržby ve směně, která účet vyúčtovala. Veškeré další úpravy účtu pak jdou již na vrub aktuální směny.
 24. Upraveno posílání interních zpráv mezi programem R2S a R2SSwitcher o změnách akcí na soláriích. Na pomalých počítačích nebyl za určitých okolností R2SSwitcher informován o automatické aktivaci akce na soláriu.
 25. Upraven dialog pro úpravu prodejních položek. Nyní je seznam prodejních položek kategorizován podle prodejních kategorií. Zároveň bylo vylepšeno chování dialogu po úpravě jména či pořadí položky.
 26. Upraven dialog pro úpravu prodejních cen. Nyní je seznam prodejních položek kategorizován podle prodejních kategorií. Zároveň bylo vylepšeno chování dialogu po stisku klávesy. Číslice zapisují cenu, písmena listují v seznamu prodejních položek.
 27. Ve formuláři pro definování doplňkové ceny upravena možnost definovat denní doby platnosti ceny s přesností na sekundy. Použití to nalezne zejména u cen, které mají platit až do půlnoci. Dříve se zadávalo, což nemuselo být dostatečně přesné. Nyní lze zadat 23:59:59. Čas 0:00 je totiž chápán jako začátek dne 24:00 a není platný čas dne.
 28. Ve formulářích, které obsluhují čtečku čárového kódu pro manipulaci s prodejními položkami, byl přidán piktogram čárového kódu pro informovanost obsluhy, že je případně možné položku nalistovat přes čárový kód čtečkou.
 29. Vylepšeno chování rychlého prodeje za hotové. Nyní se již nezmění předtím vybraný hotovostní účet a jeho pozice v seznamu.
 30. Odstraněna chyba výpočtu ceny při prodeji na hotovostní účet v případě, že prodejní položka měla definovanou doplňkovou cenu bez slevy.
 31. Přidáno nastavení práv pro odemykání již naskladněné příjemky.
 32. Kompletně přepracován sklad. Nyní podporuje množstevní a finanční evidenci. Finančně se sklad eviduje ve vážených skladových cenách.
 33. Do skladu přidána agenda inventur. Inventura umožňuje nastavit množství vybraných položek na skladě k okamžiku inventury a vypočítat inventurní rozdíl (množstevní a finanční).
 34. V detailu klientského účtu se nyní na záložce historie čerpání zobrazuje i sloupec názvu profilu, ve kterém byl ten který obrat uskutečněn.
 35. Doplněna sestava Sklad - Bilanční sestava skladu bez vyřazených položek.
 36. Dialog pro Možnosti - Nastavení - Obecné rozdělen z důvodu nedostatku prostoru do dvou záložek.
 37. Do profilu účtu implementována možnost nastavit dobu platnosti účtu složením depozitu na X měsíců.
 38. V dialogu pro nastavení možností připojených periférií se již zobrazují v rozbalovacích seznamech jen existující COM porty na počítači.
 39. V nastavení rezervačních atrakcí doplněna volba "účtovat jen jednotkovou cenu".
 40. Při převodu rezervace na akci u rezervační atrakce, která nemá nastavenou prodejní položku, se nyní zobrazí dialog pro výběr účtované položky.
 41. Opravena chyba potvrzování prodeje na vrub klientského účtu klíčem, kdy v okamžiku potvrzování klíčem účtu způsobilo načtení kódu prodávané položky nežádoucí chování.
 42. Opravena chyba v dialogu pro určení doplňkové ceny, kdy nešlo definovat doplňkovou cenu platnou pro celý den v pondělí.

3.0.3, rel. 217 - 17.2.2009

 1. Opravena chyba ve všech sestavách "Finance - Čerpání na vrub klientských účtů" , kde se chybně zahrnovaly též položky za hotové naúčtované na klientských účtech, před jejich vyúčtováním.
 2. Opravena chyba, kdy při naskladnění skladové příjemky nebyly uloženy změny v hlavičce příjemky provedené po přidání poslední položky příjemky.
 3. Doplněna možnost uzamknout data k určitému datu - nabídka R2S - Uzamknutí dat. Přihlášený uživatel musí mít k tomu práva.
 4. Opravena chyba určení složky se zálohovacím programem po reinstalaci nové verze PostgreSQL.

3.0.2, rel. 128 - 28.1.2009

 1. Odstraněna volba zaokrouhlování celkové částky k úhradě na 0.5 (již není v ČR potřeba).
 2. Přidána volba pro nastavení zaokrouhlování částky za jednotlivou položku účtu s možností zadat počet desetinných míst pro zaokrouhlování (0- na celou měnu, 1 - na desetníky, 2 - na haléře (centy)).
 3. Přidána volba pro nastavení zaokrouhlování DPH položky účtu s možností zadat počet desetinných míst pro zaokrouhlování (0 - na celou měnu, 1 - na desetníky, 2 - na haléře (centy)).
 4. Opravena chyba "Argument dataType nemůže mít hodnotu NULL. Název parametru: dataType" při zobrazení bilančních sestav klientských účtů zanesená do programu od verze 3.0.1.
 5. Dopracována logika operací v případě, že se nejedná o hotovostní pokladnu (Nastavení - Možnosti, záložka Obecné, volba "hotovostní pokladna" není zaškrtnuta).
 6. V možnostech nastavení přidána volba "povolit vybírání záloh na účtech", která, není-li zaškrtnutá, skrývá tlačítka pro vybírání záloh na hotovostních i klientské účty. Pozn. - ve verzi SK není!
 7. Po přímém prodeji prodejní položky nyní prodejní panel obnoví aktivní hotovostní účet před prodejem.
 8. Ve slovenské verzi (SK) je nyní po instalaci nastavena slovenština jako výchozí jazyk.
 9. Ve slovenské verzi, není-li pokladna nastavena jako hotovostní, se nyní již nezobrazují hlášení o demo módu fiskálního modulu - ten se totiž vůbec neinicializuje.
 10. V panelu rezervací provedena grafická změna u vyúčtovaných rezervací (akcí) tak, že vyúčtovaná rezervace nyní není již šrafovaná (špatně čitelná), ale má v pravém horním rohu symbol penízku.

3.0.2, rel. 115 - 15.1.2009

 1. Ve slovenské verzi v dialogu pro vyúčtování účtu upravena numerická nepřesnost při porovnání částky k úhradě se zadanou částkou složenou zákazníkem.
 2. Ve všech numerických výpočtech v plovoucí desetinné čárce zvýšena přesnost výpočtu kvůli numerickým nepřesnostem při porovnávání (např. s nulou).
 3. V možnostech nastavení přidána volba "zakázat prodej do mínusu (sklad)", která zabrání prodeji položky evidované skladem, které není na skladě dostatečné množství pro uskutečnění prodeje. U složených položek jsou kontrolovány všechny komponenty.
 4. Doplněna chybějící práva pro zobrazování sestav.
 5. U řízených objektů (solária i kurty) doplněn u akce ve frontě symbol pro předčasné ukončení akce. Symbol je viditelný jen, je-li akce již "v běhu" a nahrazuje symbol pro storno akce, který se zobrazuje nově jen do odstartování akce. Předčasným ukončením akce se uvolní řízený objekt, na vyúčtování akce na účtu to však žádný vliv nemá.
 6. Doplněna práva pro blokování (odblokování) klientského účtu, uzamknutí (odemknutí) změn v detailu klientského účtu.
 7. Doplněny kontroly na platnost klientského účtu a to jak na data platnosti (platí od, platí do), tak na blokaci účtu.
 8. Změněno chování filtru v panelu klientských účtů a v adresáři tak, aby se po změně řadícího (výběrového) sloupce okamžitě aplikoval stávající filtr bez potřeby ho znovu definovat.
 9. V prodejním panelu doplněn grafický oddělovač seznamu hotovostních a klientských účtů (potřebný, když není vidět rolovací lišta hotovostních účtů).
 10. Doplněna volba "potvrzovat prodej na klientský účet klíčem", která požaduje při prodeji každé položky na vrub klientského účtu přiložení elektronického klíče účtu. Samozřejmě jen u účtů, které mají přiřazen alespoň jeden klíč!
 11. Vylepšeno chování filtrů v panelech klientských účtů a v adresáři, nyní akceptuje korektně filtr i u sloupců typu datum.
 12. Doplněn formulář pro zobrazení uzavřených hotovostních účtů (ve verzi SK nelze!). Ten umožňuje kromě jiného uzavřený účet znovu otevřít - tj. zrušit vyúčtování účtu. Do nastavení práv přidáno odpovídající právu, aby bylo možno definovat, kdo smí s uzavřenými hotovostními účty pracovat.
 13. V sestavě "Směny - Přijaté úhrady pro vybranou směnu" opraven způsob řazení. Nyní se řadí správně podle času úhrady. Rovněž byl změněn způsob řazení seznamu směn při výběru směny do této sestavy - nyní se řadí sestupně podle data zahájení směny.

3.0.1, rel. 102 - 2.1.2009

 1. Ve slovenské verzi upraveno nastavení fiskálního modulu.
 2. Ve slovenské verzi v demo módu skryty nabídky uzávěrek fiskálního modulu.
 3. Ve slovenské verzi po 16.1.2009 zmizí nastavení centrální parity Sk-€.
 4. Ve slovenské verzi doplněna roční uzávěrka fiskálního modulu.
 5. Slovenská verze s fiskálním modulem překompilována pro modul FM 1.3.51.

3.0.1, rel. 1227 - 27.12.2008

 1. Úprava dialogu pro vrácení peněz ve slovenské jazykové verzi v souvislosti s přechodem na €uro od 1.1.2009.
 2. Vytvořen nový program R2SSelector, který slouží pro manažery, kteří se chtějí ze svého počítače přepínat mezi daty více center, případně mezi více databázemi jednoho centra. Nutná licence manažerského modulu R2S.

3.0.0, rel. 1205 - 5.12.2008

 1. Migrace na .NET Framework 3.5 - prostý update z předchozích verzí není možný, musí se provádět plná instalace. Data a nastavení zůstanou zachována.
 2. V detailu klientského účtu doplněna možnost vytvářet a odstraňovat poznámky k účtu.
 3. Doplněna sestava Prodeje za období bez ohledu na způsob úhrady.
 4. V rezervacích u klientských účtů doplněna možnost automaticky generovat záznam o omluvě (do poznámky účtu) při stornu rezervace.
 5. Doplněno opětovné navazování komunikace u programu R2SSwitcher na řídící jednotce připojené přes ethernet po jejím odpojení (vypnutí, přerušení kabelu...).
 6. Přeprogramovány posuvné lišty v prodejním panelu
 7. Nastavení výšky řádky v tabulkách platí nyní i v případě, že není zapnuta podpora dotykového panelu.
 8. Doplněna sestava Klientské účty - Nastavení zůstatků po měsících.
 9. Doplněno filtrování prodejního sortimentu v prodejním panelu. Je-li aktivní tabulka prodejních položek, je možno filtrovat dle počátečních znaků názvu položek. Escape nebo aktivace prodejní kategorie filtr ruší.
 10. Opravena chyba kalkulace pokladní hotovosti u nové pokladny bez založené předchozí směny a po přetažení dat importním programem (velmi řídký výskyt).
 11. V právech změněno právo na "storna historických položek" na "storna všech položek klientských účtů". Nyní lze s těmito právy vystornovat i složení depozitu či nastavení zůstatku.
 12. Opraveny státní svátky pro Slovenskou republiku.
 13. Oprava chyby tisku výpisu klientského účtu v detailu klientského účtu. Když byl aktivován detail klientského účtu ze seznamu klientských účtů, byl nesprávně vytištěn výpis aktivního klientského účtu v prodejním panelu a nikoliv výpis zobrazeného klientského účtu v detailu.
 14. Vylepšena logika zobrazení pořadí čerpaných položek na účtech. Nyní, mají-li položky na účtu stejný čas, tak jsou zobrazeny nejdříve složení depozitů či nastavení zůstatku a teprve potom čerpání.
 15. Optimalizace indexování databáze pro rychlejší práci s daty.
 16. Doplněna kompletní agenda center a synchronizace dat mezi centry (doplňkový placený modul R2SSync).
 17. Ve všech sestavách doplněn název centra (je-li aktivní volba nastavení "zobrazovat centra").
 18. Odstraněna chyba uložení hlavičky a patičky stvrzenky v dialogu pro možnosti nastavení tisku stvrzenky, kdy se za určitých okolností hlavička a patička neuložila.
 19. V nastavení tisku stvrzenky byla doplněna možnost při tisku "odfiltrovat" diakritiku v textech pro tisk na textové tiskárny, které nemají implementovánu příslušnou znakovou sadu s diakritikou.

2.0.2 / rel.929 - 29.9.2008

 1. Doplněna volba nastavení síťové notifikace, které umožňuje posílat notifikační pakety "natvrdo" na loopback a nikoliv do sítě. Vhodné pro sólo pokladny připojené do Internetu přes jiné rozhraní než přes síťovou kartu, např. přes USB ADSL modem.
 2. Opravena nepřesnost, kdy se aktivoval - odblokoval na nastavený časový interval klientský účet po prodeji položky za hotové.

2.0.2 / rel.825 - 25.8.2008

 1. Doplněna sestava Čerpání na vrub klientských účtů po měsících. Obsahuje rekapitulace DPH po měsících.

2.0.2 / rel.718 - 18.7.2008

 1. Doplněno řazení detailu dle času sepnutí v sestavách - Různé - "Akce na řízených objektech - po dnech" a "Akce na řízených objektech - po měsících".
 2. Sestava Různé - "Ceník pro vybraný cenový tarif" upravena tak, aby se nezobrazovaly prodejní položky neviditelné pro prodej.
 3. Dialogy vyúčtování účtu a složení depozitu či zálohy si nyní pamatují svou poslední pozici na pracovní ploše.
 4. V dialogu pro definování doplňkové ceny opravena chyba kontroly na denní dobu.
 5. Při definování doplňkové ceny je nyní možno vybrat dobu platnosti nejen celý týden a jednotlivé dny, nýbrž i pracovní dny a víkend.
 6. V detailu klientského účtu zakázána mazaní čísla klientského účtu - je to základní údaj o účtu.
 7. V detailu klientského účtu vylepšen algoritmus kontroly na duplicitu čísla účtu s jiný klientským účtem. Dříve se objevil kontrolní dotaz tolikrát, kolik bylo duplicitních účtů.

2.0.1 / rel.624 - 24.6.2008

 1. Opravena nepřesnost přepočtu DPH účtů, na kterých byla stornovaná položka po vyúčtování účtu - ta má ve vyúčtování zůstat, zatímco dříve nebyla při přepočtu uvažována.
 2. Opravena chyba přepočtu DPH účtů, kdy se přepočet ukončil s interní chybou z důvodu pokusu o přepočet ještě nezavřeného účtu.
 3. V možnostech nastavení přidán parametr počtu dní pro definici sestavy s historickými údaji. Pokud sestava zobrazuje údaje starší, než zadaný počet dnů nazpátek, je považována za historickou. Uživatel může mít zakázáno zobrazovat a tisknout historické sestavy.
 4. Na sestavu Sklad - Stav skladu aplikována práva pro práci s historickými sestavami.
 5. V informačním řádku hlavního okna programu R2S se nově u přihlášeného uživatele zobrazuje též v závorce jméno skupiny, do které je zařazen.
 6. Do sestav přidána nová nabídka Klientské účty, ve které jsou 3 nové sestavy pro tisk seznamů klientských účtů podle různých kritérií.
 7. Implementována možnost měnit v průběhu objednávky solária či kurtu aktivní účet pomocí elektronického klíče. Tato možnost se aktivuje a deaktivuje v možnostech nastavení na záložce "uživatelské rozhraní" volbou "v objednávce povolit změnu účtu klíčem".
 8. Ve slovenské verzi s fiskálním modulem byla implementována možnost zadávat centrální paritu EUR-SK. Je-li parita nastavena na 0 nebo 1 je duální tisk částky k úhradě vypnut (do 1.8.2008).

2.0.0 / rel.616 - 16.6.2008

!!! POZOR - od verze 2.0.0 byla změněna terminologie okolo záloh na účtech. Peníze skládané na klientský účet, ze kterých se později čerpá, se nazývají DEPOZIT. ZÁLOHA je částka krátkodobě složena na účet (hotovostní i klientský) určená k vyúčtování s účtem, např. záloha za zapůjčení elektronický klíč.

 1. Doplněn licencovaný přístupový modul. Viz návod k obsluze programu.
 2. Doplněn licencovaný rezervační modul. Viz návod k obsluze programu.
 3. Přeprogramován start aplikace tak, aby byl rychlejší a nestávalo se, že některá hlášení nejsou pod úvodním oknem aplikace vidět.
 4. Doplněno skládání jistin - depozitů. Jistina je krátkodobá záloha, sloužící kupříkladu na zajištění elektronického klíče zapůjčovaného klientovi.
 5. Odstraněna chyba přihlášení v případě, že se přihlašoval uživatel, který nemá (resp. nikdy neměl) vyplněné jméno v nastavení uživatele.
 6. Opravena chyba zadávání prodávaného množství, kdy nešlo zadat množství začínající sekvencí 0,0
 7. V dialogu pro definici prodejních cen doplněna volba, aby se zobrazovaly jen prodejní položky viditelné pro prodej. U těch, které nejsou viditelné pro prodej není potřeba totiž definovat prodejní ceny.
 8. V dialogu pro odvod tržeb doplněna možnost vyplnit kromě odváděné hotovosti i sumu odváděných poukázek.
 9. V návaznosti na předchozí bod modifikována sestava Směny - Přehled odvodů tržeb tak, aby zobrazovala i odvody v poukázkách.
 10. Doplněna volba nastavení tisku stvrzenek - počet kopií.
 11. V sestavě stavu skladu doplněn sloupec s jednotkami.
 12. Doplněna volba nastavení "zobrazovat hotovostní účty z pokladen", která umožňuje filtrovat hotovostní účty podle toho, na které pokladně byly založeny.
 13. V návaznosti na předchozí volbu nastavení doplněno přepínání filtrování hotovostních účtů (klávesa F9).
 14. V seznamu klientských účtů doplněno tlačítko Otevřít - přímé otevření vybraného klientského účtu v okně Prodej.
 15. V panelu Prodej přidán do seznamu naúčtovaných položek sloupec Pokl. (pokladna).
 16. Okno detailu klientského účtu je nyní možno přesouvat a měnit jeho velikost.
 17. Doplněn tisk loga i na potvrzení o složení zálohy (depozitu).
 18. V panelu Prodej v seznamu klientských účtů doplněn sloupec s příjmením.
 19. Doplněna sestava Denních čerpání na vrub klientských účtů po dnech. Obsahuje kompletní rekapitulace DPH.
 20. V objednávkovém formuláři kurtů doplněna možnost zadávat manuálně dobu začátku a konce akce - hodina:minuta.
 21. Modifikováno zálohovaní databáze tak, že je-li záloha spuštěna automaticky, provádí se na pozadí, kdežto je-li spuštěna manuálně, čeká se na dokončení zálohování.
 22. Při odvodu tržby z pokladny doplněno upozornění na větší odvod, než je stav pokladny.
 23. Ve formuláři detailu klintského účtu propracováno blokování tlačítek pro Odstranění či Detail adresy u účtu.
 24. Do formuláře pro vyúčtování účtu přidáno upozornění na počet vydaných elektronických klíčů do přístupového systému. Zobrazí se jen, je-li aktivní přístupový modul.
 25. V prodejním panelu u klientských účtů doplněno tlačítko pro tisk výpisu z klientského účtu na stvrzenkovou tiskárnu za období od předcházejícího tisku výpisu.
 26. Doplněna sestava "Denní úhrady bankovní platební kartou".
 27. V nabídce R2S doplněna volba "Tisk výpisu aktuálního klientského účtu", která umožňuje tisk výpisu z klientského účtu za vybrané období.
 28. V prodejním panelu v oblasti informací o aktuálním účtu u klientských účtů doplněno datum posledního tisku výpisu z účtu.
 29. Přepracován algoritmus ovládání pokladní zásuvky tak, aby fungoval i pod Microsoft Windows Vista a na tiskárnách připojených přes USB.
 30. Kompletně zkontrolovány a přepracovány sestavy v nabídce Sestavy - Prodeje a Finance. Detailně pracován popis v hlavičkách těchto sestav.
 31. Doplněna sestava Čerpání na vrub klientských účtů podle profilů účtů. Obsahuje kompletní rekapitulace DPH.
 32. V profilu účtu přidána volba, zda se má čerpání na vrub klientských účtů daného profilu zahrnovat do rekapitulace DPH v sestavách Čerpání na vrub klientských účtů.
 33. Při změně řazení v panelu Klientských účtů a v panelu Adresáře se již nevypíná aktivní filtr, nýbrž se řadí profiltrovaný seznam. U filtru je uveden název pole, podle kterého se filtruje.
 34. V panelu Klientských účtů a v panelu Adresáře doplněno počítadlo počtu aktualně zobrazených klientských účtů.
 35. V panelech Klientských účtů a Adresáře umožněno měnit přetažením za záhlaví pořadí sloupců. Program si pořadí sloupců uloží i pro příští spuštění.
 36. Po založení nového klientského účtu je tento ihned vybrán v panelu klientských účtů. To samé platí pro novou adresu v panelu Adresář.
 37. V nabídce R2S doplněna volba "Servisní operace" (nemusí být umožněna), kde je podvolba "Přepočet DPH účtů". Ten provede přepočet a zaokrouhlení DPH pro uzavřené účty.
 38. V sestavách lze nyní listovat po stránkách klávesami PageUp a PageDown. Klávesou Home zobrazíte první stranu sestavy, klávesou End pak stranu poslední.
 39. Do záhlaví všech sestav, které zobrazují data v nějakém časovém období, doplněno toto období.
 40. Přidány bilanční sestavy klientských účtů. Zobrazují zůstatky k počátečnímu a koncovému datu a součty složených depozitů a čerpání v tomto období. Je vypočtena též celková částka o kterou byl změněn zůstatek manuálním nastavením zůstatku na účtu. Jedna varianta zobrazuje jen aktuálně neodstraněné účty, druhá pak zobrazuje i odstraněné účty.
 41. Doplněn koeficient pro správný dopočet doúčtovávané doby (potažmo ceny) z přístupového modulu v případě, že prodaná přístupová položka a doúčtovávaná přístupová položka nemají stejnou délku.
 42. Doplněny texty programu pro jazyk Slovensky. U každého uživatele programu lze určit jeho výchozí jazyk a tím jazykem pak bude program R2S s uživatelem komunikovat.
 43. V Nastavení - Možnosti, sekce Uživatelské rozhranní přidána globální volba, zda při vyúčtovávání účtu (přijímání zálohy či depozitu) zobrazovat jen(!) tlačítko OK+Tisk.
 44. V profilu klientských účtů možno nastavit výši bonusu, který se klientovi přičítá ke složenému depozitu. Slouží například k "nabíjení" stylem "zaplať 1000,-, máš 1100,-!
 45. V souvislosti s předchozím bodem upraveny všechny sestavy depozitů.
 46. Do adresáře přidáno textové pole "Firma".
 47. Sestava "Sklad - Stav skladu" nyní zobrazuje jen prodejní položky platné pro tuto pokladnu.
 48. V sestavě "Stav skladu" doplněna možnost určit okamžik, ke kterému se má stav skladu počítat.
 49. Opravena sestava "Přehled prodejů po kategoriích", kde se špatně seskupovalo podle datumu uzavření účtu, nikoliv podle datumu prodeje položky.
 50. Do nastavení práv přidána položka "povolit storno historické položky z klientského účtu", která umožňuje stornovat položku z klientského účtu i po uplynutí 3 hodin od jejích naúčtování.
 51. Přidána sestava Směny - "Přijaté úhrady pro vybranou směnu".
 52. Přidána sestava Různé - "Ceník pro vybraný cenový tarif".
 53. Na stvrzenku úhrady hotovostních položek klientského účtu doplněno číslo účtu a příjmení.
 54. Na strvrzenku složení depozitu doplněno příjmení klienta.
 55. Na stvrzenku složení zálohy ke klientskému účtu doplněno číslo účtu a příjmení.
 56. Upravena sestava skladové karty.
 57. Doplněna sestava Sklad - Skladová příjemka.
 58. Do formuláře příjmu na sklad doplněno tlačítko pro tisk aktuální příjemky.
 59. Doplněna sestava Prodeje - Prodeje po kategoriích.
 60. Změněno řazení ve všech sestavách podle prodejních kategorií tak, aby se řadilo podle kategorií abecedně, nikoliv podle interního identifikátoru kategorie.
 61. Doplněna sestava Finance - Čerpání na vrub klientských účtů pro profil po prodejních kategoriích (DPH).
 62. Zúžena šířka svislých rolovacích lišt v případě, že není zapnuta podpora dotykové obrazovky.
 63. Odstraněna chyba časové ochrany klientského účtu při složení rozdílového depozitu v případě prodeje položky, kdy zůstatek účtu nepokrýval účtovanou částku.
 64. Doplněna časová ochrana klientského účtu v případě skládání depozitu či zálohy na účet.
 65. Ve sestavách Ostatní - "Akce na řízených objektech po dnech" a "Akce na řízených objektech po měsících" doplněny průměry.
 66. Opravena chyba, kdy po manuálním založení klientského účtu nešlo okamžitě přiřadit elektronický klíč.
 67. Odstraněna chyba kontroly datumů platnosti účtu při operacích na vrub účtu.
 68. Do úvodního dialogu doplněny informace o úkonech prováděných při startu aplikace.
 69. Do dialogu pro výběr klientského účtu při manuálním otevření účtu doplněny sloupce kód a poznámka.
 70. Opravena chyba tisku výpisu klientského účtu přes volbu R2S - Tisk výpisu aktuálního klientského účtu, kdy se někdy výpis tisk jen k počátku aktuálního dne a nikoliv ke konci aktuálního dne.
 71. Do formuláře detailu klientského účtu doplněn do nové záložky výpis historie čerpání.
 72. Ošetřen chybový stav ("Nesprávný formát čísla") při zadávání množství ve formuláři "Komponenty složeného zboží".
 73. Opravena sestava "Prodeje - Analýza prodeje položky po dnech" tak, že se nyní neseskupuje podle datumů vyúčtování účtu prodané položky, ale přímo podle datumu prodeje položky bez ohledu na okamžik vyúčtování.
 74. V sestavě stavu skladu změněno datum použité při výpočtu stavu skladu. Dříve se určoval datum naskladnění podle skutečného datumu zařazení položky(!) na příjemku, nyní podle datumu uvedeného na příjemce.
 75. Přidána sestava "Prodeje - Storna akcí po vyúčtování - po dnech". Zobrazuje stornované akce z řízených objektů, které byly stornovány až po vyúčtování (uzavření) účtu.
 76. Opravena chyba výpočtu stavu skladu, kdy se počítaly do stavu i položky z nenaskladněných příjemek.
 77. Opravena chyba zobrazení upozornění na překročení limitu provozních hodin řízených objektů u nevyplněných parametrů s překročeným limitem.
 78. Do detailu klientského účtu přidána funkce pro převedení vybraného elektronického klíče na jiný klientský účet.
 79. Opravena chyba zálohování, kdy při souhrnné velikosti záloh ve složce větší než cca 2.1 GB došlo k přetečení proměnné a následné chybě zálohování.
 80. Doplněna kontrola velikosti logovacího souboru. Maximální velikost lokálního logu je 10 MB.
 81. Doplněna kontrola starých záznamů v tabulce globálních logů. Záznamy starší než jeden rok jsou odmazávány.
 82. Opravena chyba RSwitcheru, kdy se správně neobnovovala výška okna při obnově okna z informační oblasti.
 83. Opravena chyba RSwitcheru, kdy se nezobrazovaly správně informační kontrolky v případě nakonfigurovaných více řídících jednotek.
 84. Doplněno vizuální oddělení kontrolek RSwitcheru pro každou řízenou jednotku.
 85. Doplněno kompletní logování programu R2SSwitcher. Logují se všechna hlášení z informačního okna - R2SSwitcher.log a veškerá komunikace se řídícími jednotkami. Každá jednotka má svůj log RSwitcher_XXX.log, kde XXX je jméno jednotky.
 86. Doplněna obnova databáze ze zálohy.
 87. V dialogu pro založení nového klientského účtu opraveno nekorektní chování, kdy se založil nový klientský účet i v případě, že nebyly změněny žádné údaje v nově zakládaném účtu.
 88. V detailu klientského účtu doplněna kontrola a upozornění na existenci jiného klientského účtu se shodným číslem.
 89. Doplněno vynucené spouštění a kontrolu běhu programu R2SSwitcher. Nastavení naleznete v nové záložce v dialogu Nastavení - Možnosti, záložka Řízení.
 90. Plná instalace R2S nyní obsahuje poslední verzi PostreSQL serveru
 91. Doplněna funkčnost a nastavení přístupového modulu - fixní klíče. Umožňují časově neomezený vstup do přístupových zón - pro personál.
 92. Přidána volba pro nastavení barvy pozadí formulářů - Nastavení - Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní.
 93. Doplněna sestava stornovaných akcí na řízených objektech po zapnutí.
 94. Opravena chyba kontroly překryvu objednávky na kurtu s jinou akcí na kurtu či s jinou rezervací. Kontrola nefungovala správně u akcí kratších než turnus v případě, že v příštím turnusu byla již dříve zadána jiná akce nebo rezervace.
 95. Odstraněna chyba načítání rozložení panelů při startu aplikace R2S (za určitých okolností, ihned po instalaci).
 96. R2SSwitcher: Ošetřeny mezní stavy (pomalá komunikace, chybovost linky) v komunikačních procedůrách s jednotkami typu QD.
 97. Oddělena práva na obnovení databáze ze zálohy od práva zálohovat databázi.
 98. Opraveno skrývání odpovídajících nabídek v případě, že není aktivní modul rezervací, resp. přístupový modul.
 99. Doplněny státní svátky pro roky 2009 a 2010.
 100. Upraven detail rezervace v panelu rezervací tak, aby zobrazoval maximum možných informací o označené rezervaci.
 101. U instalací s aktivovaným přístupovým modulem doplněn panel pro zobrazování aktuálního počtu klientů ve vybrané přístupové zóně (např. počet osob v bazénu).
 102. Doplněno oprávnění měnit aktuální profil klientského účtu v detailu účtu při editaci detailu klientského účtu.
 103. Opravena chyba panelu rezervací, kdy se na pomalejších počítačích občas stávalo, že po kliknutí na kalendář pro změnu datumu o dva měsíce vpřed (vzad) se kalendář začal posouvat cyklicky, dokud nebyl opakovan klik na zmíněné tlačítko.
 104. Do dialogu o aplikaci doplněno tlačítko pro zobrazení popisu verzí program R2S (popis je jen v češtině).
 105. Doplněno oprávnění měnit číslo klientského účtu v detailu účtu při editaci detailu klientského účtu.
 106. U instalací programu R2S s aktivovaným přístupovým modulem byla doplněna sestava "Statistika vstupů za období podle profilů".
 107. Dopracována reindexace a komprimace databáze po kontrole struktury databáze.
 108. Doplněno tlačítko (!) v dialogu Nastavení - Možnosti, záložka Databáze, kterým se dá při příštím startu programu R2S na daném počítači vynutit kontrola struktury databáze.
 109. Opravena chyba převodu starší databáze určitých verzí - kontrola struktury databáze nechtěla proběhnout a program "spadl".
 110. U řízených objektů typu kurt doplněna možnost řídit dosvícení světel (větrání, klimatizace) po ukončení akce - odchod hráčů). Viz nastavení řízeného objektu.
 111. V programu R2SSwitcher doplněno řízení dosvícení na řízených objektech typu Kurt (viz předchozí bod).
 112. V dialogu pro zadávání prodejních cen umožněno zadávat i záporné ceny - slouží k definování prodejních položek pro odečet za předložené poukázky či poskytované slevy.
 113. Doplněna možnost tzv. rychlého prodeje na hotovostní účty. Zapíná se v Nastavení - Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní.
 114. Ve volbách nastavení doplněna volba, zda při tisku stvrzenky při složení depozitu či zálohy tisknout jen poslední položku (Nastavení - Možnosti, záložka Obecné).
 115. V profilech účtů přidána volba "povolit přečerpání účtu", která u klientských účtů povolí záporný zůstatek.
 116. Doplněna "Bilanční sestava skladu".
 117. Při manuálním zalohování databáze či obnově databáze ze zálohy se nyní zobrazuje informační okno o průběhu zálohování či obnovy.
 118. V indikátorech akcí čekajících ve frontě na soláriu přidána možnost zobrazit uživatelský dvoustavový indikátor (červená - zelená). Aktivuje se v nastavení solária, volba "zobrazit uživatelský stavový indikátor".
 119. Upravena grafika ikon v indikátorech akcí na soláriích a kurtech.
 120. Ve formuláři pro zadávání doplňkových cen vyměněny ovladače pro zadání denní doby namísto prostých textových polí.
 121. U doplňkových cen je nyní možno zadat, že na tuto doplňkovou cenu se nevztahuje sleva daná profilem účtu.
 122. V nastavení rezervací je nyní možno definovat barvy, kterými se vybarvují vyúčtované rezervace v závislosti na profilu účtu, na vrub kterého se rezervace naúčtovala. Má sloužit k rychlému náhledu v rezervacích v minulosti.
 123. Opraven problém s prodejem položek, které měly definovanou cenu -Kč.
 124. Slovenská verze s podporou fiskálního modulu.
 125. V dialogu Nastavení - Možnosti, záložka Databáze přidáno tlačítko pro obnovu databáze za zálohy.
 126. V dialogu Vyúčtování účtu zablokováno tlačítko OK+Tisk v případě úhrady na fakturu (nejsou přijímány peníze, netiskne se stvrzenka).
 127. Odstraněna chyba vykreslování rezervačního objektu v případě, že byl nakonfigurován jen jeden rezervační objekt.
 128. V programu R2SSwitcher učiněna preventivní opatření před neúměrným obsazováním operační paměti při běhu v okně (vyditelná hlášení).
 129. Opraveno chybné hlášení o kolizi s jinou rezervací při objednávce kurtu. Stav nastával poté, co nebyla realizována celá předchozí objednávka kurtu např. kvůli nedostatku depozitu na klientském účtu.

1.4.6 - 26.10.2007

 1. Oprava chyby aktualizace předchozích verzí. Občas se stávalo, že se řízené objekty nechovaly korektně. Přičinou byly záznamy s duplicitním identifikátorem v databázových tabulkách.

1.4.5 - 22.10.2007

 1. Ve formuláři zadávání doplňkových cen nastaveno zakrouhlování ceny na desetinná místa (původně jen 2).
 2. Ve fromuláři zadávání cen doplněno kopírování cen z jiné prodejní položky.
 3. V detailu klientského účtu doplněna možnost nastavovat manuálně zůstatek účtu. Volba nemusí být vidět, nemá-li uživatel příslušná práva. Viz též Nastavení - Práva skupin uživatelů - umožnit nastavení zůstatku klientského účtu.
 4. V tabulce prodejních položek formuláře pro prodej doplněn sloupec s cenou. Zobrazuje se základní cena tarifu Standard bez slev pro vybraného klienta.
 5. Odstraněna chyba zálohování, kdy při nedostupnosti složky pro zálohování vyskakovala hláška o chybě pořád dokola.
 6. Odstraněna občasná chyba storna akce z fronty na řízeném objektu - Object not set.

1.4.0 - 9.10.2007

 1. V hlavním okně programu R2S zakázáno zavírání oken (záložek). To z důvodu, že mnoho uživatelů ve snaze vrátit se z okna klientských účtů (či z okna adresáře) tyto zavíralo místo toho, aby přešli přímo do okna prodeje (záložkou, klávesou F.
 2. V okně seznamu klientských účtů doplněno barevné odlišení záznamů při filtrování a při zobrazení odstraněných záznamů.
 3. V detailu klientského účtu opravena chyba při zobrazení detailu odstraněného klientského účtu (zbytečný dotaz na odstranění).
 4. V detailu klientského účtu logicky přemístěna volba "účet odstraněn" do spodní levé části dialogu, doplněno blokování změn v detailu (kromě čísla klíče), je-li účet odstraněn.
 5. Ve formuláři adres provedeny obdobné změny, jako byly popsaný v bodech a pro klientské účty.
 6. Ve formuláři pro definování prodejních položek je možno rychle vyhledávat stiskem počátečního písmene názvu položky (cyklicky).
 7. V definici prodejní položky doplněna volba "pevná prodejní cena (bez slev)". Na tuto položku nebudou aplikovány slevy definované profilem účtu ani termínované slevy!
 8. V definici prodejní položky doplněna volba "jen v hotovosti (nelze na účet)". Taková prodejní položka může být účtována jen za hotové (byť bude úhrada bankovní kartou nebo na fakturu), jinými slovy nesmí být účtována na vrub klientského účtu.
 9. Doplněna kompletní agenda "termínovaných slev" klientských účtů. Pomocí ní lze prodávat slevy na určité období pro definované položky či kategorie. Například vstup do fitness zdarma na měsíc s platností od xx.xx.xxxx za xxx,- Kč.
 10. V souvislosti s předchozím bodem upraven formulář detailu klientského účtu - zobrazuje navíc seznam termínovaných slev.
 11. Doplněno nastavení termínovaných slev - nabídka Nastavení - Termínované slevy.
 12. Opět v souvislosti s bodem doplněna volba "položka prodává termínovanou slevu" ve nastavení prodejních položek.
 13. Upravena sestava "Měsíční přehled prodaných položek" tak, aby byla přehlednější. Jednotlivé měsíce lze "rozkliknout" pro detail.
 14. V prodejním formuláři doplněno potvrzování storna prodané položky klientským klíčem na vrub klientského účtu při neaktivním účtu. Platí jen, je-li zapnuta sledování prodlevy aktivního klientského účtu.
 15. V detailu klientského účtu upraveno chování seznamu profilu účtu. Dříve se nezobrazovaly odstraněné profily ani v případě, že účet do odstraněné profilu pratřil. Automaicky se "přehodil" na první neodstraněný profil, což nebylo dobře. Nyní zůstává zachováno přiřazení profilu, byť je tento odstraněn.
 16. Klientský displej: sekund po prodeji položky či po stornu položky se nyní na klientském displeji zobrazí rekapitulace účtu - u klientského účtu jeho zůstatek, u hotovostního účtu částka k úhradě.
 17. Na indikátory solárií a kurtů doplněn volitelně symbol pro stornování akce z fronty. Viz též Nastavení - Možnosti, záložka Obecné, volba "povolit storna akcí z řízených objektů".
 18. Opravena chyba v sestavě "Denní prodeje včetně nevyúčtovaných - detail", kde do nevyúčtovaných vstupovaly omylem i prodeje na vrub klientských účtů.

1.3.2 - 3.10.2007

 1. Odstraněn "memory leak" v informačním panelu, po určité době zobrazování dat na informačním panelu program spadl na nedostatek paměti.
 2. Optimalizováno překreslování informačního panelu tak, aby nedocházelo k blikání.
 3. Zkrácena doba, po kterou smí obsluha stornovat položku z klientského účtu na vrub účtu. Dříve bylo nastaveno minut, nyní minut.
 4. Ve formuláři pro definování profilů účtů provedeny kosmetické změny pro logičtější uspořádání jednotlivých voleb.
 5. V logice pro účtování položek na klientské účty (podle profilu účtu) odstraněna nelogičnost při slevě na všechny položky. Dříve se položka za - Kč účtovala jako hotovostní, i když vlastně nebylo co vyúčtovat.
 6. Přidána globální volba "zapamatovat profil zálohy pro čerpání" - Nastavení - Možnosti, záložka Obecné.
 7. V návaznosti na předchozí volbu doprogramována logika výpočtu ceny a způsobu chování účtu při čerpání.
 8. Opravena chyba indikátoru solárií, kdy při objednávce delší než minut se chybně zobrazovala délka objednávky na indikátoru (pod názvem objektu).
 9. Při prodeji položky na vrub klientského účtu a při zůstatku účtu menším než účtovaná částka se nyní program dotáže na to, zda chce klient složit částečnou zálohu ("dobít") ve výši chybějící částky. Když složí zálohu v předepsané výši, dočerpá se jeho účet na - Kč a příště mu již nebude umožněno částečné dobití. Poté musí dobít legálně podle předpisu v profilu účtu.
 10. Odstraněna chyba ve formuláři detailu adresy, kdy po úpravě údaje "adresa" se detail neuložil.
 11. Do formuláře pro výběr položek doplněno záhlaví s názvy sloupců, je tím umožněno řazení - klepnutím na záhlaví sloupce.
 12. Filtrování ve formuláři pro výběr položek nyní funguje nejen podle prvního sloupce, ale podle více sloupců. Logická podmínka pro filtr více sloupců platí "nebo" - logický součet.

1.3.1 - 27.9.2007

 1. Opravena chyba v proceduře pro obsluhu čtečky i-Button (výkon procesoru na - zacyklení).
 2. Opravena chyba v proceduře pro manuální (dálkové) zapnutí solária - Connection not open!
 3. Opravena chyba při výběru přijímané položky na příjemku - program padal. Chyba se objevila poprvé ve verzi
 4. Optimalizováno překreslování akcí na indikátorech řízených objektů - snížení zatížení procesoru když nejsou indikátory zobrazovány.
 5. Do nastavení doplněna volba "interval aktualizace indikátorů objektů" - Nastavení - Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní.

1.3.0 - 25.9.2007

 1. Doplněn informační panel řízených objektů. Je vhodný jako informace pro klinta pro zobrazení stavu solárií či kurtů na druhém (velkém) monitoru.
 2. Předefinovány zkratkové klávesy pro aktivaci jednotlivých oken Prodeje, Klientských účtů a Adresáře (F F F.
 3. Opraven algoritmus validace časů ve formuláři doplňkových cen. Neumožňoval nechat pole "čas od" a "čas do" prázdné.
 4. V dialogu pro výběr položky ze seznamu (tabulky) doplněn filtr.
 5. V dialogu pro úpravy ceny zjednodušeno ovládání. Nyní se automaticky po výběru prodejní položky vysvítí cena v aktivním cenovém tarifu a lze ji rovnou začít psát, není potřeba myší "překliknout" do rubriky cena. Lze tak například definovat hromadně ceny pro zvolený tarif tak, že přejdete šipkou dolů na položku, rovnou zadáte cenu a opět použijete šipku dolů pro přechod na následující položku...
 6. V seznamu příjemek na sklad se nyní vedle čísla příjemky zobrazuje i dodavatel, je-li v příjemce vyplněn.
 7. V dialogu nastavení profilů účtů odstraněna chyba, kdy po založení nového profilu účtu a následném pokusu definovat slevu na kategorii nebo položku se tato sleva aplikovala na první profil v seznamu, nikoliv na nově založený profil.
 8. Přidána kontrola struktury databáze na duplicitní registraci elektronických klíčů. Vyskytne-li se duplicita, budou odmazány duplicitní klíče s nižším OID (starší).
 9. Při startu programu se nyní automaticky uzamkne rozložení panelů R2S včetně zaškrtnutí volby nabídky Nastavení - Uzamknout rozložení panelů. Uživatel s příslušnými právy může rozložení odemknout a změnit. Toto opatření směřuje k odstranění problémů, kdy si neznalý uživatel chaotickými operacemi myší změní rozložení panelů tak, že například nevidí některé části panelů...

1.2.0 - 19.9.2007

 1. Spínací modul R2S vylepšen o grafické indikátory stavu řízených objektů (kruhové kontrolky). Slouží k rychlé orientaci řízení objektů při řešení problémů.
 2. Lehce změněná grafika programu R2SSwitcher.
 3. Vylepšen algoritmus detekce a nastavení komunikační rychlosti sériových řídících jednotek QD.
 4. Opraven algoritnus posílání signalizačních UDP paketů lokálně (na loopback) na počítači, kde není nakonfigurováno síťové rozhraní.

1.1.0 - 11.9.2007

 1. Změněna grafika indikátorů řízených objektů (kruhové schéma).
 2. Doplněna inteligentní selektivní síťová signalizace mezi jednotlivými pokladnami a procesy pro okamžité zobrazení provedených změn na ostatních pokladnách a v ostatních procesech.
 3. Doplněna signalizace změny konfigurace solárií, pro okamžité načtení změn.
 4. Nové ovládací prvky pro kurty. Objednávka po turnusech, odlišné řízení od solárií. V nastavení prodejních kategorií možno zvolit typ kategorie - kurty.
 5. Nová grafika ikon prodejních kategorií.
 6. V dialogu prodejních cen změněno formátování cen ze na desetinná místa. To kvůli definování přesné ceny, kde se prodávají větší množství. Například při definování minutové ceny Kč/min. tak, aby hodinová cena vyšla - Kč. Jinak dochází k nepřesnostem výpočtu ceny a následným zaokrouhlením vznikne rozdíl (např. * = zaokrouhleno Kč za hodinu).
 7. V nastavení solárií přidána možnost definovat krok objednávky v minutách (minutová kvanta).
 8. Řízené objekty stejného typu lze nyní dále rozdělit do různých prodejních kategorií a dosáhnout tím zpřehlednění obsluhy a oddělení výstupů v sestavách podle kategorií. Například kurty lze rozdělit do kategorií squash a tenis, pokud provozujete jak squashové, tak tenisové kurty.
 9. V možnostech nastavení přidána volba pro nastavení (omezení) počtu zobrazovaných naposledy použitých klientských účtů. Nastavení - Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní, volba "počet zobrazených klientských účtů".

1.0.4 - 28.8.2007

 1. U solárií doplněna možnost zapnutí svícení obsluhou na dálku (bez stisku tlačítka START)
 2. V souvislosti s bodem doplněna volba nastavení "povolit zapnutí solária na dálku" (Nastavení - Možnosti, záložka Obecné)
 3. Doplněna možnost otevírat pokladní zásuvku klávesou Fve všech formulářích, kde to má význam (prodej, vyúčtování, zálohy, odvod tržby, směny, objednávka solária).
 4. V sestavách doplněna kategorie "Různé" se sestavami "Akce na řízených objektech - po dnech" a "Akce na řízených objektech - po měsících".
 5. V nastaveních programu doplněna možnost zvolit výchozí zvětšení zobrazovaných sestav (Nastavení - Možnosti, záložka uživatelské rozhraní).

1.0.3 - 22.8.2007

 1. Doplněna volba nastavení "potvrzovat vyčištění solárií" v nabídce Nastavení - Možnosti, záložka uživatelské rozhraní.
 2. Odstraněna prodleva od objednání solária k načtení akce na indikátor solária při nezaškrtnuté volbě "okamžitá aktivace objednávky solária, je-li volno".
 3. Opravena chyba výpočtu přetečení provozních hodin (nad provozních hodin od zadaného datumu).
 4. Doprogramována automatická kontrola struktury databáze při aktualizace verze programu R2S.
 5. Přidána možnost založit novou prázdnou databázi R2S - Nabídka Nastavení - Možnosti, záložka Databáze.
 6. Doplněna volba vyúčtování účtů na fakturu.
 7. V duchu bodu byla též upravena sestava tržeb: Sestavy - Směny - Denní pořehled tržeb. V této sestavě se nyní zobrazují tržby i neukončených směn!
 8. V profilech účtů je nyní možno zadat jako pevnou výši zálohy i hodnotu Zabrání se tím složení zálohy na klientské účty.
 9. V seznamu prodaných položek se u klientských účtů nyní zobrazuje celá historie (výpis čerpání)
 10. V seznamu prodaných položek se nyní zobrazují i složené zálohy. Jsou chronologicky zařazeny mezi naúčtovanými položkami.

1.0.2 - 9.8.2007

 1. Doplněna volba "omezit profily klientských účtů na profily přiřazených klíčů", zaroveň doprogramovány příslušné kontroly identit při přiřazování klíčů účtům.
 2. Doplněna volba "zakázat prodej na vrub klientského účtu po prodlevě od načtení klíče" - funkce viz návod k použití R2S.
 3. Změněno písmo v indikátorech řízených objektů na úzké, aby bylo možno zobrazovat texty i na úzkých indikátorech.

1.0.1 - 1.8.2007

 1. Doplněna podpora zákaznického displeje ED-2500.
 2. R2S Switcher: vylepšen algoritmus detekce a přestavení komunikační rychlosti jednotek QD připojených přes RS232.
 3. Objednávka solária: zadání minut pomocí grafické klávesnice přepisuje stávající hodnotu.
 4. Optimalizováno chování aplikace při startu nad prázdnou databází.
 5. Doplněna volba nastavení "okamžitá aktivace objednávky solária, je-li volno".
 6. Odstraněna chybová hláška při prodeji solária s připojeným klientským displejem (kosmetická).
 7. Do instalace doplněna instalace písma Arial Narrow pro korektní zobrazování fronty akcí na soláriích.
 8. Odstraněn nedostatek startu aplikace, kdy přihlašovací dialog nebyl automaticky aktivován.

1.0.0 - 26.7.2007

Popis algoritmu pro určení aktuální platné ceny:

U cen je možno definovat:

Program vyhodnotí jako aktuálně platnou tu cenu, u které jsou splněny podmínky v následujícím pořadí:

Pokud se v definici cen pravidla překrývají (časově) a patří do stejné priority, bude vybrána minimální cena z ceny platných pro daný okamžik!