I. Vrácení zboží

Do 14 dnů máte právo vrátit zboží či softwarové licence bez udání důvodu.

Tato lhůta Vám začíná běžet ode dne následujícího po dni:

  1. uzavření smlouvy,
  2. v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží,
  3. v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Vracené zboží spolu s průvodním dopisem je nutné zaslat nebo dopravit na adresu:

miOm, s.r.o.
V Rovinách 588/52
140 00 Praha 4

Jakmile bude Váš balíček doručen na naši adresu, zašleme Vám e-mailem potvrzení o jeho převzetí. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Nejpozději do 14 kalendářních dnů obdržíte vrácené peníze stejným způsobem, jako jsme je obdrželi.

II. Reklamace zboží

Součástí Všeobecných obchodních podmínek je též reklamační řád, který upravuje, jak postupovat v případě, že chcete reklamovat výrobek zakoupený na našich stránkách. Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit v nejkratší možné době, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů (od doručení reklamace). Reklamované zboží spolu s vyplněným formulářem je nutné zaslat poštou, případně jinou kurýrní službou na adresu:

miOm, s.r.o.
V Rovinách 588/52
140 00 Praha 4

Před zasláním zásilky je nutné přiložit jednoznačný popis důvodu reklamace, který bude sloužit jako podklad pro posouzení reklamace. V žádném případě nezasílejte reklamované zboží na dobírku.